Niestety wystąpił błąd. Spróbuj ponownie za kilka minut.
Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich
Witryna strzelcekrajenskie.praca.gov.pl
Rodzaj firmy pośrednictwo pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich realizuje zadania samorządu powiatu oraz zadania z zakresu administracji rządowej.

Celem działania PUP jest promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. wchodzący w skład publicznych służb zatrudnienia realizuje zadania samorządu powiatowego w zakresie polityki rynku pracy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. Poz. 674 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

Oferty pracy w firmie Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich