Niestety wystąpił błąd і w tej chwili serwer nie może przetworzyć wysłanego żądania. Spróbuj ponownie za kilka minut.

Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie

Witryna pszczyna.praca.gov.pl
Rodzaj firmy pośrednictwo pracy

Powiatowy Urząd Pracy wykonuje zadania z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej.

Do zadań PUP należy:

 1. opracowanie i realizacja programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy;
 2. pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy;
 3. udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy, a także pracodawcom w pozyskaniu pracowników przez pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe;
 4. rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy;
 5. inicjowanie i wdrażanie instrumentów rynku pracy;
 6. inicjowanie, organizowanie i finansowanie usług i instrumentów rynku pracy;
 7. inicjowanie i wspieranie tworzenia klubów pracy;
 8. inicjowanie, organizowanie i finansowanie projektów lokalnych i innych działań na rzecz aktywizacji bezrobotnych;
 9. opracowywanie analiz i sprawozdań, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, oraz dokonywanie ocen dotyczących rynku pracy na potrzeby powiatowej rady zatrudnienia oraz organów zatrudnienia;
 10. inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub łagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy;
 11. współdziałanie z powiatowymi radami zatrudnienia w zakresie promocji zatrudnienia oraz wykorzystania środków Funduszu Pracy;
 12. współpraca z gminami w zakresie upowszechniania ofert pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i szkoleniach, organizacji robót publicznych oraz zatrudnienia socjalnego na podstawie odrębnych przepisów;
 13. przyznawanie i wypłacanie zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia;
 14. realizowanie zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między państwami, w szczególności realizowanie zadań z zakresu udziału w sieci EURES.
 15. organizowanie i finansowanie szkoleń.

Oferty pracy w firmie Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie

 • pracownik biurowy

  Suszec, gm. Suszec, Śląskie

  1033,7 zł
   ...obowiązków: zapozanie się z aktami prawa wewnętrznego, obiegiem kancelaryjnym dokumentów, obsługa interesantów, obsługa urządzeń biurowych, pomoc w archiwizacji dokumentacji wytworzonej w komurkach organizacyjnych, zapozanie się z ochrona danych osobowych... 
 • pracownik ogólnobudowlany

  Studzienice, gm. Pszczyna, Śląskie

  2600 zł
  Zakres obowiązków: wykonywanie termomodernizacji budynków mieszkalnych, wznoszenie budynków mieszkalnych Wykształcenie: zasadnicze zawodowe Inne wymagania: osoba do 30 r.ż., wykształcenie średnie, zawodowe, podstawowe, prawo jazdy kat. B
 • pracownik budowlany

  Goczałkowice-Zdrój, gm. Goczałkowice-Zdrój, Śląskie

  2600 zł
  Zakres obowiązków: prace murarskie, zbrojeniowe, malarskie Wykształcenie: gimnazjalne Inne wymagania: osoba do 30 r.ż., wykształcenie zawodowe lub niższe, mile widziane doświadczenie zawodowe na stanowisku pracy - murarz, zbrojarz, malarz, mile widziane uprawnieania...
 • asystent architekta

  Wisła Wielka, gm. Pszczyna, Śląskie

  2800 zł
  Zakres obowiązków: sporządzanie koncepcji architektonicznych, inwentaryzacji, wizualizacji 3D Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat) Inne wymagania: osoba powyżej 30r. ż., wykształcenie wyższe, praktyka przy inwentaryzacjach budynków, bardzo dobra znajomość...
 • pomoc kuchenna

  Pszczyna, Śląskie

  2600 zł
   ...obowiązków: Obróbka produktów niezbędnych do przygotowywania dań i posiłków. Zmywanie naczyń i sprzątanie kuchni. Obieranie, krojenie, szatkowanie i siekanie warzyw. Czyszczenie sprzętu kuchennego, powierzchni stołów, podłóg i maszyn. Wykształcenie: średnie zawodowe
 • pracownik administracyjno - biurowy

  Pszczyna, Śląskie

  1057,6 zł
   ...powiatowego oraz strukturą organizacyjną Powiatu, sporządzanie i przygotowanie dokumentacji, prowadzenie rejestrów, obsługa urządzeń biurowych. Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat) Inne wymagania: osoba poniżej 30r. ż., wykształcenie średnie , komunikatywność,... 
 • pracownik administracyjno - biurowy

  Krzyżowice, gm. Pawłowice, Śląskie

  1033,7 zł
  Zakres obowiązków: Dział Oczyszczania Ścieków: prowadzenie ewidencji zużycia energii elektrycznej przez obiekty gospodarski wodno - ściekowej, prowadzenie ewidencji wyników badań ścieków, tworzenie wykresów, sprawozdań, układanie i sprawdzanie dokumentów działu (kserowanie...
 • magazynier

  Pawłowice, Śląskie

  1033,7 zł
  Zakres obowiązków: przyjmoanie towarów do magazynu, uczestnictwo w odbiorze ilościowym i jakościowym, wydawanie towarów z magazynu na podstawie dokumentów rozchodowych, kontrola jakości i ilości towaru przyjmowanego i wydawanego, sporządzanie odpowiedniej dokumentacji...
 • sprzedawca

  Pawłowice, Śląskie

  1033,7 zł
  Zakres obowiązków: zapoznanie się z asortymentem sprzedaży, utrzymanie czystości na stanowisku pracy, przygotowanie towarów do sprzedazy: metkowanie, eksponowanie towarówna regałach, sprawdzanie jakości i terminowości towarów, obsługa programu sprzedaży, bezpośrednia...
 • pracownik biurowy

  Suszec, gm. Suszec, Śląskie

  1033,7 zł
  Zakres obowiązków: opracowywanie dokumentacji ochrony środowiska, sprawdzanie poprawności wykonanych analiz, dokumentacji, inwentaryzacji i podobnych, prace terenowe - inwentaryzacje. Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat) Inne wymagania: osoba poniżej 30 ...