Praca Poczta Gubin, Lubuskie

11 ofert

Zarządzenie Nr 35/2020

 ...Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych.  2. Udzielanie informacji i przyjmowanie dokumentów dopuszcza się wyłącznie za pośrednictwem poczty, firm kurierskich, poczty elektronicznej na adresy e – mail oraz telefonicznie a) do IV Zamiejscowego Wydziału Karnego: karny_7@... 
Gubin, Lubuskie
2 miesięcy temu

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

 ...przemieszczaniu i doręczaniu w obrocie krajowym i zagranicznym przesyłek o wadze ponad 50 g. ustawa Prawo pocztowe dopuszcza innych niż Poczta Polska SA operatorów pocztowych. Dlatego w tym przypadku zachodzi przesłanka do uznania, iż postępowanie na świadczenie usług... 
Gubin, Lubuskie
2 miesięcy temu

NABóR KANDYDATÓW NA STAŻ URZĘDNICZY

 ...zaświadczeń i wydruków z KW, #Kompletowanie i układanie ksiąg w archiwum zakładowym, #Wykonywanie czynności związanych z ekspedycją poczty, #Wykonywanie obowiązków przewidzianych w regulaminie urzędowania sądów powszechnych i w  przepisach szczególnych. #   #O... 
Gubin, Lubuskie
2 miesięcy temu

OGŁOSZENIE OAD 1012-3/19

 ...IV Zamiejscowego Wydziału Karnego, #Protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach, #Wykonywanie czynności związanych z ekspedycją poczty, #Wykonywanie obowiązków przewidzianych w regulaminie urzędowania sądów powszechnych i w  przepisach szczególnych. # OAD 1012... 
Gubin, Lubuskie
2 miesięcy temu

Zawiadomienie w sprawie o sygn. akt II K 27/20

 ...należy najpóźniej na dzień przed planowanym terminem posiedzenia skontaktować się telefonicznie z tutejszym Sądem Rejonowym pod numerem telefonu: (***) ***-**** lub zawczasu poinformować o tym pisemnie Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim pocztą zwykłą lub elektroniczną.”​... 
Gubin, Lubuskie
miesiąc temu

Posiedzenie w sprawie o sygn. akt II Kp 14/20

 ...najpóźniej na dzień przed planowanym terminem posiedzenia skontaktować się telefonicznie z tutejszym Sądem Rejonowym pod numerem telefonu: (***) ***-**** lub zawczasu poinformować o tym pisemnie Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim pocztą zwykłą lub elektroniczną.”... 
Gubin, Lubuskie
2 miesięcy temu

specjalista

3517,32 zł

 ...oświadczeń, - Kandydaci wybrani spośród osób spełniających wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o kolejnym etapie postępowania kwalifikacyjnego, - przyjmujemy tylko kompletne kserokopie dokumentów, - oferty... 
Krosno Odrzańskie, Lubuskie
3 dni temu

ZASTĘPCA PREZESA - GŁÓWNA/Y KSIĘGOWA/Y

 ...konkurs na Głównego Księgowego, w terminie do dnia 20.12.2020 roku do godz. 14:00. W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem poczty decyduje data i godzina jej wpływu do siedziby Spółdzielni. Osoby, które spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz zakwalifikują... 
Krosno Odrzańskie, Lubuskie
5 dni temu
  1. praca
  2. Gubin, Lubuskie
  3. Poczta
  4. Poczta Gubin, Lubuskie