Pracownik obsługi - woźny sądowy w Izbie Karnej Sądu Najwyższego

Nowa

SĄD NAJWYŻSZY

 ...SĄD NAJWYŻSZY Ogłoszenie o Konkursie na stanowisko: Pracownik obsługi – woźny sądowy w Izbie Karnej Sądu Najwyższego...  ...doświadczeń zawodowych w wymaganym obszarze oraz danych kontaktowych (adresu do korespondencji, przy wykorzystaniu poczty elektronicznej oraz... 

Warszawa

5 dni temu

Specjalista ds. administracji

Szkoła Podstawowa nr 141 im. majora Henryka Sucharskiego w W...

 ...KANDYDATÓW NA STANOWISKO SPECJALISTA DS. ADMINISTRACJI Nazwa i adres jednostki, miejsce wykonywania pracy: Szkoła Podstawowa Nr...  ...5. Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub... 

Warszawa

miesiąc temu

specjalista

Nowa

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie

 ...czynności w toku postepowania przez Trybunałem Sprawiedliwości UE i Sadem w sprawach dotyczących pomocy publicznej w celu zapewnienia...  ...motywacyjny i oświadczenia). 3. Wzory oświadczeń do pobrania pod adresem: wymagań formalnych będzie się odbywała na podstawie dokumentów... 

Warszawa

2 godziny temu

referent

Nowa

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

 ...karnego. Sporządzanie aktów oskarżenia, kierowanie spraw do sądu oraz wnoszenie do sądu złożonych przez sprawców wniosków o dobrowolne...  ...Administracji Skarbowej dostępne są na stronie internetowej pod adresem: Długość i rodzaj doświadczenia zawodowego musi... 

Warszawa

1 dzień temu

referent

Nowa

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

 ...opracowywaniu projektów odpowiedzi na skargi kierowane do wojewódzkiego sądu administracyjnego w sprawach, o których mowa w zadaniach 1 i 3 w...  ...Administracji Skarbowej dostępne są na stronie internetowej pod adresem: Długość i rodzaj doświadczenia zawodowego musi... 

Warszawa

15 godzin temu

Kelner (k/m)

Nowa

Apartamenty Varsovia Kasprzaka

 ...podstawie umowy zlecenie    Prosimy o przesyłanie swoich aplikacji na adres: ****@*****.*** Prosimy o zamieszczenie w CV...  ...· Podmioty uprawnione na podstawie obowiązującego prawa np. sądy i organy państwowe, · Firmy świadczące usługi z którymi... 

Warszawa

5 dni temu

Receptionist

Nowa

CPI Poland Sp. z o.o.

 ...Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy...  ...Spółką można się kontaktować pisemnie wysyłając korespondencję na adres siedziby lub mailowo wysyłając maila na następujący adres e-mail:... 

Warszawa

6 dni temu

Referendarz

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

 ...postępowania administracyjnego oraz przepisów dot. postępowania przed sądami administracyjnymi znajomość ustawy o finansach publicznych...  ...skarbowe. Aktualny wzór oświadczeń jest dostępny pod adresem: Niedostarczenie tych dokumentów w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne... 

Warszawa

8 dni temu

Elektromonter

Nowa

Nederman Manufacturing Poland Sp. z o.o.

 ...powietrza. Szczegółowe informacje na temat firmy znajdują się pod adresem:  Elektromonter Miejsce pracy: Warszawa (okolice)...  ...dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. Masz prawo dostępu do swoich danych... 

Warszawa

7 dni temu

podreferendarz

Nowa

3657,52 zł

Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

 ...zawodowych kuratorów sądowych, obejmująca również korespondencję z sądami pracy; Sądu Dyscyplinarnego II instancji dla Zawodowych...  ...ogłoszenia Aplikacje można składać także przez ePUAP lub wysłać na adres mailowy: ****@*****.*** (w tytule maila należy wpisać numer... 

Warszawa

5 dni temu

Elektryk

Mera-Pnefal SA

 ...każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem ****@*****.*** Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie...  ...dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. Masz prawo dostępu do swoich danych,... 

Warszawa

14 dni temu

Referendarz

PROKURATORIA GENERALNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 ...Referendarz wykonuje, pod nadzorem radcy: czynności procesowe przed sądami powszechnymi i polubownymi; inne czynności związane z...  ...zgłoszenia rekrutacyjnego lub wysyłając swoje zgłoszenie pod wskazany adres poczty elektronicznej, zgadza się Pani/Pan na ich przetwarzanie... 

Warszawa

11 dni temu

Referent

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

 ...celu uczestnictwa w procesie jako strona. Występowanie przed sądem w postępowaniu wykonawczym w sprawach o przestępstwa skarbowe i...  ...Administracji Skarbowej dostępne są na stronie internetowej pod adresem: Długość i rodzaj doświadczenia zawodowego musi jednoznacznie... 

Warszawa

13 dni temu

Specjalista

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

 ...przygotowywanie odpowiedzi na skargi kierowane do wojewódzkich sądów administracyjnych oraz NSA. Inicjowanie i prowadzenie postępowań...  ...i oświadczenia). 3. Wzory oświadczeń do pobrania pod adresem: Weryfikacja wymagań formalnych będzie się odbywała na podstawie... 

Warszawa

15 dni temu

Referendarz

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

 ...Inspektora Ochrony Środowiska, oraz udział w postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Współpraca z marszałkami województw w zakresie...  ...chronioną. Dokumenty można składać: - w formie papierowej na adres urzędu lub osobiście w kancelarii GIOŚ - w formie... 

Warszawa

15 dni temu