Niestety wystąpił błąd і w tej chwili serwer nie może przetworzyć wysłanego żądania. Spróbuj ponownie za kilka minut.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Witryna www.plk-sa.pl
Rok założenia 2001

PKP Utrzymanie jest największym w Polsce dostawcą usług serwisu sprzętu telekomunikacyjnego, dedykowanych firmom działającym w sektorze kolejowym. 

Podstawowym zadaniem Spółki jest prowadzenie działalności związanej z utrzymaniem linii telekomunikacyjnych, urządzeń telekomunikacji przewodowej, radiokomunikacyjnych i specjalnych – głównie związanych z prowadzeniem ruchu pociągów oraz systemami dynamicznej informacji podróżnych. Ponadto PKP Utrzymanie oferuje usługi operatorskie: dzierżawę łączy analogowych, kolokację, usuwanie kolizji z istniejącą telekomunikacyjną infrastrukturą kolejową oraz wykonywanie uzgodnień dokumentacji technicznych i wywiadów branżowych.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. to firma z bogatą i unikalną historią. Dbamy zarówno o szacunek do tradycji, jak też o ciągły rozwój poprzez podwyższanie standardów i jakości pracy. 

Troszczymy się o to, aby nasi pracownicy rozwijali się razem z firmą. Zapewniamy im niezbędne do realizacji zadań wsparcie merytoryczne, motywujemy do podnoszenia kwalifikacji i kompetencji, umożliwiamy dostęp do wiedzy oraz pracę z najlepszymi specjalistami w branży. 

Jesteśmy przekonani, że praca dla jednego z największych polskich pracodawców, jakim są PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., jest źródłem zawodowej satysfakcji i powodem do dumy. To też wyzwanie, dzięki któremu z każdym dniem stajemy się lepsi w tym, co robimy.

Oferty pracy w firmie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

 • Pracownik ds. opisu linii

  Warszawa

  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: przygotowywanie opisu sieci i aktualizacja parametrów techniczno-eksploatacyjnych drogi kolejowej...  ...Ministerstw oraz innych instytucji zewnętrznych, analiza linii kolejowych w zakresie optymalizacji maksymalnej prędkości... 
 • Pracownik ds. analiz transportowych

  Warszawa

   ...przedprojektowej (studiów wykonalności), w szczególności w zakresie analiz przewozowo-marketingowych, współudział w opracowaniu Opisu...  ...ostatni rok studiów, znajomość tematyki planowania systemów transportowych w aglomeracjach, znajomość metodyki prognozowania ruchu osób... 
 • Programista WPF + WCF

  Sosnowiec

   ...znajomość języka C#, bardzo dobra znajomość i doświadczenie w tworzeniu aplikacji Windows z użyciem bibliotek: WPF (Windows Presentation Foundadtion) i WCF (Windows Communication Foundation), umiejętność projektowania i praktycznej implementacji baz danych w... 
 • Pracownik ds. zatwierdzeń instalacji systemu ERTMS

  Warszawa

   ...opracowywanie wzorów dokumentów Spółki, wymaganych dla zrealizowania procesu zatwierdzania instalacji ERTMS, przeprowadzanie szkoleń dla pracowników Spółki w zakresie zatwierdzeń instalacji ERTMS, składanie aplikacji o zatwierdzenie urządzeń ERTMS, współpraca z... 
 • Programista .NET (Koordynator ICT)

  Sosnowiec

   ...wykonywanych na stanowisku: programowanie aplikacji webowych typu SPA z wykorzystaniem najnowszych technologii (w tym C# i platformy .NET oraz frameworków Web - głównie Angular), tworzenie testów jednostkowych, udział w planowaniu i wdrażaniu architektury aplikacji,... 
 • Koordynator ICT ds. infrastruktury serwerowej

  Warszawa

  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: zarządzanie i administracja: serwerowym środowiskiem sprzętowym (rozwiązania klasy enterprise), środowiskiem kopii zapasowych serwerów oraz odpowiedzialność za prawidłowy proces backup / restore, serwerowymi systemami operacyjnymi... 
 • Pracownik ds. współpracy regionalnej (w zakresie transportu kolejowego)

  Sosnowiec

  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: prowadzenie prac analitycznych i udział w opiniowaniu opracowań w zakresie odnoszącym się do rozwoju regionalnego transportu kolejowego, współpraca z jednostkami organizacyjnymi gmin, powiatów, urzędów marszałkowskich i wojewódzkich... 
 • Pracownik ds. telekomunikacji bezprzewodowej (wdrażania systemu GSM-R)

  Warszawa

  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: wdrażanie systemu ERTMS/GSM-R na liniach zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., opracowywanie...  ..., w tym 2 lata pracy w specjalności automatyka i telekomunikacja, wiedza zawodowa w zakresie automatyka i...