Niestety wystąpił błąd. Spróbuj ponownie za kilka minut.
Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta
Witryna bratalbert.org

Jest niezależną katolicką organizacją dobroczynną.

Celem Towarzystwa jest niesienie pomocy osobom bezdomnym i ubogim - w duchu Patrona, św. Brata Alberta.

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez

  • zakładanie i prowadzenie schronisk, noclegowni, domów stałego pobytu i innych placówek pomocowych
  • pracę socjalną, pomoc prawną i psychologiczną, posługę religijną
  • reintegrację społeczną i zawodową
  • prowadzenie kuchni, łaźni świetlic, klubów, organizowanie wigilii i śniadań wielkanocnych, kolonii
  • wydawanie żywności, odzieży, sprzętów, środków czystości, leków
  • współdziałanie z samorządem terytorialnym, administracją państwową, Kościołem Katolickim, organizacjami pozarządowymi
  • działalność informacyjną, inspirowanie badań naukowych
  • szkolenie pracowników i wolontariuszy

Oferty pracy w firmie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta