Niestety wystąpił błąd і w tej chwili serwer nie może przetworzyć wysłanego żądania. Spróbuj ponownie za kilka minut.

University of Opole

Witryna uni.opole.pl

Na Uniwersytet Opolski składa się osiem prężnych wydziałów współpracujących z innym jednostkami uczelni, co razem tworzy dynamiczny, nowoczesny i wszechstronny organizm naukowo-dydaktyczny.

Uniwersytet Opolski powstał w 1994 roku z połączenia czołowej uczelni pedagogicznej w kraju - Wyższej Szkoły Pedagogicznej – z opolską filią Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Uczelnia dysponuje ogromnym potencjałem naukowym, generowanym przede wszystkim przez jej utytułowaną kadrę oraz przez mnogość specjalistycznych pracowni, laboratoriów, centrów informatycznych i medialnych, a także przez imponujące zasoby biblioteczne.

Oferty pracy w firmie University of Opole

 • Konkurs na stanowisko referenta/specjalisty ds. płac

  Opole

  Konkurs na stanowisko referenta/specjalisty ds. płac 2020-11-13 11:07:45 Miejsce pracy: Opole, COLLEGIUM Minus Wymagania: ~wykształcenie wyższe, lub...  ...w pokoju nr 6 (parter) z dopiskiem : „Rekrutacja – specjalista ds. płac”. Wybrane osoby zostaną zaproszone na... 
 • Konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Ekonomii i Finansów

  Opole

  Konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Ekonomii i Finansów 2020-11-17 13:48:50 KONKURS NA STANOWISKO NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO Asystent w Instytucie Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Opolskiego...  ...DYSCYPLINA NAUKOWA: ekonomia i finanse STANOWISKO (z... 
 • Konkurs na stanowisko Adiunkta

  Opole

  Konkurs na stanowisko Adiunkta 2020-03-06 14:56:09 Jednostka organizacyjna: Instytut Informatyki Uniwersytetu...  ...naukowa: informatyka Stanowisko: Adiunkt (pełny etat, pensum 240 godzin...  .... Dopuszcza się nieobsadzenie stanowiska w przypadku braku kandydata o odpowiednio... 
 • Konkurs na stanowisko Adiunkta

  Opole

  Konkurs na stanowisko Adiunkta 2020-05-09 00:16:02 Jednostka organizacyjna: Instytut Informatyki Uniwersytetu...  ...naukowa: informatyka Stanowisko: Adiunkt (pełny etat, pensum 240 godzin...  .... Dopuszcza się nieobsadzenie stanowiska w przypadku braku kandydata o... 
 • Konkurs na stanowisko: profesora

  Opole

  Konkurs na stanowisko: profesora 2020-01-31 09:54:34 PODSTAWOWE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE Do konkursu mogą przystąpić osoby, które: 1.spełnianiają  wymogi określone w ustawie z dnia 20.07.2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018r., poz. 1668); 2... 
 • Konkurs na stanowisko administracyjne w Biurze Zamówień Publicznych UO

  Opole

  Konkurs na stanowisko administracyjne w Biurze Zamówień Publicznych UO 2020-11-12 15:07:31 WYMAGANIA OBLIGATORYJNE...  ...publicznych. OPIS STANOWISKA: • Analiza i weryfikacja...  ...i Rady 2014/24/UE, ustawą Prawo zamówień...  ...danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000).... 
 • KONKURS NA STANOWISKO NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO

  Opole

  KONKURS NA STANOWISKO NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO 2020-06-30 11:49:01 KONKURS NA STANOWISKO NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO ADIUNKTA BADAWCZO-DYDAKTYCZNEGO JEDNOSTKA: Uniwersytet Opolski Instytut Nauk Prawnych – Katedra Prawa Karnego DYSCYPLINA NAUKOWA Nauki... 
 • Konkurs na stanowisko - Asystent dydaktyczny

  Opole

  Konkurs na stanowisko - Asystent dydaktyczny 2019-05-28 16:22:31 INSTYTUCJA: Uniwersytet Opolski, Wydział Prawa i Administracji MIASTO: Opole STANOWISKO: asystent dydaktyczny DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki o bezpieczeństwie DATA OGŁOSZENIA: 28.05.2019 r. TERMIN SKŁADANIA... 
 • Konkurs na stanowisko Dyrektora ds. Lecznictwa

  Opole

  Konkurs na stanowisko Dyrektora ds. Lecznictwa 2018-02-22 14:32:54 Konkurs zostanie przeprowadzony...  ...konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie...  ...rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych...  ...wykonywanych zadań na stanowisku: Dyrektor ds. Lecznictwa realizuje... 
 • KONKURS NA STANOWISKO NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO

  Opole

  KONKURS NA STANOWISKO NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO 2020-03-20 14:48:17 Dyrekcja Instytutu Historii odwołuje konkurs na stanowisko Asystenta w Instytucie...  ...oznaczeniem grupy) Asystent (etat 240 godzin) – nauczyciel akademicki prowadzący działalność naukową – grupa...