Niestety wystąpił błąd і w tej chwili serwer nie może przetworzyć wysłanego żądania. Spróbuj ponownie za kilka minut.

Zakład Karny

Witryna sw.gov.pl

Od kandydata do Służy Więziennej oczekuje się takich właściwości, które pozwalają na wypełnianie zadań w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności, w specyficznym środowisku pracy, wiążącym się z izolacją, podwyższonym ryzykiem wystąpienia sytuacji trudnych, stresujących. Praca w Służbie Więziennej wymaga umiejętności podporządkowania się hierarchicznej strukturze

i stałej dyspozycyjności. Funkcjonariusz powinien posiadać i doskonalić kompetencje społeczne, do których należą w szczególności: umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych i ekstremalnych; asertywność i empatia; umiejętności komunikowania się; zdyscyplinowanie i współdziałanie; kreatywność; postępowanie etyczne oraz świadomość prawna.

 

Funkcjonariusze i pracownicy powinni wykazywać się odpowiednim przygotowaniem ogólnym i zawodowym oraz wysokim poziomem moralnym, systematycznie dokształcać się i podnosić kwalifikacje zawodowe. W postępowaniu wobec osób pozbawionych wolności powinni kierować się zasadami praworządności, bezstronności i humanitaryzmu, szanować ich prawa i godność oraz pozytywnie oddziaływać swoim przykładem. Nie mogą uczestniczyć w takiej działalności, która podważa autorytet służby lub w której wykorzystuje się informacje o charakterze służbowym do działalności pozasłużbowej. Zabrania się utrzymywania z osobami pozbawionymi wolności kontaktów innych, niż wynikające z obowiązków służbowych.

Oferty pracy w firmie Zakład Karny

 • STRAŻNIK DZIAŁU OCHRONY

  Gorzów wielkopolski

  Numer oferty: StPr/19/1868 Obowiązki: Praca w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności. Służby pełnione w systemie zmianowym (dziennym i nocnym) po dwanaście godzin, w umundurowaniu służbowym, kontakt z bronią palną. Wymagania: Wymagania konieczne: Wykształcenie...
 • Strażnik działu ochrony

  Koszalin

  3363 zł
   ...Zakres obowiązków: realizowanie czynności służbowych związanych z ochroną jednostki Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat) Inne wymagania: wykształcenie co najmniej średnie, wymagania zgodne z ustawą z dnia 09 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej ( Dz. U.... 
 • Strażnik działu ochrony

  Czarne, Pomorskie

  3363 zł
  Zakres obowiązków: Praca w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności, nadzór osadzonych na terenie jednostki, praca z bronią palną, zwiększona dyspozycyjność z racji charakteru służby, preferowanie wykształcenie średnie. Wykształcenie: średnie zawodowe...
 • Młodsza Pielęgniarka/ Młodszy Pielęgniarz

  Gliwice

  3556 zł
  Zakres obowiązków: Konkurs, szczegóły oferty na stronie: Wykształcenie: średnie lub wyższe kierunkowe; aktualne prawo wykonywania zawodu; miejsce pracy: Artesz Śledczy w Gliwicach Wykształcenie: średnie zawodowe Pielęgniarka Zawód: Pielęgniarka
 • Strażnik działu ochrony

  Wierzchowo, gm. Wierzchowo, Zachodniopomorskie

  3363 zł
   ...korzystający z pełni praw publicznych, dający rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań, dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych, posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.
 • Młodszy referent działu finansowego

  Czarne, Pomorskie

  3363 zł
  Zakres obowiązków: Praca w systemie jednozmianowym, wykształcenie ekonomiczne. Wykształcenie: średnie zawodowe Inne wymagania: Należy bardzo szczegółowo zapoznać się z ogłoszeniem, w szczególności sposobie wypełniania kwestionariusza oraz składania wymaganych...
 • Młodszy wychowawca działu penitencjarnego

  Czarne, Pomorskie

  4005 zł
  Zakres obowiązków: Praca w systemie jednozmianowym w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności. Wykształcenie wyższe z tytułem magistra o kierunku mającym zastosowanie w resocjalizacji, a w szczególności z zakresu resocjalizacji, profilaktyki społecznej...
 • UO/ Strażnik

  Świdnica, Dolnośląskie

  3363 zł
  Zakres obowiązków: Praca w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności - nadzór i kontrola osadzonych podczas przemieszczania się po terenie jednostki, praca z bronią palną, w systemie czterozmianowym. Wykształcenie: średnie ogólnokształcące Inne wymagania...
 • Młodszy asystent szpitala i ambulatorium - lekarz

  Czarne, Pomorskie

  4005 zł
   ...Praca w systemie jednozmianowym, w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności. Wykształcenie wyższe medyczne z dyplomem lekarza, prawo wykonywania zawodu Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat) Inne wymagania: [Uprawnienie 1] : Prawo wykonywania... 
 • STRAŻNIK DZIAŁU OCHRONY

  Gorzów wielkopolski

  3400 zł
  Zakres obowiązków: Praca w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności. Służby pełnione w systemie zmianowym (dziennym i nocnym) po dwanaście godzin, w umundurowaniu służbowym, kontakt z bronią palną. Wykształcenie: średnie ogólnokształcące Inne wymagania...