Praca BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

1-20 z 362 wyników

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna  -  Warszawa
 ...w siedzibie Urzędu. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 749 15 20. Więcej informacji na temat naborów do służby cywilnej można znaleźć na stronie: Wymagania związane ze stanowiskiem pracy wykształcenie: wyższe doświadczenie zawodowe/staż... 
21 godzin temu jeszcze...
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna  -  Katowice
 ...niepełnosprawne. Zatrudnienie w zastępstwie nieobecnego członka korpusu służby cywilnej spowodowane będzie korzystaniem z urlopów związanych z...  ...obowiązujących oświadczeń dostępne są na stronie internetowej bip.katowice.kwp.policja.gov.pl (zakładka: Praca w Korpusie Służby... 
21 godzin temu jeszcze...
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna  -  Warszawa
 ...dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) oraz ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.). Własnoręcznie podpisane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym... 
21 godzin temu jeszcze...
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna  -  Kielce
 ...rekrutacyjnego zostanie umieszczona na stronie BIP WIIH w Kielcach; - dokumenty...  ...ustawy z dnia 21.11.2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. 2016 poz. 1345 t.j. z dnia 26.... 
21 godzin temu jeszcze...
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna  -  Lidzbark Warmiński, Warmińsko-Mazurskie
 ...statusu żołnierza rezerwy wydawanie zaświadczeń o przebiegu służby dokonywanie wpisów w systemie wewnętrznym w celu utrzymania...  ...biurowych - czas pracy zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej - budynek Urzędu i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne... 
1 dzień temu jeszcze...
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna  -  Olsztyn
 ...zawierających własnoręczny podpis aplikanta. Lista osób spełniająca wymogi formalne zostanie udostępniona w siedzibie Urzędu oraz w BIP Urzędu na stronie internetowej Oferty niekompletne oraz złożone po terminie (liczy się data wpływu do Urzędu) nie będą... 
1 dzień temu jeszcze...
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna  -  Warszawa
Kuratorium Oświaty w Warszawie Mazowiecki Kurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Kuratorium Oświaty w Warszawie Aleje Jerozolimskie 32 00-024 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: obsługa funkcji ...
21 godzin temu jeszcze...
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna  -  Warszawa
 ...w Izbie Administracji Skarbowej, które są dostępne na stronie BIP pod adresem: Kandydaci będą informowani telefonicznie lub...  ...podatkowego, procesowego i materialnego oraz podstaw ustawy o służbie cywilnej Posiadanie obywatelstwa polskiego Korzystanie z pełni... 
21 godzin temu jeszcze...
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna  -  Szczecin
Urząd Morski w Szczecinie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Urząd Morski w Szczecinie Plac Stefana Batorego 4 70-207 Szczecin Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: obsługa administracyjna i logistyczna komisji...
21 godzin temu jeszcze...
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna  -  Warszawa
 ...Warszawie Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej poszukuje...  ...placówek zagranicznych podległych Ministrowi SZ w celu zapewnienia...  ...Biuletynu Informacji Publicznej MSZ (bip.msz.gov.pl) w zakładce Praca... 
21 godzin temu jeszcze...
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna  -  Warszawa
 ...kolejowych; udział w kontrolach tematycznych zlecanych przez Prezesa UTK w sprawach aktualnie występujących zagrożeń...  ...tel. (22) 749 15 20. Więcej informacji na temat naborów do służby cywilnej można znaleźć na stronie: Wymagania związane ze stanowiskiem... 
1 dzień temu jeszcze...
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna  -  Gdańsk
 ...decyduje data nadania oferty w urzędzie pocztowym lub data złożenia w kancelarii Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku). Postępowanie...  ...niezbędnego w zakresie wykształcenia Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy... 
21 godzin temu jeszcze...
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna  -  Boża Wola, gm. Baranów, Mazowieckie
 ...tym zakresie z właściwymi komórkami organizacyjnymi Oddziału, służbami drogowymi, instytucjami rządowymi i samorządowymi; objazdy dróg...  ...z późn. zm.) oraz ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.). Własnoręcznie... 
21 godzin temu jeszcze...
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna  -  Poznań
 ...alarmowych oraz wybranych procesach rekrutacji na wolne stanowiska w służbie cywilnej udział w zajęciach z zakresu psychologii działań...  ...pocztową. Wyniki naboru opublikowane będą po zakończeniu naboru w BIP KPRM, BIP WUW oraz w siedzibie Urzędu. Oferty osób... 
21 godzin temu jeszcze...
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna  -  Płońsk, Mazowieckie
 ...w Izbie Administracji Skarbowej, które są dostępne na stronie BIP pod adresem: Kandydaci będą informowani telefonicznie lub...  ...podatkowego, procesowego, materialnego oraz podstaw ustawy o służbie cywilnej Posiadanie obywatelstwa polskiego Korzystanie z pełni... 
21 godzin temu jeszcze...
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna  -  Warszawa
 .... W przypadku osób, które podejmują pierwszy raz pracę w służbie cywilnej w myśl art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada o służbie cywilnej...  ...uznaje się datę stempla pocztowego lub termin złożenia w kancelarii GDOŚ (pokój 472). Planowane techniki i metody naboru:... 
1 dzień temu jeszcze...
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna  -  Warszawa
 ...zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. Na kopercie oraz w liście motywacyjnym należy zamieścić nr ogłoszenia z BIP KPRM. Proponowane wynagrodzenie to ok. 2024 zł brutto + ew. wysługa lat. Wymagane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze... 
21 godzin temu jeszcze...
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna  -  Pruszcz Gdański, Pomorskie
 ...otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (o zachowaniu terminu decyduje data nadania oferty w urzędzie pocztowym lub data złożenia w kancelarii Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku). Postępowanie rekrutacyjne zostanie przeprowadzone w 3 etapach: I - ocena złożonych... 
21 godzin temu jeszcze...
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna  -  Warszawa
 ...w Izbie Administracji Skarbowej, które są dostępne na stronie BIP pod adresem: Kandydaci będą informowani telefonicznie lub...  ...podatkowego, procesowego i materialnego oraz podstaw ustawy o służbie cywilnej Posiadanie obywatelstwa polskiego Korzystanie z pełni... 
21 godzin temu jeszcze...
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna  -  Olesno, Opolskie
 ...placówce pocztowej operatora publicznego lub data złożenia w kancelarii Izby Administracji Skarbowej w Opolu); • Lista kandydatów...  ...sprawie określenia zasad i trybu naboru kandydatów do pracy w służbie cywilnej oraz postępowania kwalifikacyjnego do służby celno-skarbowej... 
21 godzin temu jeszcze...