Niestety wystąpił błąd і w tej chwili serwer nie może przetworzyć wysłanego żądania. Spróbuj ponownie za kilka minut.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Oddział regionalny

Witryna www.krus.gov.pl

Ubezpieczenie społeczne rolników uregulowane zostało ustawą z 20 grudnia 1990 roku 

(t.j. Dz.U. 2017 poz. 2336)

Realizację zadań wynikających z ustawy powierzono odrębnej instytucji - Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, zobowiązując ją do prowadzenia zadań wyodrębnionych z systemu powszechnego, w tym m.in. obsługi rolników w sprawach dotyczących obejmowania ubezpieczeniem społecznym rolników i opłacania składek na to ubezpieczenie, przyznawania i wypłaty świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń: emerytalno-rentowego oraz wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego, prowadzenia działalności prewencyjnej na rzecz upowszechniania zasad bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych oraz eliminowania zagrożeń w miejscu pracy i życia rolników, prowadzenia dobrowolnej, nieodpłatnej rehabilitacji leczniczej dla osób uprawnionych do świadczeń KRUS, zagrożonych niezdolnością do pracy, bądź trwale lub okresowo całkowicie niezdolnych do pracy w gospodarstwie rolnym. Od 1997 roku KRUS prowadzi odrębny dwuinstancyjny system orzecznictwa lekarskiego w związku z ustalaniem prawa ubezpieczonych w KRUS do świadczeń zależnych od niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym lub medycznej oceny stanu zdrowia. Z dniem wejścia Polski do UE Kasa realizuje zadania związane z koordynacją zabezpieczenia społecznego w krajach Unii Europejskiej.     

Oferty pracy w firmie Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Oddział regionalny

  • REFERENT

    Krosno Odrzańskie, Lubuskie

    Numer oferty: StPr/19/0946 Obowiązki: dochodzenie należności z tytułu składek, analiza kont i rozliczeń na kontach płatników składek oraz sporządzanie tytułów wykonawczych i zabezpieczeń hipotecznych, uzgadnianie sprawozdań statystycznych miesięcznych, kwartalnych, półrocznych...