Praca Sąd Trzebinia, Małopolskie

128 ofert

Manager ds. odszkodowań

 ...kancelarię Radców Prawnych (Kancelaria Radców Prawnych EuCO), która dostarcza naszym Klientom fachowej pomocy prawnej i reprezentuje ich  w sądach. Ponadto EuCO SA wykształciło ponad 30 milionerów, do których grona być może dołączysz. Budujemy kolejny ogromny projekt w... 
Trzebinia, Małopolskie
2 dni temu

Programista PHP

 ...Administratorem danych osobowych jest Zehnder Group Bolesławiec sp. z o.o., ul. Modłowa 5, 59-700 Bolesławiec, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000075844, (NIP: 6121437650,... 
Kraków
1 dzień temu

Inżynier Systemowy - Administrator

 ...oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich... 
Kraków
12 dni temu

Administrator systemów komputerowych

 ...świadectw pracy lub/i innych dokumentów potwierdzających staż pracy, oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; oświadczenie o pełnej zdolności do... 
Tychy
16 dni temu

Specjalista ds. Wsparcia Sprzedaży

 ...oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich... 
Kraków
16 dni temu

Specjalista ds. systemu transportowego (IT Administrator)

 ...oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich... 
Tychy
7 dni temu

Specjalista ds. sprzedaży - oprogramowanie mobilne

 ...oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich... 
Kraków
16 dni temu

Data and rule manager (Logistyka i Zakupy)

 ...Administratorem danych osobowych jest Zehnder Group Bolesławiec sp. z o.o., ul. Modłowa 5, 59-700 Bolesławiec, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000075844, (NIP: 6121437650,... 
Kraków
1 dzień temu

Informatyk - Konsultant (druga linia wsparcia technicznego)

 ...oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.W... 
Kraków
15 dni temu

Wychowawca w Placówce Rodzinnej

3400 - 3500 zł

 ...umiejętność współdziałania, Posiadać łatwość nawiązywania kontaktów, Szanować odmienność i odrębność dziecka, Być łagodnym w sądach i liberalnym w poglądach, Posiadać gotowość uczenia się, Posiadać prawo jazdy kat. B Warunki pracy:Oferujemy stałą pracę w... 
Rajsko, gm. Oświęcim, Małopolskie
14 dni temu

STAŻYSTA (OFERTA KONKURSOWA)

2800 zł

Dyrektor Sądu Rejonowego w Będzinie na podstawie art. 3 b ustawy z dnia 18 grudnia 1998r.o pracownikach sądów i prokuratury (tekst jednolity; Dz.U. 2018., poz. 577 ) oraz rozporządzeniaMinistra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego trybu i... 
Będzin, Śląskie
23 godziny temu

PRACOWNIK BIUROWY - STAŻ

1440 zł

 ...porządkowanie dokumentacji, zakładanie akt sprawy, weryfikacja kontrahentów, współpraca w przygotowaniu sparwozdań rachunkowych do sądu, obsługa sprzętu biurowego Rodzaj zatrudnienia Nie dotyczy Zmianowosc jedna zmiana Wyksztalcenia średnie ogólnokształcące... 
Chrzanów, Małopolskie
23 godziny temu

KONSULTANT DO SPRAW SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH

4000 zł

 ...świadectw pracy lub/i innych dokumentów potwierdzających staż pracy; oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; oświadczenie o pełnej zdolności do czynności... 
Tychy
23 godziny temu

Opiekun

Nowa

2800 zł

 ...alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,6) kandydat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,7) kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz... 
Wojkowice, Śląskie
13 godziny temu

Negocjator

 ...z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Robinii 7, kod pocztowy 02-495, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000135260, NIP: 522-24-73-078, REGON: 016001085  2. Administrator wyznaczył... 
Kraków
5 dni temu