Niestety wystąpił błąd і w tej chwili serwer nie może przetworzyć wysłanego żądania. Spróbuj ponownie za kilka minut.

Miejski Urząd Pracy

Witryna muplublin.praca.gov.pl
Rodzaj firmy pośrednictwo pracy

Miejski Urząd Pracy w Lublinie jest jednostką budżetową działającą jako samodzielna jednostka organizacyjna wchodząca w skład powiatowej administracji zespolonej. Jest jednostką organizacyjną Gminy Lublin.

Urząd realizuje politykę państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej. Swoje zadania wykonuje zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017, poz. 1065, z późn. zm).

Oferty pracy w firmie Miejski Urząd Pracy

Brak ofert pracy