Warunki korzystania

1. Postanowienia ogólne

1.1. Jooble (dalej - "Firma") zapewnia usługi (dalej - usługi) do niekomercyjnego korzystania ze strony https://pl.jooble.org/m (dalej - "Strona") zgodnie z niniejszym Regulaminem. Komercyjne wykorzystanie Strony (w tym zarządzania kampaniami reklamowymi) jest uregulowane w innych umowach bezpośrednio z odbiorcami tych Usług.

1.2. Odwiedzając stronę, jak również korzystając z zamieszczonych na niej informacji, zgadzasz się na ten Regulamin. Nie możesz korzystać z usług, jeśli nie zaakceptujesz Regulaminu.

1.3. Nie możesz korzystać z Usług, jeśli jest to zakazane przez prawo kraju, w którym mieszkasz lub z którego terytorium korzystasz z Usług.

1.4. może okresowo modyfikować niniejszy Regulamin bez powiadomienia. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna pod adresem https://pl.jooble.org/m/info/terms. Jeśli w dalszym ciągu korzystać z Usług po zmianie Regulaminu, to jest traktowane jako akceptacja nowej wersji Regulaminu.

2. Zastrzeżenie dotyczące gwarancji

Rozumiesz i zgadzasz się, że:

2.1 Informacje na stronie są "tak jak są" bez gwarancji rzeczywistości. Korzystasz z witryny na własne ryzyko. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za konsekwencje korzystania z informacji zamieszczonych na Stronie.

2.2. Firma nie gwarantuje:

 • informacje na Stronie będą zgodne z celem wizyty;
 • nieprzerwane działanie Strony;
 • bezbłędne działanie Strony.

2.3 W treści strony (tekstu, grafiki, audio lub wideo) dostępnej dla społeczeństwa, odpowiedzialność ponosi ten, kto udostępnił te treści.

2.4. Strona może zawierać linki do innych stron www, właścicielami których są inne osoby i organizacje. Rozumiesz i zgadzasz się, że Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dostępność, treść tych źródeł, а także jakiekolwiek konsekwencje, związane z wykorzystaniem tych treści.

2.5. Firma nie ponosi odpowiedzialności za rzeczywistość informacji przedstawionych na Stronie, oraz zastrzega sobie prawo do zmian bez uprzedzenia wszelkich materiałów umieszczonych na Stronie.

2.6. Firma okresowo wprowadza zmiany w charakterze Usług. Zgadzasz się, że Usługi mogą ulec zmianie bez powiadomienia o nadchodzących zmianach.

2.7. Jooble może w każdej chwili, tymczasowo lub na stałe przerwać nadanie Usług bez powiadomienia.

3. Ograniczenia

3.1. Zgadzasz się nie korzystać z witryny do publikacji treści:

 • ktore naruszają prawo lub zawierzaja obelgi osób lub organizacji.
 • zawierających informacje nieprawdziwe, oszczercze, szkodliwe dla reputacji.
 • w imieniu innych osób lub organizacji, nie posiadając odpowiednich praw.
 • które są chronione przez prawa autorskie, znaki towarowe, patenty należące do osób trzecich.
 • niezgodnej z prawem kraju, w którym rezydujesz lub z którego terytorium korzystasz z Usług.

3.2. Zgadzasz się nie podejmować żadnych działań mających na celu:

 • tworzenie przepon do działania sprzętu Firmy;
 • tworzenie przepon do korzystania z Usług dla innych użytkowników Strony;
 • uszkodzenie sprzętu Firmy, jak również danych przechowywanych na sprzęcie Firmy.

3.3. Zgadzasz się nie wskazywać żadnych danych osobowych w formularzu rejestracyjnym, nie odpowiadających rzeczywistości (w tym adresów e-mail, na korzystanie z których nie masz odpowiednich praw).

4. Poufność

4.1. Polityka poufności Jooble jest zawsze jest dostępna pod adresem: https://pl.jooble.org/m/info/privacy. Ten regulamin zawiera opis warunków, na jakich Jooble przechowuje i wykorzystuje informacje otrzymane od Ciebie.

4.2. Wyrażając zgodę na niniejszy Regulamin, również zgadzasz się z polityką poufności Firmy.

5. Przepisy końcowe

5.1. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie może być interpretowane jako ustanawiające pomiędzy Firmą i Tobą wspólnej działalności, zlecenia pracy, lub innego związku, który nie został wyraźnie określony w niniejszym Regulaminie.

5.2. Zgadzasz się, że Firma nie ponosi odpowiedzialności przed Tobą lub innymi osóbami za jakiekolwiek naruszenia zobowiązań, wynikających z niniejszego Regulaminu, ponosisz wyłączną odpowiedzialność za konsekwencje tych naruszenia.


Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszego Regulaminu, możesz skontaktować się z nami, korzystając z formularza na stronie, lub napisać pod adres:

Ladoburn Europe LTD, Griva Digeni str, Panayides Building, Office 203, Limassol 3035, Cyprus, T.: +44 20 3239 2317

Dodaj Jooble do stron na ekranie głównym.
Przyciśnij , żeby otworzyć menu przeglądarki i przyciśnij "Dodać do ekranu głównego", żeby przypiąć web-dodatek Jooble.
Przyciśnij na obrazku, a później na «Dodać do ekranu głównego», żeby przypiąć web-dodatek Jooble.
OK