Praca Art-pol Białystok

172 oferty

specjalista

 ...osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej ~ Wzory oświadczeń...  ...państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 306 z późn. zm.), ani nie była ich współpracownikiem. Posiadanie... 
Białystok
1 dzień temu

Manager

 ...ofertą prosimy o przesłanie CV (dokument ten powinien zawierać informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie,... 
Białystok
14 dni temu

Kasjer (praca dorywcza)

 ...obecnego jak i przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych, (Dz. Ustaw nr 133 poz. 883, z art. 23 i następnych ww. ustawy) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia... 
Białystok
6 dni temu

RATOWNIK MEDYCZNY (AMBULATORIUM)

Nowa

3350 zł

 ...zawodu ratownika medycznego, prowadzone zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 68 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374 i 695), i uzyskała tytuł zawodowy licencjata oraz złożyła z wynikiem... 
Białystok
3 godziny temu

Spedytor Morski

 ...wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) oraz że przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich... 
Białystok
14 dni temu

Pracownik na dziale Tradycja

 ...obecnego jak i przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych, (Dz. Ustaw nr 133 poz. 883, z art. 23 i następnych ww. ustawy) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia... 
Białystok
8 dni temu

Spedytor Międzynarodowy

 ...wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) oraz że przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich... 
Białystok
14 dni temu

starszy kontroler skarbowy

 ...ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji...  ...z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 306 z późn. zm.), ani nie była ich współpracownikiem Posiadanie... 
Białystok
1 dzień temu

starszy kontroler rozliczeń

 ...ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji...  ...z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 306 z późn. zm.), ani nie była ich współpracownikiem Posiadanie... 
Białystok
1 dzień temu

Praca dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności

600 zł / dziennie

 ...samochód osobowy z możliwością wykorzystania do celów służbowych)- pół etatu 3. Pracownik ds. obsługi masowych nadawców (praca...  ...realizacji niezbędnych czynności związanych z rekrutacją (zgodnie z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016... 
Białystok
7 dni temu

Kasjer - wypłaty tygodniowe

 ...obecnego jak i przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych, (Dz. Ustaw nr 133 poz. 883, z art. 23 i następnych ww. ustawy) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia... 
Białystok
8 dni temu

OPERATOR FORMATYZEREK (PILAREK PANELOWYCH)

 .... Klauzula Informacyjna dla Kandydatów do pracy: Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679...  ...pracy - Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (tj. Dz. U. z 2018 r. , poz. 108) w celu: a) realizacji danego procesu rekrutacji, b) realizacji... 
Białystok
13 dni temu

KIEROWCA WÓZKA / PRACOWNIK PRODUKCJI DRZEWNEJ

 .... Klauzula Informacyjna dla kandydatów do pracy: Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679...  ...pracy - Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (tj. Dz. U. z 2018 r. , poz. 108) w celu: a) realizacji danego procesu rekrutacji, b) realizacji... 
Białystok
13 dni temu

Staż urzędniczy na stanowisko Informatyka

 ...miejsce wykonywania pracy: Białystok, ul. Mickiewicza 103 Zgodnie z treścią art. 3a ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 577) istnieje możliwość zwolnienia przez dyrektora sądu z obowiązku... 
Białystok
22 dni temu

Informatyk - Analityk Danych

 ...przeprowadzenia niniejszego procesu rekrutacji zgodnie z wymogami prawa prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli: Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora, którym jest „BRINTONS AGNELLA” sp. z o.o. w... 
Białystok
10 dni temu

Programista .NET

 ...przesyłać klikając w przycisk Aplikuj teraz znajdujący się na dole ogłoszenia. Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., wyrażam zgodę na przetwarzanie... 
Białystok
24 dni temu

Kierowca kat. B w transporcie międzynarodowym

 ...arra.pl; # Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenie o ochronie danych oraz Kodeksu...  ...Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 108) w celu rekrutacji do pracy w spółce ARRA GROUP Sp. z o. o.... 
Białystok
26 dni temu

Specjalista ds. Wsparcia Klienta

 ...Doświadczenie w pracy w Call Center (na stanowisku Supervisora lub min. pół roku w roli Agenta) ~Znajomość języka angielskiego na poziomie...  ...jak i na poczet przyszłych - przetwarzane są na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO. Dane osobowe związane z uczestnictwem w tej... 
Białystok
miesiąc temu

Programista Java

Nowa

10080 - 13440 zł

 ...danych osobowych zamieszczonym w niniejszym formularzu przez administratora danych - Clurgo, ul. Jasna 14/16b, 00-041 Warszawa zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).... 
Białystok
30 minut temu

Account Manager

 ...kandydatów prosimy o wypełnienie formularza: Imię Nazwisko Plik CV (DOC, DOCX lub PDF, max 2Mb)  Wybierz plik Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w... 
Białystok
1 dzień temu