Niestety wystąpił błąd і w tej chwili serwer nie może przetworzyć wysłanego żądania. Spróbuj ponownie za kilka minut.

OHP. Opolska Wojewódzka Komenda

Witryna opolska.ohp.pl
Rodzaj firmy pośrednictwo pracy

Środowiskowe Hufce Pracy i Hufce Pracy są placówkami o szerokim profilu działań opiekuńczo wychowawczych zapewniającymi młodzieży:

 

  • kompleksowe oddziaływanie wychowawcze oraz profesjonalne zajęcia terapeutyczne, profilaktyczne i resocjalizacyjne, wyrównawcze oraz pomoc w nauce,
  • uzupełnienie wykształcenia w Gimnazjach dla Dorosłych i Zasadniczych Szkołach Zawodowych,
  • zdobycie atrakcyjnego poszukiwanego na rynku pracy zawodu bezpośrednio w zakładach pracy na podstawie umowy o pracę i naukę zawodu,
  • status młodocianego pracownika i wynagrodzenie za wykonywaną pracę,
  • szansę na otrzymanie pracy po zakończeniu nauki,
  • uczestniczenie w europejskich projektach wymiany młodzieży,
  • możliwość zdobycia dodatkowego zawodu lub uzyskanie innych cennych na rynku pracy umiejętności w ramach projektów EFS,
  • zorganizowane zajęcia rekreacyjno-sportowe, kulturalno-oświatowe i turystyczne,

ŚHP w Namysłowie oraz Dąbrówce Dolnej zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie, a pobyt i nauka w są bezpłatne.

Oferty pracy w firmie OHP. Opolska Wojewódzka Komenda

Brak ofert pracy