Niestety wystąpił błąd і w tej chwili serwer nie może przetworzyć wysłanego żądania. Spróbuj ponownie za kilka minut.

Praca BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

1-20 z 437 wyników

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna  -  Krosno Odrzańskie, Lubuskie

 ...należy złożyć do: 2018-12-21 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów: Kancelaria Jawna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim ul. Poprzeczna 1 66-600 Krosno Odrzańskie... 
12 godziny temu

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna  -  Łódź

 ...Skarbowej w Łodzi, które są dostępne na stronie BIP pod adresem: Wymagania związane ze...  ...oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy... 
12 godziny temu

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna  -  Warszawa

 ..."specjalista ds. administracji" wraz z podaniem nr ogłoszenia BIP. Oferty nie spełniające wymogów formalnych, złożone lub uzupełnione...  ...Archiwum Akt Nowych ul. Hankiewicza 1 02-103 Warszawa Kancelaria pok. 101, piętro I od poniedziałku do piątku w godz. 8.15 -... 
12 godziny temu

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna  -  Sosnowiec

Kuratorium Oświaty w Katowicach Śląski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor do spraw ds. administracji w Delegaturze w Sosnowcu Kuratorium Oświaty ul.Powstańców 41a 40-024 Katowice Zakres zadań wykonywanych na stanowisku...
12 godziny temu

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna  -  Aleksandrów Kujawski, Kujawsko-Pomorskie

 ...rachunkowości umiejętność stosowania prawa w praktyce umiejętność analitycznego myślenia komunikatywność brak pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach... 
12 godziny temu

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna  -  Lipno, Kujawsko-Pomorskie

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lipnie Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista do spraw budownictwa Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego ul. Mickiewicza 58 87-600 Lipno Zakres zadań...
12 godziny temu

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna  -  Staszów, Świętokrzyskie

 ...placówce pocztowej, firmie kurierskiej lub data złożenia w kancelarii Izby (Kancelaria Izby Administracji Skarbowej w Kielcach czynna...  ...ewidencji i identyfikacji podatników i płatników) ustawy o służbie cywilnej, ustawy o KAS. Umiejętność interpretacji przepisów... 
1 dzień temu

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna  -  Warszawa

 ...Prawo zamówień publicznych (Dział I Rozdział 1, 2; Dział II, Rozdział 2) Znajomość Kodeksu cywilnego (Tytuł IV Czynności prawne Dział I-III) Znajomość Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu... 
1 dzień temu

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna  -  Zakopane, Małopolskie

 ...obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne,...  ...znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających... 
1 dzień temu

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna  -  Krosno Odrzańskie, Lubuskie

 ...pracy Dokumenty należy złożyć do: 2018-12-21 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów: Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Kancelaria Jawna ul. Poprzeczna 1 66-600 Krosno Odrzańskie... 
12 godziny temu

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna  -  Nysa, Opolskie

 ...oraz publikowanych w prasie oprócz nabory.kprm.gov.pl oraz bip.nysa.kpp.policja.gov.pl. Wymagania związane ze stanowiskiem...  .... nr 16 z późn. zm.), znajomość przepisów Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,... 
1 dzień temu

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna  -  Kolbuszowa, Podkarpackie

 ...ochronie roślin wraz z przepisami wykonawczymi, znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, znajomość ustawy o służbie cywilnej, prawo jazdy kat. B Posiadanie obywatelstwa polskiego Korzystanie z pełni praw publicznych Nieskazanie prawomocnym... 
2 dni temu

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna  -  Warszawa

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: podreferendarz do spraw Weryfikacji Zapisów Kontrolnych Wydział Procesów Wsparcia Czynności Kontrolnych, Biuro Krajowego Systemu Poboru Opłat ...
2 dni temu

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna  -  Gdańsk

 ...organizowanych przez Rejon i Oddział Współpraca z właściwymi służbami, w szczególności z Policją i Strażą Pożarną oraz organami...  ...ruchu drogowym znajomość przepisów z zakresu Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych... 
2 dni temu

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna  -  Warszawa

Ministerstwo Finansów w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referendarz do spraw rozwoju rynku finansowego w Wydziale Sektora Bankowego, Departament Rozwoju Rynku Finansowego Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska ...
2 dni temu

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna  -  Warszawa

 ...pracodawcy. Nalicza wypłaty i sporządza listy płac w zakresie umów cywilno-prawnych dla osób fizycznych nieprowadzących działalności...  ...i podatku dochodowego od osób fizycznych Znajomość ustawy o służbie cywilnej Kompetencje: rzetelność i terminowość,... 
3 dni temu

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna  -  Kraków

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referendarz do spraw ds. postępowań, Sekcja Postępowań, Delegatura Południowa Główny Inspektorat Transportu Drogowego, Aleje Jerozolimskie 94...
2 dni temu

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna  -  Warszawa

 ...przygotowywanie projektów pisemnych wypowiedzi dla ministra i wiceministrów (wydawnictwa okazjonalne...  ...wystąpień medialnych), współpraca ze służbami prasowymi ministerstw, urzędów... 
2 dni temu

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna  -  Lublin

 ...niniejszym ogłoszeniu. Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem naboru na stanowiska w korpusie służby cywilnej w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie, opublikowanym w BIP KWP w Lublinie (zakładka „Wolne stanowiska w SC”). UWAGA! LIST MOTYWACYJNY, ŻYCIORYS/CV... 
2 dni temu

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna  -  Gdańsk

 ...publikacji wyników naboru. Podanie i oświadczenia muszą posiadać datę i własnoręczny podpis. Wzory oświadczeń są dostępne na stronie BIP KMP w Gdańsku: Osoby zakwalifikowane do kolejnych etapów będą informowane mailowo lub telefonicznie. Proponowane... 
2 dni temu