Niestety wystąpił błąd і w tej chwili serwer nie może przetworzyć wysłanego żądania. Spróbuj ponownie za kilka minut.

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej

Witryna sw.gov.pl

Od kandydata do Służy Więziennej oczekuje się takich właściwości, które pozwalają na wypełnianie zadań w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności, w specyficznym środowisku pracy, wiążącym się z izolacją, podwyższonym ryzykiem wystąpienia sytuacji trudnych, stresujących. Praca w Służbie Więziennej wymaga umiejętności podporządkowania się hierarchicznej strukturze

i stałej dyspozycyjności. Funkcjonariusz powinien posiadać i doskonalić kompetencje społeczne, do których należą w szczególności: umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych i ekstremalnych; asertywność i empatia; umiejętności komunikowania się; zdyscyplinowanie i współdziałanie; kreatywność; postępowanie etyczne oraz świadomość prawna.

 

Funkcjonariusze i pracownicy powinni wykazywać się odpowiednim przygotowaniem ogólnym i zawodowym oraz wysokim poziomem moralnym, systematycznie dokształcać się i podnosić kwalifikacje zawodowe. W postępowaniu wobec osób pozbawionych wolności powinni kierować się zasadami praworządności, bezstronności i humanitaryzmu, szanować ich prawa i godność oraz pozytywnie oddziaływać swoim przykładem. Nie mogą uczestniczyć w takiej działalności, która podważa autorytet służby lub w której wykorzystuje się informacje o charakterze służbowym do działalności pozasłużbowej. Zabrania się utrzymywania z osobami pozbawionymi wolności kontaktów innych, niż wynikające z obowiązków służbowych.

Oferty pracy w firmie Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej

 • Strażnik działu ochrony

  Poznań

   ...charakter, jesteś opanowany i sprawny fizycznie, to Służba Więzienna może okazać się odpowiednim miejscem dla Ciebie. Strażnik działu ochrony Miejsce pracy: Wielkopolskie Wymagania, jakie stawiamy kandydatom do Służby Więziennej, to: obywatelstwo polskie... 
 • Strażnik działu ochrony

  Jelenia góra

   ...Więziennej w podległych jednostkach organizacyjnych Strażnik działu ochrony Miejsce pracy: Jelenia Góra 1 . Postępowanie...  ...tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych; posiadająca co najmniej wykształcenie... 
 • Pielęgniarka

  Garbalin, gm. Łęczyca, Łódzkie

  17 zł / stawka godzinowa
  Zakres obowiązków: 1. Organizowanie przyjęć pacjentów w gabinecie Ambulatorium. 2. Wydawanie leków. 3. Wykonywanie zabiegów. 4. Udzielanie pierwszej pomocy w razie nagłych wypadków. Wykształcenie: średnie zawodowe Inne wymagania: 2-letnie doświadczenie zawodowe...
 • Pielęgniarka / Pielęgniarz (nr 2178)

  Bydgoszcz

  4300 zł
   ...fizyczną pozwalającą na zatrudnienie na określonym stanowisku, którą ustala służba medycyny pracy. Wymagania stawiane kandydatom: Pielęgniarka(arz): -wykształcenie co najmniej średnie medyczne w zawodzie pielęgniarka, -mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku -... 
 • Strażnik działu ochrony

  Iława, Warmińsko-Mazurskie

  3703 zł
  Zakres obowiązków: szczegóły pod adresem strony: Wykształcenie: średnie ogólnokształcące Inne wymagania: Wymagania stawiane kandydatom, wymagane dokumenty, termin, miejsce składania, etapy postępowania kwalifikacyjnego i ich kolejność, pozostałe informacje...
 • OGŁOSZENIE O NABORZE DO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

  Łódź

   ...2020 r. zarządzono postępowanie kwalifikacyjne nr 8/2020 do służby w Służbie Więziennej na stanowisko młodszej pielęgniarki/ młodszego...  ...ankietę personalną (wzór ankiety stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia; UWAGA – proszę odpowiadać pełnym zdaniem na wszystkie pytania... 
 • Starszy asystent

  Opole

  4360 zł
  Zakres obowiązków: Świadczenie usług medycznych na rzecz osób pozbawionych wolności w zakresie otolaryngologii Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat) Inne wymagania: [Inne] : Prawo wykonywania zawodu lekarza
 • Kierownik ambulatorium

  Opole

  8500 zł
   ...Zakres obowiązków: Koordynowanie pracy ambulatorium z izbą chorych, nadzór wewnętrzny nad pracą personelu medycznego, realizowanie przyjęć osadzonych w sprawach skarg i próśb, nadzorowanie gospodarki lekami i sprzętem medycznym, udzielanie świadczeń zdrowotnych osobom... 
 • Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu ofert

  Białystok

  Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Białystok, 17.07.2020 r. Niniejszym informuję o unieważnieniu konkursu ofert Nr 1/2020 na zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych... 
 • ASYSTENT LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

  Łódź

   ...Beskidzka 54, 91-612 Łódź     DYREKTOR ZAKŁADU KARNEGO NR 1 W ŁODZI OGŁASZA NABÓR DO PRACY NA STANOWISKO ASYSTENTA – LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ   (PRACOWNIK CYWILNY – SŁUŻBA ZDROWIA)       Wymiar etatu: 0,25 lub 0,50 etatu Wynagrodzenie brutto przy...