Niestety wystąpił błąd. Spróbuj ponownie za kilka minut.
Wodociągi Słupsk Spółka z o.o.

Misją Spółki jest zdrowie publiczne i satysfakcja odbiorców usług realizowane poprzez niezawodną dostawę czystej, zdrowej wody oraz niezawodny odbiór i oczyszczanie ścieków, w celu zapewnienia czystego i zdrowego środowiska naturalnego.

Wizją Spółki jest osiągnięcie najwyższych światowych standardów eksploatacyjnych i statusu firmy profesjonalnej, przyjaznej odbiorcom, dostawcom i środowisku, zrealizowane poprzez efektywne zarządzanie obiektami gospodarki wodno-ściekowej, rozumiane jako relacja jakości i niezawodności usług przy zachowaniu dbałości o akceptowalne społecznie koszty i transparentne działania.

Oferty pracy w firmie Wodociągi Słupsk Spółka z o.o.