Niestety wystąpił błąd і w tej chwili serwer nie może przetworzyć wysłanego żądania. Spróbuj ponownie za kilka minut.

Fundacja Sustinae

Fundacja Sustinae na co dzień wspiera i aktywizuje zawodowo osoby narażone na wykluczenie społecznie.

Zgodnie z definicją przedstawioną w Narodowej Strategii Integracji Społecznej wykluczenie społeczne to „brak lub ograniczone możliwości uczestnictwa, wpływania, korzystania osób i grup z podstawowych praw, instytucji publicznych, usług, rynków, które powinny być dostępne dla każdego”.

Wyróżnia się wiele czynników, które powodują wykluczenie społeczne. Są to m.in. : pochodzenie etniczne, niski poziom wykształcenia, długotrwałe pozostawanie bez pracy, niski status ekonomiczny, a także liczne stereotypy, które powodują dyskryminację ze względu na płeć, wiek, orientację seksualną czy niepełnosprawność.

Oferty pracy w firmie Fundacja Sustinae

 • Stażysta z możliwością zatrudnienia

  Katowice

  2100 zł
   ...treningu pracy dodatek motywacyjny w wysokości 400 zł/miesiąc na cel pokrycia kosztów mieszkania/akademika, dojazdu do pracodawcy, zatrudnienia tłumacza języka migowego lub asystenta osoby niepełnosprawnej W zależności od indywidualnych kompetencji oferujemy realizację... 
 • Pracownik biurowy

  Kraków

  Fundacja Sustinae ogłasza nabór do programu: „Od studenta do specjalisty- kompleksowy program wsparcia niepełnosprawnych studentów i absolwentów na otwartym rynku pracy”. Program współfinansowany ze środków PFRON. Wymagania: - ukończone studia I lub II stopnia w ciągu...
 • Junior IT Specialist

  Małopolskie

  Fundacja Sustinae ogłasza nabór do programu: „Od studenta do specjalisty- kompleksowy program wsparcia niepełnosprawnych studentów i absolwentów na otwartym rynku pracy”. Program współfinansowany ze środków PFRON. Wymagania: - ukończone studia I lub II stopnia w ciągu...
 • Staż w księgowości | finansach

  Małopolskie

   ...równoważny - chęć i gotować do rozwoju zawodowego - status osoby bezrobotnej lub nieaktywnej zawodowo Oferujemy: - 4 – miesięczny staż zawodowy ze stypendium stażowym w wysokości 2100 zł brutto brutta/miesiąc - udział w szkoleniach specjalistycznych (kurs/szkolenie... 
 • Marketing / PR/ Reklama- oferta dla absolwenta z niepełnosprawnością

  Małopolskie

   ...kompleksowy program wsparcia niepełnosprawnych studentów i absolwentów na otwartym rynku pracy”. Program współfinansowany ze środków...  ..., śląskiej lub mazowieckiej - orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub dokument równoważny - chęć i gotować do rozwoju zawodowego... 
 • Projekt Fundacji Sustinae Tytani Kariery

  Warszawa

  1600 zł
  UWAGA! UWAGA! Ruszył nabór do nowego programu "Tytani kariery. Program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób z niepełnosprawnością" współfinansowany ze środków PFRON! Dla kogo 1/ osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne... 
 • Stażysta/ka w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów Fundacja Sustinae Staż 06.11.2019

  Lublin

   ...instytucjami, do których zadań należy ochrona interesów konsumentów. Redagowanie pism. Występowanie...  ...w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów w postępowaniach niesformalizowanych...  ...Oferowane warunki Płatny staż zawodowy. Bezpłatny udział w szkoleniach...