Niestety wystąpił błąd. Spróbuj ponownie za kilka minut.
Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach - filia Andrychów
Witryna wadowice.praca.gov.pl
Rodzaj firmy pośrednictwo pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach jest samodzielną jednostką budżetową Powiatu Wadowickiego wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej, realizującą zadania organu zatrudnienia w ramach publicznej służby zatrudnienia.

Powiatowy Urząd Pracy, na postawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2014 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwanej dalej ustawą, realizuje następujące zadania w zakresie polityki rynku pracy:

  • opracowanie i realizacja programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy stanowiącego część powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, o której mowa w odrębnych przepisach;
  • pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy;
  • udzielanie informacji o możliwościach i zakresie pomocy określonej w ustawie;

Oferty pracy w firmie Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach - filia Andrychów