Specjalista ds. BHP

PKiMSA CARBOAUTOMATYKA S.A.
 ...pod kątem zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy, współpraca z zewnętrznymi instytucjami kontroli (PIP, PIS, PSP, WIOŚ), współpraca z innymi działami firmy oraz partnerami zewnętrznymi, rekomendowanie i wdrażanie zmian zwiększających... 
Tychy
22 dni temu

Specjalista ds. BHP

Nowa
JOTUL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 ...środowiska w zakładzie oraz zmniejszenie wpływu produkcji na środowisko naturalne Raportowanie wynikające z przepisów prawnych (np. WIOŚ, UM, PSP, KOBiZE, PRTR) Koordynacja przygotowania dokumentacji dotyczącej środowiska Organizowanie badań i pomiarów... 
Kąty Wrocławskie, Dolnośląskie
1 dzień temu

Specjalista ds. BHP i Ochrony Środowiska

Nowa
Asp Polska Sp. z o.o.
 ...Monitorowanie wskaźników, przepisów i wytycznych w obszarze ochrony środowiska Raportowanie wynikające z przepisów prawnych (np. WIOŚ, UM, PSP, KOBiZE, PRTR) Koordynacja przygotowania dokumentacji dotyczącej środowiska Utrzymywanie systemu zarządzania środowiskiem... 
Głogów, Dolnośląskie
3 dni temu

Specjalista ds. inwestycji i remontów

Nowa
Prokuratura Regionalna w Krakowie
 ...pracach odbiorowych oraz przygotowywanie projektów korespondencji kierowanej do instytucji państwowych, takich jak: PIP, PPIŚ, PINB, PSP, WIOŚ; 9. koordynacja i udział w odbiorach nowych obiektów pod kątem usterek projektowych i wykonawczych, udział w pracach projektowych... 
Kraków
3 dni temu

referendarz

Nowa
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
 ...niepełnosprawnych. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Rozpatrywanie odwołań od decyzji oraz zażaleń na postanowienia WIOŚ w celu wydania decyzji lub postanowienia w II instancji, przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi do wojewódzkiego sądu... 
Warszawa
2 dni temu

inspektor

Nowa
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu
 ...nadawcy i adresata z dopiskiem : "Nabór -nr 69386” •Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. WIOŚ w Opolu nie ponosi odpowiedzialności za treści ogłoszeń ukazujących się na innych stronach internetowych oraz publikowanych w prasie... 
Kędzierzyn-Koźle, Opolskie
1 dzień temu

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

WIOŚ
 ...Administrator danych: Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, ul. Bartycka 110A 00-716 Warszawa, adres e-mail: warszawa@wios.warszawa.pl. • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: ****@*****.***. • Cel przetwarzania danych... 
Warszawa
7 dni temu

specjalista

Nowa
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
 ...Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, oraz udział w rozprawach przed sądami administracyjnymi. Współpraca z komórkami wewnętrznymi GIOŚ oraz WIOŚ w zakresie udzielania wsparcia merytorycznego w sprawach skarg i interwencji związanych ze stosowaniem i przechowywaniem nawozów,... 
Warszawa
4 dni temu

radca prawny

Nowa
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach
 ...rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie Katowice.wios.gov.pl w zakładce "Praca w WIOŚ". List motywacyjny i oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. Proponowany... 
Częstochowa
2 dni temu

starszy informatyk

4500 - 5500 zł

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
 ...Administrowanie i zarządzanie środowiskiem sieciowym. Zapewnianie bezpieczeństwa przetwarzanych danych oraz monitorowanie dostępu do zasobów WIOŚ. Utrzymanie w sprawności oraz rozwój systemu telefonii stacjonarnej VoIP. Administrowanie systemami IT, w tym m.in.: instalowanie... 
Warszawa
7 dni temu

inspektor ochrony środowiska

Nowa
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
 ...obowiązujących przy naborach do pracy w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Warszawie, które są dostępne na stronie BIP WIOŚ, w zakładce "Praca w WIOŚ" pod adresem: Brak podpisu na wymienionych dokumentach wyklucza kandydatkę/kandydata z uczestniczenia... 
Warszawa
2 dni temu

PP/ Lider działu technicznego

5000 zł

"Wałbrzych International Production" Sp. z o.o.
 ...obrębie fabryki, zapewnienie ciągłości produkcji w zakresie sprawności technicznej maszyn, prowadzenie książki obiektu, raportowanie GUS, WIOŚ, realizacja zadań związanych z utrzymaniem ruchu, obiektów i infrastruktury zakładu. Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)... 
Wałbrzych
10 dni temu

Referendarz w Wydziale Kontroli Postępowania z Odpadami

Nowa
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
 ...gospodarki odpadami oraz wypracowania strategii i działań naprawczych. Rozpatrywanie odwołań od decyzji oraz zażaleń na postanowienia WIOŚ w celu wydania decyzji lub postanowienia w II instancji, przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi do wojewódzkiego sądu... 
Warszawa
1 dzień temu

Specjalista w Wydziale Kontroli Postępowania z Odpadami

Nowa
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
 ...Gospodarowania Odpadami. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Rozpatrywanie odwołań od decyzji oraz zażaleń na postanowienia WIOŚ w celu wydania decyzji lub postanowienia w II instancji, przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi do wojewódzkiego sądu... 
Warszawa
1 dzień temu

Referent w Wydziale Prawnym

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu
 ...na stanowisko: referent w Wydziale Prawnym. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Realizowanie wniosków kierowanych do WIOŚ w Opolu w zakresie udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie oraz informacji publicznej w celu terminowej i zgodnej z prawem... 
Opole
14 dni temu