Praca BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

1-20 z 423 wyników

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna  -  Warszawa
Główny Inspektorat Weterynarii w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referendarz Główny Inspektorat Weterynarii ul. Wspólna 30 00-930 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: ustalanie ogólnych...
23 godziny temu
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna  -  Warszawa
 ...ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Członkowie korpusu służby cywilnej podlegają ograniczeniom w prowadzeniu działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu... 
23 godziny temu
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna  -  Poznań
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu ul. Kochanowskiego 2a Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie...
23 godziny temu
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna  -  Warszawa
 ...osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. UMOWA NA ZASTĘPSTWO Członkowie korpusu służby cywilnej podlegają ograniczeniom w prowadzeniu działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu... 
23 godziny temu
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna  -  Wrocław
Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: księgowy Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu ul. Składowa 1-3, 50-209 Wrocław Zakres zadań wykonywanych na stanowisku ...
1 dzień temu
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna  -  Poznań
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referendarz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku...
23 godziny temu
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna  -  Łódź
 ...wynagrodzenie zasadnicze: ok 2 200 zł. Przewidywany termin zatrudnienia - kwiecień/maj 2018 r. Każdy z kandydatów na pracownika służby cywilnej zobowiązany jest do złożenia dokumentów wymienionych wyżej na podstawie art. 4 ustawy o służbie cywilnej z 21 listopada 2008 r.... 
1 dzień temu
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna  -  Warszawa
 ...Systemowych i Wdrożeniowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój”, Z UWZGLĘDNIENIEM PRZEPISÓW USTAWY O SŁUŻBIE CYWILNEJ. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (22) 63 49 521. Administratorem danych osobowych kandydatek/kandydatów... 
1 dzień temu
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna  -  Kędzierzyn-Koźle, Opolskie
 ...prowadzenia egzekucji należności przez służby finansowe WIOŚ....  ...21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu...  ...Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19.12.2006r. 1907/2006... 
1 dzień temu
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna  -  Bydgoszcz
 ...nierejestrowanych w trwałych lub pomocniczych urządzeniach ewidencyjnych kancelarii; zwracanie uwagi wykonawcom merytorycznym i technicznym na...  ...w resorcie obrony narodowej" wprowadzonej Decyzją Nr 385/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. MON 2013,... 
23 godziny temu
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna  -  Kraków
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie ul. Zarzecze 106 30-134...
1 dzień temu
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna  -  Gdańsk
Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista 80-563 Gdańsk ul. Oliwska 35 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Wykonywanie kontroli stanu technicznego...
23 godziny temu
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna  -  Warszawa
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referendarz ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: rejestrowanie, rozliczanie oraz uzupełnianie niezbędnych...
1 dzień temu
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna  -  Toruń
 ...urzędu na zewnątrz. Czas pracy - zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska...  ...523231615. Wyniki naboru opublikowane będą po zakończeniu naboru w BIP KPRM, BIP WIIH oraz w siedzibie Urzędu. Wymagania związane... 
1 dzień temu
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna  -  Warszawa
 ...podpisane własnoręcznie. Druki oświadczeń dostępne są na stronie BIP URE. Aplikacje powinny zawierać dane kontaktowe kandydata (...  ...przysięgłego. Aplikacje prosimy składać bezpośrednio w kancelarii URE bądź przesyłać pocztą. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy... 
1 dzień temu
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna  -  Wrocław
Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu Ul. Młodych Techników 61/63 53-647 Wrocław Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: wykonywanie czynności związanych...
1 dzień temu
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna  -  Poznań
 ...prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe wymagania dodatkowe Znajomość ustawy o służbie cywilnej Ogólna wiedza z zakresu statystyki Myślenie analityczne Orientacja na klienta/interesanta Dokumenty i oświadczenia... 
1 dzień temu
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna  -  Gliwice
 ...mobilizacyjnych jednostek wojskowych; Wypisywanie zaświadczeń o przebiegu służby wojskowej oficerów, chorążych i podchorążych rezerwy;...  ...– w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej. 2. Na powyższym stanowisku zostanie nadany pracowniczy przydział... 
23 godziny temu
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna  -  Warszawa
 ...komórki organizacyjne Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ­współpraca przy prowadzeniu spraw związanych z nadzorem Ministra nad ZUS w zakresie będącym we właściwości Wydziału, ­udzielanie telefonicznych odpowiedzi na wnioski i pytania mające charakter... 
23 godziny temu
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna  -  Sopot, Pomorskie
 ...Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach... 
23 godziny temu