inspektor

Nowa
Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie
 ...złożyć do: 2020-09-28 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów: Urząd Transportu Kolejowego Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa z podaniem numeru ogłoszenia 68714. Dokumenty można składać... 
Wrocław
6 dni temu

księgowy

Nowa

3454,33 zł

Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
 ...144 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (dotyczy osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.). Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę,... 
Wrocław
4 godziny temu

specjalista

Nowa

4063,92 zł

Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
 ...144 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (dotyczy osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.). Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę,... 
Wrocław
2 dni temu

referendarz

Nowa
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
 ..., nie wynosi co najmniej 6%. - pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami - ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość... 
Wrocław
6 dni temu

specjalista

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu
 ...społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. - pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę,... 
Wrocław
13 dni temu

referendarz

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
 ...rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę,... 
Wrocław
8 dni temu

referent

Nowa

2875,22 - 4147,23 zł

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
 ...Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent do spraw obsługi w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Oddziale Koordynacji Świadczeń Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław Zakres... 
Wrocław
4 godziny temu

księgowy

Nowa

3454,33 zł

Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
 ...144 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (dotyczy osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.). Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę,... 
Wrocław
15 godzin temu

inspektor

3000,19 zł

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spo...
 ...społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. - pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość,... 
Wrocław
12 dni temu

wizytator

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
 ...budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych fizycznie: windy, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety. Urząd jest dostosowany dla potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich . Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę... 
Wrocław
7 dni temu

starszy referent

Nowa

3535,61 zł

Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
 ...144 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (dotyczy osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.). Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę,... 
Wrocław
1 dzień temu

starszy specjalista

Nowa

3121,09 - 4573,94 zł

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
 ...Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista do spraw obsługi finansowo – księgowej i windykacji należności Skarbu Państwa w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Realizacji Dochodów... 
Wrocław
6 dni temu

kontroler skarbowy

Nowa

3820,08 zł

Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
 ...144 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (dotyczy osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.). Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę,... 
Wrocław
1 dzień temu

główny specjalista

Nowa

3342,57 - 4864,51 zł

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
 ...likwidacji zbędnych lub zużytych pozycji współuczestniczenie w sporządzaniu Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz w prowadzonych przez Urząd postępowaniach przetargowych, a także w konsultacjach w ramach postepowań dotyczących Zamówień Centralnych lub Wspólnych... 
Wrocław
2 dni temu

starszy referent

Nowa

2917,69 zł

Komenda Miejska Policji we Wrocławiu
 ...zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%. - ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę,... 
Wrocław
4 godziny temu