Niestety wystąpił błąd і w tej chwili serwer nie może przetworzyć wysłanego żądania. Spróbuj ponownie za kilka minut.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny

Witryna mopsiwr.pl

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej działa Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz powoływane są Grupy Robocze.

Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów prezentujących różne dziedziny, współpracujących ze sobą w celu budowania lokalnego systemu wsparcia dla rodziny zgodnie z zapisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz zsynchronizowania i wypracowania standardów współpracy przedstawicieli różnych grup zawodowych i społecznych pracujących i zajmujących się problematyką przemocy.

Oferty pracy w firmie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny

 • Definicja przemocy

  Dąbrowa Tarnowska, Małopolskie

  Definicja Przemocy: Rodzina jest najważniejszym środowiskiem w życiu człowieka, kształtującym osobowość, system wartości, poglądy, styl życia. Rodzice czy opiekunowie są wzorem dla dzieci. Ważną rolę w prawidłowo funkcjonującej rodzinie odgrywają wzajemne relacje pomiędzy... 
 • Świadczenia pieniężne

  Dąbrowa Tarnowska, Małopolskie

  #Zasiłek stały - jest to świadczenie, przysługujące na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej: pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego... 
 • Fazy przemocy

  Dąbrowa Tarnowska, Małopolskie

  #FAZA NARASTANIA NAPIĘCIAW tej fazie partner jest zazwyczaj napięty i stale podirytowany. Starasz się go uspokajać, dbasz o staranne...  ...związała. Kobieta zaczyna wierzyć, że partner się zmienił i że przemoc była incydentem, który już nigdy się nie powtórzy. Faza miodowego... 
 • Wymagane dokumenty

  Dąbrowa Tarnowska, Małopolskie

  Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby lub rodziny ustala się na podstawie następujących dokumentów: #dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, #skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub książeczki zdrowia dziecka (do wglądu... 
 • Przyczyny przemocy

  Dąbrowa Tarnowska, Małopolskie

  Istnieje wiele teorii na wyjaśnienie występowania i rozmiarów przemocy w rodzinie. Oto niektóre z nich. #Większość przedstawicieli nurtu...  ...pewne wrodzone cechy osobowości oraz zmienne biologiczne są przyczyną agresywnych zachowań. Najpowszechniejszy pogląd głosi jednak,... 
 • Świadczenia niepieniężne

  Dąbrowa Tarnowska, Małopolskie

  951 zł / dziennie
   ...udzielana jest pomoc w postaci pracy socjalnej, poradnictwa specjalistycznego, w szczególności prawnego i psychologicznego. Są to świadczenia fakultatywne. #W zakresie dożywiania Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje wieloletni program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania... 
 • Zespół Interdyscyplinarny

  Dąbrowa Tarnowska, Małopolskie

   ...przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 10 czerwca 2010 roku wprowadziła obowiązek tworzenia Zespołów Interdyscyplinarnych. 1. Cele i Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego. Zespół Interdyscyplinarny utworzony został przyjmując za cel zapewnienie bezpieczeństwa, ochrony... 
 • Nabór na stanowisko: pracownik socjalny 1/2 etatu

  Dąbrowa Tarnowska, Małopolskie

  Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej ogłasza nabór na stanowisko: pracownik socjalny 1/2 etatu Termin składania dokumentów aplikacyjnych: 09 grudnia 2019r. do godziny 10:00 W załącznikach: 1. Ogłoszenie o naborze 2... 
 • Nabór na stanowisko Logopedy

  Dąbrowa Tarnowska, Małopolskie

  ZałącznikWielkość ZałącznikWielkość 736.32 KB
 • Nabór na stanowisko Pracownik Socjalny

  Dąbrowa Tarnowska, Małopolskie

  DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ I WSPARCIA RODZINY W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO Nazwa i adres jednostki: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej (MOPSiWR) 33-200 Dąbrowa Tarnowska...