Wyniki wyszukiwania:

STAŻYSTA - REFERENT PRAWNY (PO V WO 1111.8.2020)

2600 - 3400 zł

PROKURATURA OKRĘGOWA W KATOWICACH
 ...30.Inne wymaganiaWymagania obligatoryjne:- pełna zdolność do czynności prawnych,- niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,- przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe... 
Katowice
1 dzień temu

SAMODZIELNY REFERENT

3400 - 3900 zł

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH
- Prowadzenie spraw związanych ze świadczeniami dla studentów i doktorantów: prowadzenie postępowania oraz przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w zakresie przyznawania pomocy materialnej, przyznawanie i rozliczanie stypendiów oraz zapomóg. Okresowe przygotowywanie...
Katowice
1 dzień temu

SAMODZIELNY REFERENT W DZIALE RACHUBY

3420 - 4104 zł

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KATOWICACH
- Bliższe informacje na cuwkatowice.bip.gov.pl- Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie:1. Terminowo sporządzała listy płac pracowników i zleceniobiorców wg przydzielonych jednostek2. Obliczała należny podatek, składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne...
Katowice
1 dzień temu

inspektor wojewódzki

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
 ...prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe wymagania dodatkowe doświadczenie zawodowe/staż pracy...  ...oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów: Śląski Urząd Wojewódzki ul. Jagiellońska 25 40 - 032 Katowice (skrzynkę... 
Katowice
21 dni temu

SAMODZIELNY REFERENT W SEKCJI INFORMATYKI

3100 zł

POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW "SPOŁEM" W KATOWICACH
- Prowadzenie dokumentacji działu informatycznego. Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących problemów technicznych związanych z obsługa systemu informatycznego w firmie oraz wstępna analiza i w miarę możliwości samodzielne podejmowanie działań w kierunku ich rozwiązania. Administrowanie...
Katowice
1 dzień temu

referent

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
 ...Izba Administracji Skarbowej w Katowicach Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent w Dziale Podatków Dochodowych...  ...zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu naboru. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są... 
Katowice
4 dni temu

Specjalista ds. Kadr i Płac

 ...Prowadzenie akt osobowych oraz wszelkich spraw kadrowych pracowników; Sporządzanie list płac; Sporządzanie dokumentów rozliczeniowych do instytucji takich jak: ZUS, PFRON, PIP oraz Urzędu Skarbowego; udzielanie informacji pracownikom z zakresu spraw kadrowych oraz wynagrodzeń
Katowice
1 dzień temu