Referent

3690,04 zł

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

 ...inwestycyjnych oraz spraw gospodarczo–zaopatrzeniowych, związanych z administrowaniem składnikami majątkowymi Prowadzenie spraw dotyczących archiwum, instruktaże i szkolenia oraz współpraca z Archiwum Państwowym Wymagania związane ze stanowiskiem pracy ~ wykształcenie:... 

Szczecin

10 dni temu

Inspektor

3500 zł

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

 ...Inspektorat Ochrony Wybrzeża, dotyczących pasa technicznego oraz obszaru szczególnego zagrożenia powodzią Prowadzenie składnicy akt /archiwum/ i projektów w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów Wymagania związane ze stanowiskiem pracy wykształcenie:... 

Szczecin

10 dni temu

Pracownik biurowy

SKOTARCZAK DĄBROWSKI OLECH I PARTNERZY SPÓŁKA PARTNERSKA RAD...

 ...obowiązków: przygotowywanie, redagowanie pism i aktów wg wytycznych przełożonych, wsparcie w przygotowywaniu dokumentacji do archiwum, porządkowanie i segregowanie dokumentacji bieżącej,  pomoc w nadzorowaniu nad prawidłowym obiegiem dokumentacji i... 

Szczecin

17 dni temu

Starszy inspektor

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

 ...Systemie Obsługi Obywatela danych do personalizacji dokumentu. Archiwizowanie i przekazywanie akt prowadzonych spraw zakończonych do archiwum zakładowego w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy wykształcenie:... 

Szczecin

10 dni temu

Ogłoszenie i wynik: Pracownik Gospodarczego w Delegaturze Koszalin

BIP - Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

 ...doraźnie w związku z prowadzonymi pracami remontowymi oraz sytuacjami awaryjnymi. #Dysponowanie powierzonym sprzętem. #Pomoc w archiwum przy bieżącym porządkowaniu dokumentacji. #Wykonywanie innych zadań powierzonych przez ZWKZ lub Kierownika Delegatury, w tym zastępstwa... 

Wały Chrobrego 4, Szczecin

2 miesięcy temu

Ogłoszenie i wynik o naborze stanowisko poza korpusem służby cywilnej: Archiwista

2100 zł

BIP - Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

 ...wykonywanych na stanowisku pracy: #Porządkowanie dokumentacji archiwalnej dotyczącej zabytków oraz udostępnianie akt dotyczących zabytków z archiwum zakładowego klientowi zewnętrznemu i wewnętrznemu, oraz pracownikom WUOZ. #Prowadzenie baz danych, gromadzenie dokumentacji... 

Wały Chrobrego 4, Szczecin

2 miesięcy temu

Ogłoszenie i wynik: starszy inspektor ochrony zabytków w wydziale ds. Inspekcji Zabytków Archeologicznych...

BIP - Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

 ...sprawozdania z prac •    Archiwizowanie dokumentacji z badań archeologicznych polegającą na jej kompletowaniu i przekazywaniu do archiwum zakładowego •    Przekazywanie zabytków nowoodkrytych do muzeum zgodnie z wydanymi pozwoleniami ZWKZ Warunki pracy Warunki dotyczące... 

Wały Chrobrego 4, Szczecin

2 miesięcy temu