Niestety wystąpił błąd. Spróbuj ponownie za kilka minut.
Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu. Filia
Witryna elblag.praca.gov.pl
Rodzaj firmy pośrednictwo pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu został utworzony 1 stycznia 2000 r. na mocy ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa.

Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu jest samodzielną jednostką budżetową wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej.

Urząd realizuje swoje zadania w zakresie polityki rynku pracy na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Oferty pracy w firmie Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu. Filia