Niestety wystąpił błąd і w tej chwili serwer nie może przetworzyć wysłanego żądania. Spróbuj ponownie za kilka minut.

Praca Adamed Pharma S.A.

1-20 z 21 wyników

Adamed Pharma S.A.

Za co będziesz odpowiadać? Implementację strategii sprzedażowo – marketingowej firmy w aptekach na powierzonym terenie, Realizację celów biznesowych i  promocyjnych – praca z portfelem leków OTC i suplementów diety, Nawiązywanie i rozwój obecnej współpracy z kierownikami...
5 dni temu
Ostrołęka, Mazowieckie

Adamed Pharma S.A.

Promowanie produktów firmy wśród lekarzy i farmaceutów, Budowanie relacji z Klientami firmy, Realizowanie założonych celów i zadań, Organizowanie targów, konferencji, sympozjów, Generowanie oraz analiza raportów sprzedażowych. Doświadczenie w pracy ...
6 dni temu
Mazowieckie

Adamed Pharma S.A.

Za co będziesz odpowiadać? Realizację celów biznesowych firmy w zakresie promocji leków RX; Rozwój współpracy ze środowiskiem farmaceutycznym zgodnie z przyjętymi założeniami firmy; Budowanie pozytywnego wizerunku firmy poprzez prowadzenie prezentacji oraz przekazywanie...
9 dni temu
Słupsk

Adamed Pharma S.A.

Realizację celów biznesowych firmy w zakresie promocji leków RX; Rozwój współpracy ze środowiskiem farmaceutycznym zgodnie z przyjętymi założeniami firmy; Budowanie pozytywnego wizerunku firmy poprzez prowadzenie prezentacji oraz przekazywanie informacji o produktach...
15 dni temu
Grudziądz

Adamed Pharma S.A.

Udział w procesie zamknięcia miesiąca oraz w procesie budżetowania rocznego oraz wieloletniego, Tworzenie raportów (miesięcznych, kwartalnych, rocznych) i analiz finansowych wraz z rekomendacją dla kierownictwa firmy, w tym raportów ad hoc dla wybranych obszarów, ...
3 dni temu
Pieńków, gm. Czosnów, Mazowieckie

Adamed Pharma S.A.

Przygotowanie i realizację strategii zakupowej dla kategorii Marketing, Identyfikację i wdrażanie usprawnień w zarządzanej kategorii zakupowej, Wdrażanie rozwiązań pozwalających na optymalizacje i podnoszenie jakości procesu zakupowego, Tworzenie oraz aktualizowanie...
6 dni temu
Pieńków, gm. Czosnów, Mazowieckie

Adamed Pharma S.A.

Za co będziesz odpowiedać? Poszukiwanie dostawców towarów i wykonawców usług w obszarze R&D, a w szczególności: badań klinicznych i przedklinicznych, usług badawczo-rozwojowych, usług consultingowych, Zarządzanie procesem zakupowym: analizę wydatków i udział w tworzeniu...
6 dni temu
Pieńków, gm. Czosnów, Mazowieckie

Adamed Pharma S.A.

 ...aplikacyjnej w celu i zakresie niezbędnym do uczestnictwa w bieżącym procesie rekrutacji. Administratorem Pani/Pana danych jest Adamed Pharma S.A., Pieńków, ul. Mariana Adamkiewicza 6A, 05-152 Czosnów. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu... 
10 dni temu
Pieńków, gm. Czosnów, Mazowieckie

Adamed Pharma S.A.

Za co będziesz odpowiadać? Współudział w kreowaniu kierunku rozwoju Machine Learning w Adamedzie, Tworzenie i opieka nad algorytmami ML oraz systemami tworzącymi ekosystem technologiczny, Stosowanie i doskonalenie metodyki związanej z przygotowaniem, rozwijaniem...
11 dni temu
Pieńków, gm. Czosnów, Mazowieckie

Adamed Pharma S.A.

Implementację strategii promocyjnej dla produktów OTC wśród lekarzy na powierzonym terenie, Realizację celów biznesowych i promocyjnych firmy, Nawiązywanie i rozwój współpracy z lekarzami oraz farmaceutami zgodnie z przyjętym modelem i promocji i standardem wizyt,...
11 dni temu
Szczecin

Adamed Pharma S.A.

Sporządzanie kalkulacji podatku CIT, Monitorowanie i analiza przepisów podatkowych pod kątem ich prawidłowego zastosowania w codziennych sytuacjach występujących w działalności gospodarczej, Inicjowanie i wdrażanie usprawnień procesowych i systemowych w celu zapewnienia...
11 dni temu
Pabianice, Łódzkie

Adamed Pharma S.A.

Za co będziesz odpowiadać? Tworzenie projektów graficznych dla potrzeb rejestracji krajowej, zagranicznej oraz produkcji, Prowadzanie korekt technicznych materiałów opakowaniowych, Współpraca z drukarniami oraz Działem Rejestracji w zakresie akceptacji print proof...
6 dni temu
Pabianice, Łódzkie

Adamed Pharma S.A.

Za co będziesz odpowiadać? Realizację strategii sprzedażowej i promocyjnej produktów OTC i Suplementów Diety w podległym regionie (województwa: zachodniopomorskie, pomorskie, wielkopolskie, lubuskie, kujawsko-pomorskie), Zarządzanie zespołem Konsultantów Farmaceutycznych...
8 dni temu
Toruń

Adamed Pharma S.A.

Samodzielną realizację zakupów w obszarze IT, Analizy możliwości rynkowych, Opracowywanie strategii zakupowych w obszarze IT, Prowadzenie negocjacji z dostawcami w celu ustalenia najlepszych ofert i warunków umów, Ścisłą współpracę z ekspertami w dziedzinie ...
7 dni temu
Pieńków, gm. Czosnów, Mazowieckie

Adamed Pharma S.A.

Za co będziesz odpowiadać? Zarządzanie urządzeniami stanowiącymi infrastrukturę IT firmy (urządzenia aktywne, serwery, macierze, biblioteki taśmowe) oraz pomieszczeniami w których te urządzenia są eksploatowane (serwerownie, węzły sieci), Zarządzanie infrastrukturą...
11 dni temu
Pieńków, gm. Czosnów, Mazowieckie

Adamed Pharma S.A.

Prowadzenie oraz koordynowanie procesów rejestracyjnych w krajach europejskich oraz na rynkach międzynarodowych między innymi: ASEAN, MENA, GCC, LATAM, CIS, Przygotowywanie dokumentacji rejestracyjnej w oparciu o wymagania narodowe na danym rynku, Identyfikacja obszarów...
11 dni temu
Pieńków, gm. Czosnów, Mazowieckie

Adamed Pharma S.A.

Zarządzanie podległym Zespołem (5 osób), Koordynacja i samodzielne prowadzenie prac w zakresie opracowania, walidacji i wdrażania nowych metod analitycznych, Prowadzenie dokumentacji własnych analiz oraz weryfikacja dokumentacji prowadzonej przez członków Zespołu,...
7 dni temu
Pieńków, gm. Czosnów, Mazowieckie

Adamed Pharma S.A.

 ...Za co będziesz odpowiadać? Realizowanie strategii HR w spółkach zagranicznych Adamed Pharma (Hiszpania, Czechy, Słowacja, Rosja, Ukraina, Kazachstan, Wietnam), Współpracę z Dyrektorami Zarządzającymi oraz Kierownikami z poszczególnych rynków w zakresie wdrażania procesów... 
9 dni temu
Warszawa

Adamed Pharma S.A.

Automatyzację procesów związanych z zarządzaniem danymi, Budowę słowników, utrzymywanie właściwych relacji pomiędzy danymi, sprawdzanie ich poprawności oraz nadzór nad ich transferem pomiędzy systemami, Zarządzanie danymi w systemach informatycznych, Sporządzanie...
11 dni temu
Pieńków, gm. Czosnów, Mazowieckie

Adamed Pharma S.A.

Za co będziesz odpowiadać? Prowadzenie projektów informatycznych, głównie o charakterze aplikacyjnym, pomiędzy klientem wewnętrznym, a zespołem IT, Opracowanie planów projektów, w tym określanie: zakresu projektu, kosztorysu, zespołu, harmonogramu, ryzyka, wyboru ...
9 dni temu
Pieńków, gm. Czosnów, Mazowieckie
12