Niestety wystąpił błąd і w tej chwili serwer nie może przetworzyć wysłanego żądania. Spróbuj ponownie za kilka minut.

Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie. Filia

Witryna goleniow.praca.gov.pl
Rodzaj firmy pośrednictwo pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie jest jednostką organizacyjną Powiatu Goleniowskiego, wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej.

PUP działa w granicach administracyjnych Powiatu Goleniowskiego, obejmuje swym zasięgiem gminy: Goleniów, Maszewo, Nowogard, Osina, Przybiernów, Stepnica.

 Przy realizacji zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, PUP współdziała ze Starostą, innymi jednostkami organizacyjnymi Powiatu, innymi jednostkami samorządu terytorialnego, bezrobotnymi, organizacjami pracodawców, poszczególnymi pracodawcami, związkami zawodowymi, zarządami funduszy celowych oraz innymi organizacjami i instytucjami zajmującymi się problematyką zatrudnienia, aktywizacji zawodowej i łagodzenia skutków bezrobocia. PUP posiada filię w Nowogardzie.

Oferty pracy w firmie Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie. Filia

Brak ofert pracy