Inspektor wojewódzki

 ...Inspektor wojewódzki Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Inspektor wojewódzki do spraw rejestracji stanu cywilnego, obywatelstwa i repatriacji w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców... 
Zasugerowane

Służba Cywilna

Białystok
1 dzień temu

SPECJALISTA ds. BIBLIOTEKI MUZYCZNEJ >>

 ...poszukuje kandydata do pracy na stanowisko SPECJALISTA ds. BIBLIOTEKI MUZYCZNEJ   Ogólny zakres obowiązków: prowadzenie biblioteki muzycznej, poszukiwanie, zamawianie, zakup, wypożyczanie, sprawdzanie, powielanie, oprawianie, zakup materiałów tekstowych i nutowych... 
Zasugerowane
Praca stała
Umowa

Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki

Poznań
10 dni temu

inspektor wojewódzki

 ...Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor wojewódzki do spraw prowadzenia postępowań w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i świadczeń... 
Zasugerowane

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Kraków
4 dni temu

nauczyciel biblioteki

615 zł / dziennie

Zakres obowiązków: praca w bibliotece szkolnej Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat) Inne wymagania: wykształcenie wyższe- bibliotekoznawstwo, przygotowanie pedagogiczne, 2 lata doświadczenia w zawodzie Umiejętności i uprawnienia: RPd109 RPd109|130
Zasugerowane
Praca na pół etatu

Szkoła Podstawowa nr 11 im. Pabla Nerudy dla Miasta Torunia

Toruń
3 dni temu

Kierownik biblioteki

3700 - 4000 zł

 ...obowiązków: 1) kierowanie całokształtem działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Mogilanach i Filii Bibliotecznej w Konarach ,2)...  ...10) znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania bibliotek publicznych,11) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku... 
Zasugerowane
Praca na pełen etat
Praca wieczorami

GMINNY OŚRODEK KULTURY MOGILANY Urząd Pracy Powiatu Krakowsk...

Mogilany, gm. Mogilany, Małopolskie
13 dni temu

Inspektor wojewódzki

Warunki pracy Praca w siedzibie Urzędu, budynek A, parter, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Kontakty zewnętrzne z przedstawicielami gmin, powiatów, służbą zespoloną i niezespoloną, Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, MON, Szefem OC Kraju, Urzędem Marszałkowskim...
Zasugerowane
4 godziny dziennie

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

Kielce
4 dni temu

Inspektor wojewódzki

Warunki pracy praca biurowa; praca w siedzibie urzędu; wyjazdy służbowe (krajowe i zagraniczne); praca wymagająca dysozycyjności; pernamentna obsługa klientów zewnętrznych; praca na I piętrze; zagrożenie korupcją; praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin; bariery...
Zasugerowane
Podróż służbowa za granicę

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Warszawa
7 dni temu

Inspektor wojewódzki ds. cudzoziemców

ZAKRES OBOWIĄZKÓW: Stanowisko biurowe usytuowane na parterze budynku przy ul. Piastowskiej 40. Winda osobowa oraz toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych znajdują się w przyległym budynku Starostwa Powiatowego na parterze – budynki połączone przewiązką z ...
Zasugerowane
Podróż służbowa
4 godziny dziennie
Elastyczny czas pracy

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Bielsko-Biała
10 dni temu

inspektor wojewódzki

 ...Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor wojewódzki do spraw nadzoru i kontroli w Oddziale Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej Wydziału Polityki Społecznej 80-810 Gdańsk Ul. Okopowa... 
Zasugerowane
Praca siedząca
Umowa na zastępstwo
4 godziny dziennie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Gdańsk
2 dni temu

inspektor wojewódzki

 ...Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Nadzoru i Kontroli 85-950 Bydgoszcz ul. Jagiellońska 3 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Sprawuje... 
Zasugerowane
Własną działalnością
Praca siedząca

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Bydgoszcz
4 dni temu

Inspektor wojewódzki

Warunki pracy Czynności kontrolne realizowane są w miejscu wykonywania pracy pracowników Urzędu lub w miejscach zaistniałych wypadków przy pracy, praca wymaga dużej odporności psychicznej w związku z powstawaniem sytuacji konfliktogennych z pracownikami Urzędu, czy ...
Zasugerowane
Praktyka/staż
Praca zdalna
Praca fizyczna

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

Kraków
17 godzin temu

inspektor wojewódzki

 ...Dokumenty należy złożyć do: 2023-10-02 Decyduje data:wpływu oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Biuro Obsługi Klienta, Punkt Obsługi Klienta pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, wejście F (od al. Solidarności 81)... 
Zasugerowane
Podróż służbowa

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Siedlce
3 dni temu

Inspektor wojewódzki

Warunki pracy - praca administracyjno-biurowa, - praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy, - zagrożenie korupcją.   Praca wykonywana w budynku Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Mickiewicza 3. Stanowisko pracy mieści się na I ...
Zasugerowane

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

Białystok
17 godzin temu

inspektor wojewódzki

 ...Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów: Dolnośląski Urząd Wojewódzki Wydział Organizacji i Rozwoju pl. Powstańców Warszawy 1 50-153 Wrocław Dokumenty można składać również osobiście – w pok.... 
Zasugerowane
Praca siedząca
Podróż służbowa
4 godziny dziennie

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Wrocław
7 dni temu

inspektor wojewódzki

 ...administracyjnych. Udział w spotkaniach/konferencjach z przedstawicielami Wód Polskich, resortowych ministerstw czy innych urzędów wojewódzkich. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przygotowuje projekty aktów prawa miejscowego (rozporządzeń Wojewody... 
Zasugerowane
Umowa na zastępstwo
4 godziny dziennie

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Katowice
3 dni temu

Inspektor wojewódzki

Warunki pracy Zagrożenie korupcją, obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach, praca pod presją czasu W przypadku pracy biurowej w siedzibie Urzędu pracodawca zapewnia racjonalne...

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

Kraków
4 dni temu

inspektor wojewódzki

 ...Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor wojewódzki do spraw orzecznictwa administracji architektoniczno - budowlanej w Wydziale Infrastruktury, Oddział Administracji Architektoniczno... 
Podróż służbowa
4 godziny dziennie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Gorzów wielkopolski
4 dni temu

inspektor wojewódzki

 ...Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor wojewódzki do spraw planowania i analiz w Biurze Kadr, Płac i Budżetu 90-926 Łódź Piotrkowska 104 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:... 

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Łódź
2 dni temu

inspektor wojewódzki

 ...Sporządza sprawozdania, analizy, statystyki z zakresu nadzoru geodezyjnego i kartograficznego oraz monitoruje realizację zadań Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej według zasad wynikających z kontroli zarządczej. Opracowuje materiały planistyczne oraz... 
Praca siedząca
4 godziny dziennie

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Szczecin
13 dni temu

Inspektor wojewódzki

Warunki pracy czynniki uciążliwe: praca w stresie pod presją czasu. Wykonywanie zadań obarczonych ryzykiem wystąpienia błędów skutkujących narażeniem jednostki na zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych lub nierzetelnego prowadzenia ksiąg rachunkowych ...

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Łódź
2 dni temu

inspektor wojewódzki

 ...Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor wojewódzki do spraw nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli w Oddziale Nadzoru 50... 
Praca siedząca

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Wrocław
6 dni temu

starszy inspektor wojewódzki

 ...Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki do spraw pomocy społecznej w Wydziale Rodziny i Polityki Społecznej w Oddziale do spraw Pomocy Środowiskowej 00-950 Warszawa... 
Podróż służbowa

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Warszawa
2 dni temu

Starszy inspektor wojewódzki

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu, praca poza siedzibą urzędu/w terenie (w szczególności kontrole), wyjazdy służbowe (krajowe), reprezentowanie urzędu na zewnątrz, praca na III piętrze - Warszawa, na I piętrze - Płock, na II piętrze - Radom, parter...
Własną działalnością
Podróż służbowa

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Warszawa
2 dni temu

starszy inspektor wojewódzki

 ...Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki do spraw kontroli i monitoringu w zakresie pomocy społecznej w Wydziale Polityki Społecznej 15-213 Białystok Ul. Mickiewicza... 
Podróż służbowa
Umowa na zastępstwo

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Białystok
8 dni temu

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku, ul. Medyczna 19, zatrudni lekarzy do pracy lub na dyżury medyczne w Oddziale Onkologicznym, Zakładzie Diagnostyki Obrazowej. Forma zatrudnienia do ustalenia (umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna).
Umowa
Umowa o pracę
Praca na dyżurze

Wojewódzki Szpital Zespolony im. M. Kacprzaka w Płocku

Płock
2 dni temu

Starszy inspektor wojewódzki ds. Kontroli

ZAKRES OBOWIĄZKÓW: praca biurowa, praca w siedzibie urzędu, praca poza siedzibą urzędu/w terenie (w szczególności kontrole), wyjazdy służbowe (krajowe), reprezentowanie urzędu na zewnątrz, praca na III piętrze - Warszawa, na I piętrze - Płock, na II piętrze - Radom, parter...
Własną działalnością
Ciekawy zawód
Podróż służbowa

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Warszawa
2 dni temu

Specjalista/tka w dziale dokumentacji i biblioteki

 ...Specjalista/tka w dziale dokumentacji i biblioteki Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków Prowadzenie zbioru fotografii, negatywów, slajdów, diapozytywów (z dokładnym opisem) oraz dokumentacji filmowej do wystaw odbywających się w Zachęcie – Narodowej... 
Praca stała
Praktyka/staż
Umowa
3/4 etatu
Elastyczny czas pracy

Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki

Warszawa
18 dni temu

Inspektor wojewódzki do spraw: cudzoziemców

 ...Inspektor wojewódzki do spraw: cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - Oddział w Bielsku-Białej    Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami Umowa o pracę na czas zastępstwa   Czym będziesz się zajmować Osoba na tym stanowisku... 
Podróż służbowa
Umowa na zastępstwo
Umowa o pracę
4 godziny dziennie
Elastyczny czas pracy

ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH

Bielsko-Biała
10 dni temu

inspektor wojewódzki

 ...Dokumenty należy złożyć do: 2023-10-06 Decyduje data:wpływu oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów: Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie Biuro Organizacji, Kadr i Budżetu Urzędu Oddział Zarządzania Zasobami Ludzkimi, pok. 105 20-914 Lublin, ul. Spokojna... 
Praca bez stresu
Praca siedząca
Podróż służbowa

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie

Lublin
4 godziny temuNowa

Inspektor wojewódzki do spraw: obsługi cudzoziemców

 ...Inspektor wojewódzki do spraw: obsługi cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców   Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami Umowa o pracę na czas zastępstwa   Czym będziesz się zajmować Osoba na tym stanowisku: Zapewnia bezpośrednią... 
Podróż służbowa
Umowa na zastępstwo
Umowa o pracę
4 godziny dziennie
Elastyczny czas pracy

ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH

Katowice
13 dni temu