Jooble

Stanowisko

na przykład: policja

Miasto

Według danych statystycznych wypełnienie pola "miasto" zwiększa szansę na znalezienie pożądanej oferty o 83.7%.

(podaj pierwsze litery miasta)

Szukaj!

Praca Komenda stołeczna policji warszawie

1-20 z 28504 wyników

Data:

za cały czas

Wynagrodzenie:

dowolne some title

Filtruj wg słów kluczowych:

Historia wyszukiwania:

komenda stołeczna policji warszawie

R

R

R

praca.pl

Warszawa

praca.pl -  16 godzin temu  -  [ Szczegóły ]   -   [ Zapisz ofertę pracy ]

OGŁOSZENIE NR 170874 Komenda Główna Policji w Warszawie Komendant Główny Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: referendarz w Sekcji Księgowości i Sprawozdawczości Wydziału Księgowości Biura Finansów Komendy Głównej Policji W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia...  >>

praca.pl

Warszawa

praca.pl -  16 godzin temu  -  [ Szczegóły ]   -   [ Zapisz ofertę pracy ]

OGŁOSZENIE NR 170875 Komenda Główna Policji w Warszawie Komendant Główny Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: referendarz w Sekcji do spraw Gospodarki, Zaopatrzenia i Ewidencji Wydziału Koordynacji Gospodarki Kwatermistrzowskiej Biura Logistyki Policji Komendy Głównej...  >>

praca.pl

Warszawa

praca.pl -  16 godzin temu  -  [ Szczegóły ]   -   [ Zapisz ofertę pracy ]

OGŁOSZENIE NR 170869 Komenda Główna Policji w Warszawie Komendant Główny Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Administrowania Danymi SIS i VIS Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia...  >>

praca.pl

Warszawa

praca.pl -  16 godzin temu  -  [ Szczegóły ]   -   [ Zapisz ofertę pracy ]

OGŁOSZENIE NR 170868 Komenda Główna Policji w Warszawie Komendant Główny Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista w Wydziale Administrowania Danymi SIS i VIS Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia...  >>

Warszawa

e-gratka.info [+1] warszawiak.pl - e-gratka.info -  11 dni temu  -  [ Szczegóły ]   -   [ Zapisz ofertę pracy ]

OGŁOSZENIE NR 170547 Komenda Stołeczna Policji w Warszawie Komendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista do spraw współpracy międzynarodowej w Gabinecie Komendanta Stołecznego Policji W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia...  >>

Warszawa

e-gratka.info [+1] warszawiak.pl - e-gratka.info -  11 dni temu  -  [ Szczegóły ]   -   [ Zapisz ofertę pracy ]

OGŁOSZENIE NR 169737 Komenda Stołeczna Policji w Warszawie Komendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista do spraw obsługi kadrowej pracowników w Wydziale Kadr W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób...  >>

warszawiak.pl

Warszawa

warszawiak.pl -  13 dni temu  -  [ Szczegóły ]   -   [ Zapisz ofertę pracy ]

OGŁOSZENIE NR 170475 Komenda Stołeczna Policji w Warszawie Komendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy inspektor do spraw organizacyjno-osobowych w Wydziale Finansów i Budżetu W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik...  >>

praca.pl

Kielce

praca.pl -  1 dzień temu  -  [ Szczegóły ]   -   [ Zapisz ofertę pracy ]

 ...specjalnej policyjnej. Realizowanie zakupu materiałów i sprzętu techniki specjalnej policyjnej na potrzeby wszystkich jednostek Policji na terenie województwa świętokrzyskiego zgodnie z treścią umów zawartych w postępowaniach przetargowych. Samodzielne realizowanie...  >>

praca.pl

Warszawa

praca.pl -  14 godziny temu  -  [ Szczegóły ]   -   [ Zapisz ofertę pracy ]

Zadania: Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: obsługa sekretariatu Komendanta Rejonowego Policji Warszawa I organizowanie narad, odpraw służbowych, spotkań okolicznościowych zarządzanych przez kierownictwo jednostki realizacja zadań wynikających z obowiązujących...  >>

pracatobie.pl

Warszawa

pracatobie.pl -  20 godzin temu  -  [ Szczegóły ]   -   [ Zapisz ofertę pracy ]

Sekretarz Kierownika Jednostki - Ogłoszenie nr: 170853 Data ukazania się ogłoszenia: 01-07-2015 Komenda Rejonowa Policji Warszawa I Komendant Rejonowy Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: Sekretarz Kierownika Jednostki do spraw kancelaryjno-biurowych...  >>

praca.gazetapraca.pl

Warszawa

praca.gazetapraca.pl -  16 godzin temu  -  [ Szczegóły ]   -   [ Zapisz ofertę pracy ]

OGŁOSZENIE NR 170853 Komenda Rejonowa Policji Warszawa I Komendant Rejonowy Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: sekretarz kierownika jednostki do spraw kancelaryjno-biurowych w Referacie Wspomagającym W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik...  >>

praca.pl

Zawierciański

praca.pl -  3 dni temu  -  [ Szczegóły ]   -   [ Zapisz ofertę pracy ]

Zadania: Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: administrowanie lokalną siecią informatyczną oraz siecią PSTD w celu umożliwienia bieżącej pracy w jednostce oraz zapewnianie sprawnego funkcjonowania wydzielonej sieci zasilania gwarantowanego, administrowanie... >>

warszawiak.pl

Warszawa

warszawiak.pl -  7 dni temu  -  [ Szczegóły ]   -   [ Zapisz ofertę pracy ]

OGŁOSZENIE NR 170640 Komenda Rejonowa Policji Warszawa IV Komendant Rejonowy Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy inspektor do spraw...  ...cywilnej znajomość Decyzji Nr 207/2015 Komendanta Stołecznego Policji w sprawie wprowadzenia zasad przeprowadzania postepowań...  >>

Warszawa

praca.eu -  9 godzin temu  -  [ Szczegóły ]   -   [ Zapisz ofertę pracy ]

 ...dokonywanie rozliczeń i potwierdzanie dostaw realizowanych centralnie w trybie nieodpłatnego przekazania środków rzeczowych jednostkom Policji. Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań - kontakty zewnętrzne z...  >>

Warszawa

praca.eu -  9 godzin temu  -  [ Szczegóły ]   -   [ Zapisz ofertę pracy ]

 ...prowadzenie szczegółowej ewidencji środków trwałych w ujęciu ilościowo-wartościowym użytkowanych przez komórki organizacyjne Komendy Głównej Policji oraz dokonywanie ich uzgodnień z użytkownikami, naliczanie odpisów amortyzacyjnych dla poszczególnych grup rodzajowych...  >>

praca.gazetapraca.pl

Zawierciański

praca.gazetapraca.pl -  7 dni temu  -  [ Szczegóły ]   -   [ Zapisz ofertę pracy ]

OGŁOSZENIE NR 170644 Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor do spraw administrowania siecią Zespołu Łączności i Informatyki Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu Zespół Łączności i Informatyki Komendy...  >>

Warszawa

praca.eu -  9 godzin temu  -  [ Szczegóły ]   -   [ Zapisz ofertę pracy ]

 ...opracowywaniu sprawozdań oraz informacji statystycznych i analitycznych dla ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Komendanta Głównego Policji, Dyrektora BSK i jego Zastępców, dokonywanie wpisów, modyfikacji i usunięć danych SIS w imieniu organów uprawnionych, w...  >>

warszawiak.pl

Warszawa

warszawiak.pl -  11 dni temu  -  [ Szczegóły ]   -   [ Zapisz ofertę pracy ]

OGŁOSZENIE NR 170585 Komenda Rejonowa Policji Warszawa II Komendant Rejonowy Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista w Zespole Wspomagającym Wydziału Ogólnego KRP Warszawa II W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia...  >>

Warszawa

praca.eu -  9 godzin temu  -  [ Szczegóły ]   -   [ Zapisz ofertę pracy ]

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: udział w ocenie, nowelizacji i tworzeniu projektów aktów prawnych pod kątem zadań realizowanych przez BSK, rozpatrywanie wniosków osób o udostępnienie informacji w zakresie przetwarzania ich danych osobowych w SIS i VIS... >>

szczeciniak.pl

Szczecin

szczeciniak.pl -  7 dni temu  -  [ Szczegóły ]   -   [ Zapisz ofertę pracy ]

OGŁOSZENIE NR 170637 Komenda Miejska Policji w Szczecinie Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor w Zespole Statystyki Przestępczości Komisariatu Policji Szczecin Sródmieście KMP w Szczecinie W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia...  >>

R

R

R

1234567891011
joobleStateChecker
Feedback