Pracownik produkcji operator Opis stanowiska pracy

Pracownik produkcji operator Szablon opisu stanowiska pracy

Pracownik produkcji operator to osoba odpowiedzialna za obsługę maszyn, urządzeń oraz kontrolowanie procesów produkcyjnych w zakładzie produkcyjnym.

Obowiązki:

 • Obsługa maszyn i urządzeń produkcyjnych zgodnie z przepisami i wytycznymi bezpieczeństwa.
 • Kontrola jakości produkowanych wyrobów zgodnie z ustalonymi standardami.
 • Wykonywanie codziennych prac przygotowawczych przed rozpoczęciem procesu produkcyjnego.
 • Zgłaszanie wszelkich awarii maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz pracy w trybie awaryjnym.
 • Utrzymywanie porządku i czystości w miejscu pracy oraz w obszarze produkcyjnym.
 • Współpraca z innymi pracownikami w celu zapewnienia sprawnego przebiegu procesu produkcyjnego.
 • Rzetelne prowadzenie dokumentacji związanej z produkcją oraz jej kontrolowanie.

Wymagania:

 • Doświadczenie w pracy na produkcji lub wykształcenie techniczne związane z branżą produkcyjną.
 • Umiejętność obsługi maszyn i urządzeń produkcyjnych.
 • Dyspozycyjność i gotowość do pracy w systemie zmianowym.
 • Umiejętność pracy w zespole i komunikatywność.
 • Dokładność i dbałość o jakość wykonywanej pracy.
 • Znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Umiejętność rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych.
 • Mile widziane doświadczenie w branży, np. przemysł spożywczy, farmaceutyczny, chemiczny itp.