specjalista

Urząd Statystyczny w Gdańsku
 ...prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe wymagania dodatkowe doświadczenie zawodowe/staż pracy...  ...oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów: Urząd Statystyczny w Gdańsku ul. Danusi 4 80-434 Gdańsk z dopiskiem... 
Gdańsk
2 dni temu

inspektor

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku
 ...etap - test merytoryczny III etap - rozmowa kwalifikacyjna Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są...  ...prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe wymagania dodatkowe Znajomość ustawy o systemie oceny zgodności... 
Gdańsk
23 godziny temu

legalizator

Okręgowy Urząd Miar w Gdańsku
 ...prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe wymagania dodatkowe wykształcenie: wyższe...  ...dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów: Okręgowy Urząd Miar w Gdańsku ul. Polanki 124 c 80-308 Gdańsk Inne... 
Gdańsk
4 dni temu

starszy referent

3657,53 zł

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
 ...pracy, ustawy o służbie cywilnej, ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej i przepisów wykonawczych umiejętność argumentowania...  ...podanie w składanych ofertach numeru telefonu kontaktowego. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane... 
Gdańsk
9 dni temu

samodzielny księgowy

Urząd Statystyczny w Gdańsku
 ...Urząd Statystyczny w Gdańsku Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: samodzielny księgowy do spraw rozliczeń...  ...prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe wymagania dodatkowe ~ Myślenie analityczne... 
Gdańsk
2 dni temu

inspektor zakładów górniczych

Okręgowy Urząd Górniczy w Gdańsku
 ...prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe wymagania dodatkowe wykształcenie: wyższe techniczne...  ...oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów: Okręgowy Urząd Górniczy w Gdańsku ul. Biała 1 80-435 Gdańsk Oferty w... 
Gdańsk
20 dni temu

Starszy inspektor realizujący funkcje publicznoprawne

4147,23 zł

Urząd Morski w Gdyni
 ...prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Dodatkowe: Co najmniej 6 miesięcy doświadczenia...  ...terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego), Urząd poinformuje osoby, które zakwalifikowały się do poszczególnych... 
Gdańsk
9 dni temu

OD PODINSPEKTORA DO GŁÓWNEGO SPECJALISTY W DEPARTAMENCIE CYFRYZACJI

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
 ...przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, obywatelstwo polskie, nieposzlakowana opinia, pełna zdolność...  ...ofert osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Organizacji 80... 
Gdańsk
5 dni temu

ADMINISTRATOR/ STARSZY ADMINISTRATOR

3800 zł

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "OSTOJA"
 ...praw publicznych, brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, nieposzlakowana opinia. Wymagania dodatkowe: a)doświadczenie w kierowaniu pracą zespołu.b)Umiejętność dobrej organizacji pracy.... 
Gdańsk
23 godziny temu

SPECJALISTA DS. KADR

4000 - 4800 zł

Muzeum Narodowe w Gdańsku
 ...pełni praw publicznych, niekaralnośc za przestępstwa popełnione umyślnie, scigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.Rodzaj zatrudnieniaUmowa o pracę na okres próbnySystem wynagradzaniaCzasowy ze stawką miesięcznąZmianowoscjedna... 
Gdańsk
23 godziny temu

OD PODINSPEKTORA DO INSPEKTORA

3500 zł

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
 ...publicznych, nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. Mile widziane studia podyplomowe z zakresu prawa pracy, doświadczenie w zawodowe w służbach kadrowych lub kadrowo-placowych oraz... 
Gdańsk
23 godziny temu

APLIKANT - STARSZY SPECJALISTA

3500 - 3820 zł

Straż Miejska w Gdańsku
 ...nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe; ma uregulowany stosunek do służby wojskowej.Mile widziane doświadczenie zawodowe w pracy w straży gminnej/miejskiej, praca na... 
Gdańsk
23 godziny temu

Inspektor nadzoru nad żeglugą

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy
 ...powiaty: elbląski, iławski, nowomiejski i ostródzki. Adres urzędu: Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy Delegatura w Gdańsku ul. Na...  ...wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, Wymagania dodatkowe: ~doświadczenie zawodowe: na stanowisku... 
Gdańsk
2 miesięcy temu

STRAŻNIK DZIAŁU OCHRONY

3703 zł

Areszt Śledczy w Gdańsku
 ...wykonywania powierzonych zadań, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy... 
Gdańsk
23 godziny temu

Operator Produkcji

International Paper, Gdańsk
 ...z zakresu utrzymania ruchu Posiadasz: Wykształcenie techniczne Aktualne uprawnienia na wózki podnośnikowe, wydane przez Urząd Dozoru Technicznego Gotowość do czasowego operowania wózkiem jezdniowym Zdolność do pracy na wysokości powyżej 3 metrów Podstawową... 
Gdańsk
21 dni temu

specjalista

2940 zł

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
 ...polskiego Korzystanie z pełni praw publicznych Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe wymagania dodatkowe wykształcenie: wyższe administracyjne doświadczenie zawodowe/staż pracy doświadczenia zawodowego... 
Gdańsk
6 dni temu

Pozostali pracownicy obsługi biurowej

1440 zł

GUP w Gdańsku
Zakres obowiązków: Staż organizowany przez Gdański Urząd Pracy. Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
Gdańsk
23 godziny temu

POZOSTALI PRACOWNICY OBSŁUGI BIUROWEJ

kontakt przez PUP
OCZEKIWANIA PRACODAWCY WOBEC KANDYDATÓW DO PRACY Inne wymagania: obsługa komputera Wymagane dokumenty: - OGÓLNY ZAKRES OBOWIĄZKÓW Zakres obowiązków: Staż organizowany przez Gdański Urząd Pracy.
Gdańsk
8 dni temu

Specjalista w Wydziale Technicznym

Polskie Koleje Państwowe S.A.
 ...prowadzenie ewidencji oraz realizacja i koordynacja zadań związanych z badaniami okresowymi urządzeń objętych dozorem technicznym przez Urząd Dozoru Technicznego i Transportowy Dozór Techniczny. Wymagania: wykształcenie wyższe, preferowane studia branżowe techniczne... 
Gdańsk
14 dni temu

referent

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Gdańsku
 ...polskiego Korzystanie z pełni praw publicznych Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe wymagania dodatkowe Obsługa specjalistycznych programów SI Spirala-ZINT i SEW online; Poświadczenie bezpieczeństwa... 
Gdańsk
4 dni temu