Niestety wystąpił błąd і w tej chwili serwer nie może przetworzyć wysłanego żądania. Spróbuj ponownie za kilka minut.

ELEKTROBUDOWA SA

Witryna elbudowa.com.pl
Specjalizacje Budownictwo, Architektura
Rok założenia 1953
Wielkość firmy do 3000 pracowników

ELEKTROBUDOWA SA jest liderem wśród polskich firm pracujących na rzecz elektroenergetyki.

  • Świadczy kompleksowe usługi realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz.
  • ELEKTROBUDOWA SA jest producentem urządzeń elektroenergetycznych rozdzielnic i aparatury rozdzielczej wysokich, średnich i niskich napięć oraz stacji i systemów elektroenergetycznych.
  • ELEKTROBUDOWA SA istniejąca od ponad 60 lat na rynku brała udział w budowie niemal wszystkich elektrowni i elektrociepłowni w Polsce oraz bardzo wielu na świecie.

  • ELEKTROBUDOWA SA zapewnia swoim pracownikom godne i bezpieczne warunki pracy.
  • Zapewniamy równe traktowanie wszystkich pracowników, niezależnie od płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także bez względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy mają prawo do traktowania z szacunkiem, z poszanowaniem ich godności oraz są równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
  • Respektujemy prawo pracowników do tworzenia i wstępowania do związków zawodowych zgodnie z przepisami obowiązującymi prawa.
  • Gwarantujemy pracownikom prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości.
  • Spółka nieprzerwanie inwestuje w doskonalenie umiejętności i podnoszenie kwalifikacji pracowników.

Oferty pracy w firmie ELEKTROBUDOWA SA

Brak ofert pracy