Średnia wypłata: zł11 500 /miesięcznie

Więcej statystyk

Inżynier Budowy

 ...E-work HR Company Poland poszukuje Inżyniera Budowy do pracy w Łodzi dla jednego ze swoich klientów - Zakładu Remontowo Drogowego. Inżynier Budowy Obowiązki analiza dokumentacji technicznej przygotowanie harmonogramu robót kompleksowa organizacja... 
Zasugerowane
Praca na pełen etat
Podwykonawca
Umowa

E-WORK HR COMPANY POLAND SP Z O.O.

Łódź
14 dni temu

Kierownik Budowy

 ...Kierownik Budowy Miejsce pracy: Łódź Twój zakres obowiązków Bezpośredni nadzór nad realizacją robót w oparciu o wymagania i...  ...zakresie eksploatacji i dozoru w zakresie: obsługi, konserwacji, remontu, montażu oraz prac kontrolno-pomiarowych dla urządzeń... 
Zasugerowane
Podwykonawca
Praktyka/staż
Umowa
Elastyczny czas pracy

WMC WYKONAWSTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Łódź
8 dni temu

Kierownik budowy

 ...konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, Minimum 3-4 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnej funkcji Kierownika Budowy na inwestycjach przemysłowych, Prawo jazdy kat. B, Dobra umiejętność planowania, organizowania oraz kontroli pracy zespołu.... 
Zasugerowane
Praca stała
Własną działalnością
Podwykonawca
Umowa

UNIBEP S.A.

Łódź
2 dni temu

Elektryk - budowa farm fotowoltaicznych

 ...Elektryk - budowa farm fotowoltaicznych Miejsce pracy: Łódź Twój zakres obowiązków Podłączenie okablowania DC do inwertera,...  ...zakresie eksploatacji i dozoru w zakresie: obsługi, konserwacji, remontu, montażu oraz prac kontrolno-pomiarowych dla urządzeń... 
Zasugerowane
Elastyczny czas pracy

WMC WYKONAWSTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Łódź
8 dni temu

Kierownik Budowy

 ...Twój zakres obowiązków zarządzanie procesami budowy od przygotowania do odbioru nadzorowanie prac od strony organizacyjnej, administracyjnej oraz technicznej koordynacja robót zgodnie z harmonogramem i budżetem współpraca z inwestorem, inspektorami nadzoru... 
Zasugerowane
Praca na pełen etat
Praca stała
Podwykonawca
Umowa

TECHBAU Budownictwo Sp. z o.o.

Łódź
26 dni temu

Inżynier budowy

 ...Inżynier budowy Miejsce pracy: Łódź Twój zakres obowiązków Pełnienie obowiązków Inżyniera budowy, Opracowywanie i przestrzeganie harmonogramu prac, Wykonywanie przedmiarów oraz obmiarów robot, Zarządzanie zespołem pracowników złożonych z sił własnych... 
Zasugerowane
Stałe wynagrodzenie
Praca stała
Własną działalnością
Podwykonawca
Praktyka/staż
Umowa
Ciekawy zawód

Carcon Sp. z o.o.

Łódź
10 dni temu

Majster budowy

 ...Majster budowy Miejsce pracy: Łódź Twój zakres obowiązków Koordynacja i nadzór nad podległymi pracownikami i Podwykonawcami, Nadzorowanie spełniania wymogów BHP i Ochrony Środowiska na kontrakcie, Kontrola jakości robót, Weryfikacja dostaw materiałów... 
Zasugerowane
Praca stała
Podwykonawca
Umowa

BALTIC ESTATE Sp. z o.o.

Łódź
9 dni temu

Kierownik Budowy

 ...Kierownik Budowy Miejsce pracy: Łódź Twój zakres obowiązków nadzór oraz kierowanie pracami budowlanymi zgodnie z projektem, wymaganiami prawa budowlanego, wymaganiami klienta, przestrzeganie ustalonego harmonogramu czasowego, jak również kontrola zgodności... 
Zasugerowane
Praca stała
Podwykonawca
Umowa
Ciekawy zawód

APP-Projekt S.A.

Łódź
12 dni temu

Inżynier Budowy

 ...Inżynier Budowy Miejsce pracy: Łódź Twój zakres obowiązków Kontrola jakości i terminowości wykonywanych robót budowlanych Monitorowanie zgodności prowadzonych robót z dokumentacją wykonawczą Rozliczanie ilościowe i jakościowe podwykonawców – wykonywanie... 
Zasugerowane
Praca stała
Podwykonawca
Umowa
Ciekawy zawód
Umowa o pracę

ATAL S.A.

Łódź
3 dni temu

Inżynier Budowy

 ...Inżynier Budowy Miejsce pracy: Łódź Twój zakres obowiązków udział w organizacji i kontroli realizacji robót instalacyjnych (instalacje na stacjach WN/SN i innych obiektach elektroenergetycznych oraz komercyjnych), nadzór nad pracownikami, zgodnością, jakością... 
Zasugerowane
Własną działalnością
Podwykonawca
Umowa

Electrum Concreo sp. z o.o.

Łódź
9 dni temu

Kierownik Budowy

 ...Kierownik Budowy Miejsce pracy: Łódź Twój zakres obowiązków Nadzór nad realizacją budowy zgodnie z dokumentacją projektową, warunkami technicznymi wykonania i odbioru Organizacja i koordynacja robót prowadzonych przez podwykonawców oraz monitorowanie jakości... 
Zasugerowane
Praca stała
Podwykonawca
Umowa
Ciekawy zawód

MKL BAU sp. z o.o.

Łódź
10 dni temu

Inżynier budowy

 ...Inżynier budowy Miejsce pracy: Łódź Twój zakres obowiązków nadzorowanie pracy podwykonawców oraz kontrolowanie realizacji robót budowlanych w zakresie terminowości i jakości wykonania oraz przestrzegania przepisów BHP sporządzanie obmiarów robót budowlanych... 
Zasugerowane
Podwykonawca
Umowa
Umowa o pracę

Alfa-Bet Polska Sp. z o.o.

Łódź
12 dni temu

Inżynier budowy

 ...Inżynier budowy Miejsce pracy: Łódź Twój zakres obowiązków Uczestniczenie przy bieżącej kontroli prowadzonych robót na placu budowy. Pomoc w wypełnianiu obowiązków Inspektorom nadzoru oraz Inwestorowi. Kontrola jakości prac i ich zgodności z projektem,... 
Zasugerowane
Umowa
Podróż służbowa

2M PROJECT MANAGEMENT sp. z o.o.

Łódź
12 dni temu

Inżynier budowy

 ...realizacji robót budowlanych w oparciu o wymagania kontraktu, dokumentację techniczną oraz harmonogramy pod kierownictwem Kierownika Budowy lub Kierownika Robót; kontrola podwykonawców w zakresie wykonywania prac zapewniających zgodność z dokumentacją techniczną;... 
Zasugerowane
Podwykonawca
Umowa
Podróż służbowa

ERBUD S.A.

Łódź
14 dni temu

Kierownik budowy

 ...posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w podobnej roli po stronie generalnego wykonawcy potwierdzone wpisem do dziennika budowy; posiada uprawnienie budowlane; posiada doświadczenie w realizacji projektów komercyjnych i publicznych; posiada... 
Zasugerowane
Podwykonawca
Umowa
Podróż służbowa

ERBUD S.A.

Łódź
14 dni temu

Inżynier Budowy

 ...Inżynier Budowy Miejsce pracy: Łódź Twój zakres obowiązków Główne zadania – udział w działaniach merytorycznych, logistycznych i organizacyjnych Działu Nadzoru Technicznego we współpracy z Kierownikiem Realizacji Inwestycji (KRI), Kierownikiem Budowy (KB) i Inspektorem... 
Umowa

art.Locum S.A.

Łódź
9 dni temu

Inżynier Budowy

5300 - 7500 zł

Zakres zadań Nadzór na wykonywanymi robotami budowlanymi Nadzór, koordynacja i rozliczanie podwykonawców Nadzór nad przestrzeganiem przepisów BHP Analiza i weryfikacja dokumentacji projektowej...
Podwykonawca
Umowa zlecenie

CLIMAMEDIC Sp. z o.o. Sp. k.

Łódź
15 dni temu

Majster Budowy

 ...Majster Budowy Miejsce pracy: Łódź Twój zakres obowiązków prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją kontraktową oraz przepisami prawa; organizacja robót, bieżący nadzór oraz efektywne wykorzystanie sił własnych oraz podwykonawców; kontrola wykonywanych prac... 
Podwykonawca
Umowa
Podróż służbowa
Umowa o pracę

P.H.U.B. Piotr Pawlica

Łódź
15 dni temu

Inżynier Budowy

Zakres zadań organizacja i koordynacja prac budowlanych powierzonych projektów budowlanych analiza dokumentacji projektowej pod względem wykonawczym przedmiarowanie robót budowlanych i zużycia materiałów ...
Podwykonawca

VINDER Sp. z o.o.

Łódź
10 dni temu

Inżynier Budowy

 ...własnych i podwykonawców, nadzorowanie jakości wykonanych robót ·         ścisła współpraca z Kierownikiem Budowy ·         sporządzanie przedmiarów i obmiarów robót, rozliczanie robót ·... 
Podwykonawca

KALTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Łódź
18 dni temu

Inżynier Budowy ds. kontraktowania

 ...projektów wielorodzinnych o łącznej powierzchni użytkowej mieszkań 300 tys. m2. Twój zakres obowiązków pełnienie funkcji Inżyniera Budowy ds. Kontraktowania ofertowanie poszczególnych prac budowlanych, poszukiwanie potencjalnych wykonawców, negocjowanie cen i... 
Umowa
Podróż służbowa

Partner SA

Łódź
4 dni temu

Kierownik Budowy

 ...TWOJE WYZWANIA pełnienie funkcji kierownika budowy wykonanie przedmiarów poszczególnych zakresów prac organizacja i realizacja inwestycji zgodnie z harmonogramem zamawianie materiałów wraz z koordynacją terminów dostaw kontrola jakości realizowanych robót... 
Praktyka/staż
Podróż służbowa

Partner S.A.

Łódź
3 dni temu

Inżynier Budowy

 ...TWOJE WYZWANIA: wsparcie Kierownika Budowy w zakresie kontroli stopnia zaawansowania prac, przyjętymi założeniami projektowymi oraz standardami jakościowymi dokonywanie zamówień materiałowych, kontrola terminowości oraz rozliczanie dostaw egzekwowanie prawidłowości... 
Praktyka/staż
Umowa
Podróż służbowa

Partner S.A.

Łódź
3 dni temu

Inżynier Budowy

6500 - 8500 zł

 ...administracyjnych dla obiektów handlowych i przemysłowych Zarządzanie i nadzór nad przebiegiem realizacji budowy obiektów przemysłowych Organizacja placu budowy Współpraca z kierownikiem... 
Podwykonawca

NES Global Talent Sp. z o.o.

Łódź
24 dni temu

Inżynier budowy

 ...Inżynier budowy Miejsce pracy: Łódź Twój zakres obowiązków odbiór prac budowlanych, wykonywanie przedmiarów i obmiarów, pomoc Kierownikowi Budowy, rozliczanie wykonawców, pomoc w przygotowaniu dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego Nasze... 
Praca stała
Ciekawy zawód

VFM Sp. z o.o.

Łódź
22 dni temu

Inżynier Budowy ds. kontraktowania

 ...TWOJE WYZWANIA pełnienie funkcji Inżyniera Budowy ds. Kontraktowania ofertowanie poszczególnych prac budowlanych, poszukiwanie potencjalnych wykonawców, negocjowanie cen i warunków umowy z wykonawcami prowadzenie dokumentacji formalno-prawnej budowy uzyskiwanie... 
Praktyka/staż
Umowa
Podróż służbowa

Partner S.A.

Łódź
3 dni temu

Inżynier Budowy

5000 - 7000 zł

 ...Zakres zadań nadzór nad przestrzeganiem przepisów BHP na placu budowy; koordynowanie pracy podległych pracowników – sił własnych i podwykonawców, nadzorowanie jakości wykonanych robót ścisła współpraca z Kierownikiem... 
Podwykonawca

Ezbud Sp. z o.o. Sp. k.

Łódź
25 dni temu

Inżynier budowy - branża elektryczna

 ...Inżynier budowy – branża elektryczna Miejsce pracy: Łódź Twój zakres obowiązków czynny udział w procesie przygotowania oraz realizacji budowy, koordynację branżową i nadzór nad właściwą organizacją robót na budowie, rozliczanie podwykonawców, wykonywanie... 
Podwykonawca
Umowa

Climamedic Sp. z o.o. Sp. k.

Łódź
5 dni temu

Inżynier Budowy - Rozliczeniowiec

 ...Inżynier Budowy - Rozliczeniowiec Miejsce pracy: Łódź Twój zakres obowiązków sporządzanie comiesięcznej dokumentacji sprzedażowej bezpośrednio do zamawiającego prowadzenie dokumentacji budowy oraz bieżąca kontrola i raportowanie postępu wykonanych robót własnych... 
Własną działalnością
Podwykonawca
Podróż służbowa

P.H.U.B. Piotr Pawlica

Łódź
15 dni temu

INŻYNIER BUDOWY MAJSTER

 ...Zakres zadań Wykonywanie prac związanych z realizacją budowy zleconych przez Kierownika Budowy, przełożonego Bieżąca analiza dokumentacji technicznej,  Bezpośredni nadzór podległych zespołów roboczych... 

MAKAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Łódź
23 dni temu