Niestety wystąpił błąd і w tej chwili serwer nie może przetworzyć wysłanego żądania. Spróbuj ponownie za kilka minut.

Praca Archiwum Państwowe w Poznaniu

1-13 z 13 wyników

inspektor

Archiwum Państwowe w Poznaniu

WARUNKI PRACY o   wysiłek fizyczny o   praca w terenowych siedzibach Urzędu o   nietypowe godziny pracy (w tym dyżury) o   krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe o   częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz o   brak podjazdu, o   obecność wind, o   brak...
Poznań, 23 Lutego 41/43
2 miesięcy temu

referent

Archiwum Państwowe w Poznaniu

WARUNKI PRACY Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. Siedziba Urzędu znajduje się na ul. Białobrzeskiej 53 A, jest budynkiem wielokondygnacyjnym, nie wyposażonym w windy osobowe. Wejście główne posiada...
Poznań, 23 Lutego 41/43
2 miesięcy temu

specjalista

Archiwum Państwowe w Poznaniu

 ...niepełnosprawnością. ZAKRES ZADAŃ Ocena potrzeb w zakresie zadań inwestycyjnych związanych z rozbudową i przebudową budynku Archiwum Państwowego w Poznaniu oraz ustalanie kierunków i sposobów ich realizacji, a także planowanie i koordynacja procesu przygotowania, realizacji... 
Poznań, 23 Lutego 41/43
2 miesięcy temu

referent

Archiwum Państwowe w Poznaniu

WARUNKI PRACY - Stanowisko pracy wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe - Oświetlenie sztuczne i naturalne - Praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie - Sporadyczny kontakt z podatnikami - Praca na drugim piętrze budynku ...
Poznań, 23 Lutego 41/43
2 miesięcy temu

analityk

Archiwum Państwowe w Poznaniu

WARUNKI PRACY Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: •   Praca umysłowa o dużym stopniu odpowiedzialności, zadania realizowane w siedzibie Urzędu, •   Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, •   Zagrożenie korupcją, • ...
Poznań, 23 Lutego 41/43
2 miesięcy temu

starszy referent

2241,3 zł

Archiwum Państwowe w Poznaniu

WARUNKI PRACY Pokój znajduje się na trzecim piętrze budynku w którym jest winda. Praca w pomieszczeniu przy oświetleniu naturalnym i sztucznym. Podczas pracy na zajmowanym stanowisku jest konieczność swobodnego przemieszczania się po całym budynku oraz pomiędzy budynkami...
Poznań, 23 Lutego 41/43
2 miesięcy temu

konserwator archiwalny

Archiwum Państwowe w Poznaniu

WARUNKI PRACY - praca w siedzibie Archiwum Państwowego w Poznaniu; - praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych (kurz, pył archiwalny...  ...w Poznaniu, ul. 23 Lutego 41/43, 60-967Poznań archiwum@poznan.ap.gov.plKontakt do inspektora ochrony danych: ****@*****.***... 
Poznań, 23 Lutego 41/43
2 miesięcy temu

starszy specjalista

2900 zł

Archiwum Państwowe w Poznaniu

WARUNKI PRACY - praca biurowa, - praca w siedzibie urzędu/wydziału, - zagrożenie korupcją, - permanentna obsługa klientów zewnętrznych, - praca na trzecim piętrze, - praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, - zainstalowane windy/podjazdy, - brak oznaczeń...
Poznań, 23 Lutego 41/43
2 miesięcy temu

inspektor weterynaryjny

Archiwum Państwowe w Poznaniu

WARUNKI PRACY -praca w siedzibie jak i poza siedzibą/kontrole wykonywane w terenie/samochód służbowy/ -wyjazdy w delegacje służbowe -praca z monitorem komputerowym -bariery architektoniczne w zakresie poruszania się w budynku, brak podjazdów i wind oraz toalet...
Poznań, 23 Lutego 41/43
2 miesięcy temu

młodszy archiwista

Archiwum Państwowe w Poznaniu

 ...miesiąc w obszarze związanym z pracą w archiwach dobra znajomość metodyki archiwalnej...  ...komputerowych funkcjonujących w archiwach państwowych umiejętność pracy w zespole...  ...składania dokumentów: Archiwum Państwowe w Poznaniu ul. 23 Lutego 41/43 60-967 Poznań... 
Poznań, 23 Lutego 41/43
2 miesięcy temu

starszy specjalista

3080 zł

Archiwum Państwowe w Poznaniu

WARUNKI PRACY Praca o charakterze administracyjno - biurowym, jednozmianowa, w pełnym wymiarze czasu pracy. Na stanowisku pracy występują zadania wymagające skupienia, koncentracji uwagi, zdyscyplinowania, dokładności, dobrej pamięci, skrupulatności, spostrzegawczości,...
Poznań, 23 Lutego 41/43
2 miesięcy temu

kontroler skarbowy

3279,22 zł

Archiwum Państwowe w Poznaniu

WARUNKI PRACY -   praca jednozmianowa wykonywana w porze dziennej -   praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym -   stanowisko pracy: typowe stanowisko biurowe wyposażone w komputer z monitorem oraz inne urządzenia biurowe -   budynek 3 kondygnacyjny bez windy...
Poznań, 23 Lutego 41/43
2 miesięcy temu

inspektor nadzoru budowlanego

Archiwum Państwowe w Poznaniu

WARUNKI PRACY Praca biurowa, kontrolna w terenie, prowadzenie samochodu służbowego. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświtleniu. Pomieszczenia...
Poznań, 23 Lutego 41/43
2 miesięcy temu