Główny Specjalista

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
 ...przeprowadzania ocen i audytów BRD i ich kwartalnych aktualizacji oraz monitoring przeprowadzanych ocen BRD i audytów BRD w Oddziałach GDDKiA. Gromadzenie wyników ocen BRD i audytów BRD, - Udział w kształtowaniu polityki dotyczącej kadry audytorów BRD w strukturach GDDKiA... 
Warszawa
11 dni temu

inspektor

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
 ...stanowisko: inspektor do spraw gruntów i geotechniki w Wydziale Technologii i Jakości Budowy Dróg - Laboratorium Drogowe Oddziału GDDKiA w Warszawie Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: wykonuje badania laboratoryjne gruntów i kruszyw oraz terenowych... 
Warszawa
4 dni temu

specjalista

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
 ...utrzymania dróg oraz prowadzi sprawy związane z zimowym utrzymaniem dróg, w tym związane z wyposażeniem technicznym służb liniowych GDDKiA w sprzęt techniczny służący utrzymaniu dróg, Bierze udział zarządzaniu otrzymanym z DSS planem remontów dróg oraz monitorowaniu... 
Warszawa
3 dni temu

specjalista

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
 ...kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista do spraw nadzorowania zadań inwestycyjnych w Zespole Kierownika Projektu Oddziału GDDKiA w Warszawie Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzi spray w w zakresie kontroli uczestników realizacji... 
Warszawa
4 dni temu

główny specjalista

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
 ...materiałów do porozumień, uzyskania warunków technicznych), Zgłasza wnioski oraz współpracuje z pozostałymi komórkami organizacyjnymi GDDKiA w celu opracowania wytycznych, wskazówek i dobrych praktyk w zakresie odwodnienia dróg dla Oddziałów GDDKiA dla ujednolicenia zasad... 
Warszawa
2 dni temu

drogomistrz

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
 ...Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: drogomistrz do spraw utrzymania i nadzoru w Bożej Woli Oddziału GDDKiA w Warszawie Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: wykonuje objazdy i kontrole dróg pod względem ich stanu... 
Boża Wola, gm. Baranów, Mazowieckie
2 dni temu

specjalista

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
 ...wewnętrznych, międzyresortowych i w komisjach sejmowych, Udzielanie pomocy w zakresie merytorycznym i formalnym pracownikom oddziałów GDDKiA w związku z prowadzeniem przez nich postępowań administracyjnych w sprawach z zakresu zarządzania i administrowania drogami.... 
Warszawa
3 dni temu

specjalista

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
 ...bezpieczeństwa ruchu drogowego podczas realizacji inwestycji, współpracuje z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi Oddziału i Centrali GDDKiA, biurami projektowymi, samorządami i innymi jednostkami administracyjnymi w zakresie planowania, przygotowania, realizacji i... 
Warszawa
9 dni temu

terenowy inspektor mostowy

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
 ...stanowisko: terenowy inspektor mostowy do spraw utrzymania i ochrony drogowych obiektów inżynierskich w Wydziale Mostów Oddziału GDDKiA w Olsztynie Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Wykonywanie przeglądów drogowych obiektów inżynierskich.... 
Elbląg
16 dni temu

Główny specjalista

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
 ...przeprowadzania ocen i audytów BRD i ich kwartalnych aktualizacji oraz monitoring przeprowadzanych ocen BRD i audytów BRD w Oddziałach GDDKiA. Gromadzenie wyników ocen BRD i audytów BRD, Udział w kształtowaniu polityki dotyczącej kadry audytorów BRD w strukturach GDDKiA... 
Warszawa
10 dni temu

specjalista

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
 ...bezpieczeństwa ruchu drogowego i zarządzania ruchem w Wydziale Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Zarządzania Ruchem GDDKiA Oddziału w Krakowie Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: wstępnie weryfikuje, opiniuje, analizuje i konsultuje... 
Kraków
9 dni temu

inspektor

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
 ...kandydatek na stanowisko: inspektor do spraw monitoringu i nadzorowania zadań inwestycyjnych w Zespole Kierownika Projektu Oddziału GDDKiA w Warszawie Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie spraw z zakresu: nadzoru uczestników przygotowania i... 
Warszawa
9 dni temu

starszy specjalista

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
 ..., bezpieczeństwa i terminowości realizacji kontraktu, współpraca z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi Oddziału i Centrali GDDKiA, biurami projektowymi, samorządami i innymi jednostkami administracyjnymi w zakresie planowania, przygotowania, realizacji i rozliczenia... 
Wrocław
2 dni temu

starszy specjalista

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
 ...– MagikInfo, wyposaża pracowników Oddziału w sprawny i odpowiedni sprzęt komputerowy i oprogramowanie zgodne z obowiązującymi w GDDKiA standardami, instaluje dodatkowe podzespoły komputera i peryferii. Realizowanie zadań jest wspomagane oprogramowaniem specjalistycznym... 
Wrocław
3 dni temu

Specjalista/-ka ds. pozyskiwania zgód instytucjonalnych

Mediamo Sp. z o.o.
 ...Zakres obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku to: Procedowanie uzgodnień z gestorami dróg i innych nieruchomości w tym: GDDKiA, urzędy wojewódzkie, powiatowe, gminy, oraz inne Instytucje. Wsparcie Kierownika Projektu w zakresie raportowania postępu prac... 
Katowice
17 dni temu