Niestety wystąpił błąd і w tej chwili serwer nie może przetworzyć wysłanego żądania. Spróbuj ponownie za kilka minut.

1 z 58 ofert pracy

Jooble aplikowanie

Pedagog

Firma: Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3 w Warszawie
Miasto: Warszawa
Etat: Pełny etat
Opis oferty pracy

Wymagania: Tytuł zawodowy magistra na kierunku pedagogika albo pedagogika specjalna, doświadczenie w pracy z dziećmi.

Obowiązki:​

1. Prowadzenie badań i obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości każdego dziecka, jego trudności oraz zasobów.

2. Przygotowanie we współpracy z psychologiem diagnozy psychofizycznej dziecka oraz jej modyfikacji.

3. Sprawowanie opieki pedagogicznej nad dziećmi mającej na celu wspieranie rozwoju dziecka oraz wyrównywanie ewentualnych deficytów, tj.: zajęcia korekcyjne, terapia pedagogiczna profilaktyka.

4. Dokumentowanie wykonywanej pracy zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 22.12.2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej jak również regulacjami wewnętrznymi.

5. Tworzenie i kompletowanie osobowych teczek dzieci.

6. Udział w przygotowaniu Indywidualnego Planu Pomocy Dziecku, w szczególności poprzez wskazanie adekwatnych form pracy wychowawczej z dzieckiem oraz metod pracy umożliwiających wspieranie jego rozwoju.

7. Udział w posiedzeniach Zespołów ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka, udział w określaniu zadań do realizacji wiążących się z obszarami oceny sytuacji danego dziecka.

8. Rozsyłanie wniosków po Zespołach ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka – do Sądu w terminie nie przekraczającym 7 dni.

9. Kompletowanie dokumentacji potrzebnej do skierowania dziecka do specjalistycznej placówki.

10. Współpraca z pedagogami szkół, do których uczęszczają dzieci.

11. Współpraca z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi oraz innymi placówkami specjalistycznymi działającymi na rzecz dziecka i rodziny.

12. Monitorowanie terminów dotyczących wydawania i przedłużania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego.

13. Przygotowanie opinii pedagogicznych na potrzeby szkół, poradni, sądów oraz innych instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny.

Oferta pracy dodana 16 dni temu na jooble

Dziękujemy!