Niestety wystąpił błąd і w tej chwili serwer nie może przetworzyć wysłanego żądania. Spróbuj ponownie za kilka minut.

Tramwaje Warszawskie

Witryna tw.waw.pl
Wielkość firmy do 3000 pracowników

Naszym pracownikom zapewniamy m.in.:

 • terminowość wypłat wynagrodzenia oraz innych świadczeń
 • stabilność zatrudnienia
 • świadczenia z tytułu bezpieczeństwa i higieny pracy na bardzo wysokim poziomie
 • pakiet świadczeń socjalnych w tym m.in. dofinansowanie do wypoczynku pracowników i członków ich rodzin, dofinansowanie do imprez turystyczno-krajoznawczych, pożyczki na cele mieszkaniowe itp.
 • opiekę medyczną
 • szkolenia i rozwój zawodowy

Oferty pracy w firmie Tramwaje Warszawskie

 • Elektronik w Zakładzie

  Warszawa

  Będziesz odpowiadać za: naprawę wagonów z impulsowym układem regulacji rozruchu i hamowania (wymiana i pomiar rezystorów rhw, wymiana i pomiar elementów przekształtnika pgt, wymiana sterowników stw), naprawę sterowników drzwi, naprawę i regulację przekaźników per...
 • Elektromonter urządzeń

  Warszawa

   ...przeprowadzanie przeglądów, konserwacji, remontów i napraw urządzeń suwnicowych, podnośników, elektrowciągów i urządzeń transportu...  ..., uprawnień SEP do 1 kV, roku doświadczenia w zawodzie elektromontera, umiejętności czytania schematów elektrycznych, umiejętności... 
 • Inspektor ds. planowania

  Warszawa

   ...niedopuszczenia do powstania zapasów nieprawidłowych, wykonywanie czynności biurowych w zakresie korespondencji, archiwizacji, planowania i sprawozdawczości. Czeka na Ciebie : zatrudnienie na podstawie umowy o pracę praca w godzinach 7.00 - 15.00,... 
 • Inspektor ds. wynagrodzeń

  Warszawa

  Będziesz odpowiadać za: naliczanie wynagrodzeń, zasiłków, sporządzanie list płac oraz przelewów płacowych terminowe i prawidłowe wyliczenie składek ZUS i zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych wystawianie rocznych rozliczeń podatkowych oraz ZUS-owskich... 
 • Diagnosta torów

  Warszawa

  Będziesz odpowiadać za : pomiary głównych parametrów toru (szerokość, przechyłka, itp.), pomiary profili poprzecznych szyn, złączy szynowych i innych elementów należących do infrastruktury torowej, analizę otrzymanych wyników i ich raportowanie przełożonemu... 
 • Specjalista ds. eksploatacji tramwajów

  Mazowieckie

   ...utrzymania sprawności podzespołów tramwajowych sporządzanie projektów umów w zakresie zlecania usług specjalistycznych związanych z eksploatacją taboru, serwisem i naprawami pogwarancyjnymi taboru i części do taboru, rozliczanie umów zawartych z wykonawcami zewnętrznymi... 
 • Monter sieci trakcyjnej

  Warszawa

  Będziesz odpowiadać za: przeglądy i naprawy bieżące sieci trakcyjnej i jej urządzeń, remonty kapitalne sieci trakcyjnej, pogotowie...  ...roku doświadczenia zawodowego na stanowisku elektromontera, montera urządzeń lub linii elektroenergetycznych, montera konstrukcji... 
 • Elektromonter linii kablowych

  Warszawa

  Będziesz odpowiadać za : przeglądy i naprawy bieżące linii kablowych trakcyjnych, przeglądy i naprawy bieżące punktów zasilających...  ...), roku doświadczenia zawodowego na stanowisku elektromontera, montera urządzeń lub linii elektroenergetycznych, montera... 
 • Inspektor w Dziale Planowania i Koordynacji

  Warszawa

  Będziesz odpowiadać za : sporządzanie planów gospodarczych rocznych, wieloletnich oraz prognoz realizacji planów Zakładu, sporządzanie raportów rzeczowo-finansowych z realizacji zadań Zakładu, sporządzanie sprawozdań rachunkowych według odpowiednich wzorów, ...
 • Specjalista ds. dokumentacji branży torowej

  Warszawa

  Będziesz odpowiadać za: przygotowywanie danych wyjściowych do zlecenia opracowania dokumentacji projektowej, w tym opisu merytorycznego w zakresie branży torowej i drogowej, prowadzenie spraw związanych z uzyskiwaniem kompletnych dokumentacji projektowych,...