Niestety wystąpił błąd і w tej chwili serwer nie może przetworzyć wysłanego żądania. Spróbuj ponownie za kilka minut.

Zakład Karny

Witryna sw.gov.pl

Od kandydata do Służy Więziennej oczekuje się takich właściwości, które pozwalają na wypełnianie zadań w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności, w specyficznym środowisku pracy, wiążącym się z izolacją, podwyższonym ryzykiem wystąpienia sytuacji trudnych, stresujących. Praca w Służbie Więziennej wymaga umiejętności podporządkowania się hierarchicznej strukturze

i stałej dyspozycyjności. Funkcjonariusz powinien posiadać i doskonalić kompetencje społeczne, do których należą w szczególności: umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych i ekstremalnych; asertywność i empatia; umiejętności komunikowania się; zdyscyplinowanie i współdziałanie; kreatywność; postępowanie etyczne oraz świadomość prawna.

 

Funkcjonariusze i pracownicy powinni wykazywać się odpowiednim przygotowaniem ogólnym i zawodowym oraz wysokim poziomem moralnym, systematycznie dokształcać się i podnosić kwalifikacje zawodowe. W postępowaniu wobec osób pozbawionych wolności powinni kierować się zasadami praworządności, bezstronności i humanitaryzmu, szanować ich prawa i godność oraz pozytywnie oddziaływać swoim przykładem. Nie mogą uczestniczyć w takiej działalności, która podważa autorytet służby lub w której wykorzystuje się informacje o charakterze służbowym do działalności pozasłużbowej. Zabrania się utrzymywania z osobami pozbawionymi wolności kontaktów innych, niż wynikające z obowiązków służbowych.

Oferty pracy w firmie Zakład Karny

 • STRAŻNIK DZIAŁU OCHRONY

  Koszalin

  Numer oferty: StPr/19/2896 Obowiązki: realizowanie czynności służbowych związanych z ochroną jednostki Wymagania: Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie zawodowe Wymagania dodatkowe: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat) Pozostałe wymagania: wykształcenie co najmniej... 
 • MŁODSZY WYCHOWAWCA DZIAŁU PENITENCJARNEGO

  Koszalin

  Numer oferty: StPr/19/2895 Obowiązki: realizowanie zadań z zakresu oddziaływań penitencjarnych wobec osób pozbawionych wolności, służba w bezpośrednim kontakcie z osadzonymi Wymagania: Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat) Pozostałe wymagania: wykształcenie...
 • STRAŻNIK DZIAŁU OCHRONY

  Gorzów wielkopolski

  Numer oferty: StPr/19/1868 Obowiązki: Praca w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności. Służby pełnione w systemie zmianowym (dziennym i nocnym) po dwanaście godzin, w umundurowaniu służbowym, kontakt z bronią palną. Wymagania: Wymagania konieczne: Wykształcenie...
 • STRAŻNIK DZIAŁU OCHRONY R24/3525-833/19

  Włocławek

  Numer oferty: StPr/19/3530 Obowiązki: Rozkład czasu służby w systemie wielozmianowym w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi...  ...tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych; posiadająca co najmniej wykształcenie średnie... 
 • Lekarz

  Gdańsk

  1900 zł
  Zakres obowiązków: Opieka medyczna nad osobami pozbawionymi wolności. Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat) Inne wymagania: prawo wykonywania zawodu, w Służbie Więziennej pracownikiem może być osoba, która:jest obywatelem polskim,ma pełną zdolność do czynności...
 • Młodsza pięlęgniarka/Młodszy pielęgniarz

  Czarne, Pomorskie

  3556 zł
  Zakres obowiązków: Praca w systemie wielozmianowym, w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności. Wykształcenie kierunkowe średnie medyczne lub wyższe pielęgniarskie, prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza. Wykształcenie: średnie zawodowe...
 • Młodszy ratownik medyczny

  Czarne, Pomorskie

  3556 zł
   ...w systemie wielozmianowym, w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności. Wykształcenie kierunkowe średnie lub wyższe medyczne specjalizacja zawodowa. Wykształcenie: średnie zawodowe Inne wymagania: [Inne] : Szczegółowe informacje o naborze, niezbędne... 
 • Strażnik działu ochrony

  Czarne, Pomorskie

  3363 zł
  Zakres obowiązków: Praca w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności, nadzór osadzonych na terenie jednostki, praca z bronią palną, zwiększona dyspozycyjność z racji charakteru służby, preferowanie wykształcenie średnie. Wykształcenie: średnie zawodowe...
 • Strażnik działu ochrony

  Wierzchowo, gm. Wierzchowo, Zachodniopomorskie

  3363 zł
   ...korzystający z pełni praw publicznych, dający rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań, dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych, posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.
 • młodszy psycholog dział penitencjarny

  Głogów, Dolnośląskie

  2250 - 2861,4 zł
  Zakres obowiązków: Praca w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności. Obsługa psychologiczna skazanych. Stosowanie krótkiej interwencji. Podejmowanie oddziaływań psychokorekcyjnych. Prowadzenie zajęć o charakterze edukacyjnym. Prowadzenie stosownej dokumentacji...