Niestety wystąpił błąd і w tej chwili serwer nie może przetworzyć wysłanego żądania. Spróbuj ponownie za kilka minut.

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej

Witryna sw.gov.pl

Od kandydata do Służy Więziennej oczekuje się takich właściwości, które pozwalają na wypełnianie zadań w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności, w specyficznym środowisku pracy, wiążącym się z izolacją, podwyższonym ryzykiem wystąpienia sytuacji trudnych, stresujących. Praca w Służbie Więziennej wymaga umiejętności podporządkowania się hierarchicznej strukturze

i stałej dyspozycyjności. Funkcjonariusz powinien posiadać i doskonalić kompetencje społeczne, do których należą w szczególności: umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych i ekstremalnych; asertywność i empatia; umiejętności komunikowania się; zdyscyplinowanie i współdziałanie; kreatywność; postępowanie etyczne oraz świadomość prawna.

 

Funkcjonariusze i pracownicy powinni wykazywać się odpowiednim przygotowaniem ogólnym i zawodowym oraz wysokim poziomem moralnym, systematycznie dokształcać się i podnosić kwalifikacje zawodowe. W postępowaniu wobec osób pozbawionych wolności powinni kierować się zasadami praworządności, bezstronności i humanitaryzmu, szanować ich prawa i godność oraz pozytywnie oddziaływać swoim przykładem. Nie mogą uczestniczyć w takiej działalności, która podważa autorytet służby lub w której wykorzystuje się informacje o charakterze służbowym do działalności pozasłużbowej. Zabrania się utrzymywania z osobami pozbawionymi wolności kontaktów innych, niż wynikające z obowiązków służbowych.

Oferty pracy w firmie Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej

 • pielęgniarka

  Kraków

  Umowa kontraktowa Konkurs na pielęgniarki/ratownika medycznego (do 40 godzin tygodniowo) w systemie zmianowym lub 8-godzinnym. Czas trwania umowy-maksymalnie do dnia 31.12.2021r. Wymagane posiadanie kwalifikacji zgodnych z ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej oraz... 
 • REJESTRATORKA MEDYCZNA

  Pińczów, Świętokrzyskie

  1057,6 zł
  przyjmowanie zgłoszeń pacjentowi ustalenie terminów świadczonych usług w palcówce medycznej oraz tworzenie terminarza wizyt domowych; prowadzenie oraz przechowywanie dokumentacji medycznej pacjenta, wykonywanie innych zadań zleconych przez opiekunaInne wymaganiastaż dla... 
 • Funkcjonariusz służby więziennej

  Sztum, Pomorskie

  3703 zł
  Zakres obowiązków: dozorowanie osób pozbawionych wolności, ochrona jednostki penitencjarnej Wykształcenie: średnie ogólnokształcące
 • Strażnik działu ochrony

  Kwidzyn, Pomorskie

  3703 zł
  Zakres obowiązków: kontrola pobieżna i osobista osadzonych Wykształcenie: średnie zawodowe Inne wymagania: wykształcenie minimum średnie, preferowane uprawnienia instruktora sportów walki lub strzelectwa sportowego, szczegółowe informacje dotyczące wymagań ...
 • STRAŻNIK DZIAŁU OCHRONY

  Gdańsk

  3703 zł
  Służba w służbie więziennej na stanowisku strażnik działu ochrony w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności. Praca od poniedziałku do niedzieli, w godzinach: 06-18 oraz 18:06 oraz 07:30-15:30. Dni wolne według grafiku.Inne wymaganiapredyspozycje fizyczne... 
 • Strażnik działu ochrony

  Elbląg

  3703 zł
  Zakres obowiązków: Doprowadzanie i dozorowanie osadzonych na terenie jednostki, konwojowanie osadzonych, patrolowanie. Obsługa monitoringu jednosti. Wykształcenie: średnie ogólnokształcące Inne wymagania: Wykształcenie co najmniej średnie
 • Strażnik działu ochrony

  Starogard Gdański, Pomorskie

  3703 zł
  Zakres obowiązków: Służba w systemie jednozmianowym lub wielozmianowym w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności z bronią palną przy zwiększonej dyspozycyjności z racji charakteru służby. Wykształcenie: średnie ogólnokształcące Inne wymagania: ...
 • MŁODSZA PIELĘGNIARKA/MŁODSZY PIELĘGNIARZ

  Gdańsk

   ...przepisach o ochronie informacji niejawnych, posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby. Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki Wymagane dokumenty: Podanie o przyjęcie do służby ze wskazaniem działu służby i stanowiska, o które kandydat się ubiega... 
 • STRAŻNIK DZIAŁU OCHRONY

  Gdańsk

   ...zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych, posiadająca co najmniej wykształcenie...  ...dokumenty: Podanie o przyjęcie do służby ze wskazaniem działu służby i stanowiska, o które kandydat się ubiega, wypełnioną ankietę... 
 • Strażnik działu ochrony

  Kujawsko-Pomorskie

   ...charakter, jesteś opanowany i sprawny fizycznie, to Służba Więzienna może okazać się odpowiednim miejscem dla Ciebie. Strażnik działu ochrony Miejsce pracy: Wielkopolskie Wymagania, jakie stawiamy kandydatom do Służby Więziennej, to: obywatelstwo polskie...