Praca BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

1-20 z 463 wyników

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna  -  Warszawa

 ...oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane. Za datę złożenia dokumentów uznaje się datę stempla pocztowego lub termin złożenia w kancelarii GDOŚ (pokój 472). Planowane techniki i metody naboru: Etap I - weryfikacja formalna nadesłanych ofert, Etap II – pisemny... 
1 dzień temu

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna  -  Gdańsk

 ...do kolejnych etapów naboru o ich terminie zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną. Wyniki naboru są opublikowane w BIP KPRM oraz siedzibie urzędu. Oferty osób niezatrudnionych będą zniszczone po upływie 7 dni roboczych od zakończenia naboru.... 
1 dzień temu

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna  -  Katowice

 ...publicznej pozostałe wymagania niezbędne: znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy Prawo oświatowe, ustawy o służbie cywilnej, instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt, biegła znajomość obsługi komputera, umiejętność skutecznej... 
1 dzień temu

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna  -  Warszawa

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referendarz Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ul. Wspólna 2/4 00 - 926 Warszawa Zakres zadań wykonywanych...
1 dzień temu

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna  -  Chełm

 ...samodzielna. Kontakty zewnętrzne: z kontrahentami, dostawcami części zamiennych. Narzędzia pracy: komputer, drukarka, niszczarka, faks. Kancelaria znajduje się na I piętrze, dostęp wyłącznie przez klatkę schodową. Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych,... 
1 dzień temu

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna  -  Opole

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu ul. Firmowa 1 (dawniej: Obrońców Stalingradu 66) 45-594 Opole ...
1 dzień temu

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna  -  Kalisz

 ...dalszego etapu naboru, o czym zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem. Wyniki naboru opublikowane będą po zakończeniu naboru w BIP KPRM, BIP Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Poznaniu oraz siedzibie urzędu – na tablicy ogłoszeń. Do składania dokumentów... 
1 dzień temu

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna  -  Gorzów wielkopolski

 ...doświadczenie zawodowe/staż pracy doświadczenia zawodowego w służbach finansowo-księgowych pozostałe wymagania niezbędne:...  ...rachunkowości i finansów publicznych znajomość ustawy o służbie cywilnej oraz zasad etyki korpusu służby cywilnej samodzielność, komunikatywność... 
1 dzień temu

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna  -  Brzeg, Opolskie

 ...udział w przygotowaniu propozycji planów robót krótko i średniookresowych przesyłanych do Oddziału, współpraca z właściwymi służbami, w szczególności Policją i Strażą Pożarną, współuczestnictwo w prowadzeniu spraw z zakresu likwidacji szkód komunikacyjnych,... 
2 dni temu

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna  -  Poznań

Urząd Statystyczny w Poznaniu Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Urząd Statystyczny w Poznaniu Ul. Wojska Polskiego 27/29 60-624 Poznań Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: kompleksowa obsługa sekretariatu...
1 dzień temu

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna  -  Kraków

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor ul. Mogilska 25 31-542 Kraków Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie postępowań w sprawie...
1 dzień temu

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna  -  Rzeszów

 ...oddziaływania na środowisko, znajomość ustawy Prawo ochrony środowiska, znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o służbie cywilnej, znajomość aktów wykonawczych do ww. ustaw; bardzo dobra organizacja pracy własnej rzetelność i terminowość; samodzielne... 
1 dzień temu

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna  -  Radom

 ...Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Komenda Miejska Policji w Radomiu 11 Listopada 37/59 26-600 Radom Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: • zapewnienie obsługi sekretariatu, • prowadzenie dzienników... 
2 dni temu

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna  -  Pszczyna, Śląskie

Komenda Powiatowa Policji w Pszczynie Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor 43-200 Pszczyna, ul. Bogedaina 18 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: sporządzanie listy wypłat dodatkowych należności dla...
2 dni temu

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna  -  Warszawa

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referendarz Główny Inspektorat Transportu Drogowego, Aleje Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy...
2 dni temu

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna  -  Kłobuck, Śląskie

 ...oświadczenia niezbędne”. Wzory oświadczeń dostępne są na stronie BIP Izby Administracji Skarbowej w Katowicach w zakładce Ogłoszenia/...  ...w zakresie wykształcenia Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami... 
2 dni temu

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna  -  Września, Wielkopolskie

 ...zł brutto (wg mnożnika 1,61 kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej). O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego,...  ...Administracji Skarbowej w Poznaniu, które są dostępne na stronie BIP pod adresem: - w-poznaniu/ogłoszenia/nabory/wzory-... 
2 dni temu

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna  -  Wrocław

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu Dolnośląski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu ul. Podwale 31-33 50-040 Wrocław Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy...
3 dni temu

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna  -  Wrocław

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: podreferendarz Główny Inspektorat Transportu Drogowego, Aleje Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy...
2 dni temu

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna  -  Lublin

 ...oraz narzędzi do wizualizacji danych, znajomość przepisów ustawy o statystyce publicznej, znajomość przepisów dotyczących służby cywilnej, w tym znajomość zasad służby cywilnej ora zasad etyki korpusu służby cywilnej, Posiadanie obywatelstwa polskiego... 
2 dni temu