Nauczyciel umiejętności

Jak zostać Nauczyciel

Nauczyciel to osoba, która zajmuje się nauczaniem i edukowaniem uczniów na różnych poziomach szkolnictwa. Jego lub jej rolą jest inspirowanie i rozwijanie umiejętności uczniów, aby pomóc im osiągnąć swój pełen potencjał.

Umiejętności twarde

 • Znajomość języka polskiego i angielskiego.
 • Umiejętność prowadzenia lekcji z wykorzystaniem technologii edukacyjnych.
 • Znajomość programów do projektowania lekcji.
 • Znajomość programów do tworzenia i edytowania dokumentów.
 • Znajomość zagadnień i metodyk nauczania.
 • Znajomość systemu oświaty i prawa oświatowego.
 • Umiejętność oceny postępów uczniów oraz korekty działań.

Umiejętności miękkie

 • Komunikatywność - umiejętność klarownego przekazywania myśli.
 • Empatia - zdolność do rozumienia emocji.
 • Organizacja - umiejętność planowania pracy i zarządzania czasem.
 • Cierpliwość - umiejętność trzymania nerwów na wodzy w trudnych sytuacjach.
 • Kreatywność - zdolność do twórczego myślenia.
 • Odznaczanie się zaangażowaniem - podejmowanie działań ponad swoje obowiązki.
 • Pracowitość - umiejętność systematycznego podejścia do wykonywania obowiązków.