Praca Dla pracownika socjalnego Opolskie

2292 oferty pracy

Wyniki wyszukiwania:

Pracownik socjalny

Zakres obowiązków: Prowadzenie spraw mieszka?c�w DPS Wykształcenie: wy?sze (w tym licencjat) Inne wymagania: Od kandydata wymagana jest umiej?tno?? nawi?zywania kontakt�w z osobami starszymi, przewlekle chorymi.

DOM POMOCY SPO?ECZNEJ W KARNIOWICACH Urz?d Pracy Powiatu Kra...

Opolskie
1 dzień temu

Pracownik socjalny

Nowa
 ...Zakres obowiązków: praca w Domu Pomocy Spo?ecznej w Pcimiuwymagane wykszta?cenie kierunkowe: : praca socjalna, socjologia , nauka o rodziniePocz?tek pracy od dnia 01.01.2022r. Wykształcenie: wy?sze (w tym licencjat) Pracownik socjalny Zawód: Pracownik socjalny

Dom Pomocy Spo?ecznej w Pcimiu

Opolskie
4 godziny temu

Pedagog

Zakres obowiązków: - prowadzenie zaj?? terapii pedagogicznej- ustalanie programu terapeutycznego dla uczestnik�w Wykształcenie: wy?sze (w tym licencjat)

Caritas Diecezji Opolskiej

Opolskie
18 godzin temu

Koordynator IT

 ...uczestniczenia w szkoleniach zawodowych, Bogaty Pakiet SocjalnyBenefity, dofinansowanie zajęć sportowych, prywatna...  ...komputer do użytku prywatnego, kawa / herbata, parking dla pracowników, dodatkowe świadczenia socjalne, dodatkowy urlopOsoby zainteresowane prosimy o... 

Poligal Polska Sp. z o.o.

Skarbimierz, gm. Skarbimierz, Opolskie
29 dni temu

Chemik/Laborant

Zakres obowiązków: Obs?uga aparatury laboratoryjnej, pomiar poziomu zbiornik�w, pob�r pr�bek,archiwizacja Wykształcenie: wy?sze (w tym licencjat) Inne wymagania: wykszta?cenie wy?sze o kierunku chemicznym

EUROBAC - SP�?KA Z OGRANICZON? ODPOWIEDZIALNO?CI?

Opolskie
6 dni temu

Pedagog specjalny

 ...organizacyjnymi CWO;2. Wsp�?praca z innymi pracownikami CWO;3. Prowadzenie zaj?? dla dzieci i...  ...tj:- dyplom uko?czenia kolegium pracownik�w s?u?b spo?ecznych lub- dyplom uko?czenia...  ...studi�w wy?szych na kierunku praca socjalna lub- dyplom uko?czenia do dnia 31 grudnia... 

Miejsko-Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w Skawinie Urz?d Pr...

Opolskie
11 dni temu

Pracownik socjalny

 ...obowiązków: Do zakresu zada? wykonywanych na stanowisku pracownika socjalnego wynikaj?cych z aktualnie obowi?zuj?cej ustawy o pomocy spo?...  ...kierunku praca socjalna lub- posiada dyplom uko?czenia kolegium pracownik�w s?u?b spo?ecznych lub- do dnia 31 grudnia 2013r. uko?czy... 

O?rodek Pomocy Spo?ecznej Rabka-Zdr�j

Opolskie
13 dni temu

Pedagog szkolny

Zakres obowiązków: praca zgodnie z przydzia?em czynno?ci, praca z dzie?mi w szkole podstawowej Wykształcenie: wy?sze (w tym licencjat) Pedagog szkolny Zawód: Pedagog szkolny Umiejętności i uprawnienia: RPd109 RPd109|130

Szko?a Podstawowa im. Wojska Polskiego w P?azie

Opolskie
18 godzin temu

Terapeuta zaj?ciowy

Zakres obowiązków: Prowadzenie zaj?? terapeutycznych, sprawowanie opieki nad uczestnikami domu, prowadzenie odpowiedniej dokumentacji. Umowa o prac? czas okre?lony. Praca na jedn? zmian? w godz. 7:00-15:00. Wynagrodzenie od 3 050,00 z? (do ustalenia). Kontakt z pracodawc...

?rodowiskowy Dom Samopomocy Im. ?w. Matki Teresy z Kalkuty w...

Opolskie
1 dzień temu

PRACOWNIK SOCJALNY

Numer oferty: StPr/21/0869 Obowiązki: przeprowadzanie wywiadów środowiskowych na terenie Gminy Skarbimierz, opracowywanie planów pomocy dla osób i rodzin Wymagania: Wymagania konieczne: Umiejętności i uprawnienia: dokładność, samodzielność, komunikatywność...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarbimierzu

Skarbimierz, gm. Skarbimierz, Opolskie
miesiąc temu

opiekun osoby starszej

Zakres obowiązków: opieka nad osobami starszymi ( kwalifikowana) Wykształcenie: podstawowe Opiekun osoby starszej* Inne wymagania: posiadanie kwalifikacji opiekuna os�b starszych Zawód: Opiekun osoby starszej*

Miejskie Centrum Opieki dla Os�b Starszych, Przewlekle Niepe...

Opolskie
21 dni temu

Pedagog szkolny

40 - 50 zł / stawka godzinowa

Zakres obowiązków: Praca z dzie?mi w wieku przedszkolnym, r�wnie? z niepe?nosprawno?ci?.Praca 2-3 godz. w tygodniu. Wykształcenie: wy?sze (w tym licencjat) Inne wymagania: uprawnienia pedagogiczne - wymagane

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE BOROWINKA W KRAKOWIE Grodzki Urz?d Pra...

Opolskie
28 dni temu

Nauczyciel pedagog (O)

Zakres obowiązków: wykonywanie bada? pedagogicznych dzieci i m?odzie?y - diagnoza, terapia pedagogiczna, prowadzenie zaj?? wczesnego wspomagania rozwoju dziecka Wykształcenie: wy?sze (w tym licencjat) Inne wymagania: Wymagania: wykszta?cenie wy?sze - mgr pedagogiki...

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie

Opolskie
18 dni temu

pracownik socjalny

Zakres obowiązków: przeprowadzanie wywiad�w ?rodowiskowych na terenie Gminy Skarbimierz, opracowywanie plan�w pomocy dla os�b i rodzin Wykształcenie: wy?sze (w tym licencjat) Inne wymagania: [Inne] : mile widziane do?wiadczenie zawodowe

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w Skarbimierzu

Skarbimierz, gm. Skarbimierz, Opolskie
4 dni temu

Specjalista ds. Pomiarów, Laborant

Duties Osoby zatrudnione na stanowiskach Specjalisty ds. pomiarów, Laborant będą odpowiedzialne m.in. za wykonywania badań czynników szkodliwych i uciążliwych w środowisku pracy , pomiary hałasu w środowisku ogólnym, pomiary emisji pyłowo-gazowej, pobieranie i badania...

SABK

Opole
21 dni temu

Czy mówi Pani/Pan po polsku i niemiecku? Program szkoleniowy i stanowisko.

43000 € / rocznie

 ...Pracujesz w nowoczesnym środowisku wraz z możliwością pracy w domu (homeoffice) i korzystasz z licznych benefitów socjalnych (restauracja dla pracowników / bony obiadowe, pub /lounge firmowy, darmowe parkingi, bogata oferta sportowa, liczne eventy dla pracowników, kursy... 

LKW WALTER

Opolskie
15 dni temu

opiekun medyczny

Zakres obowiązków: praca w zawodzie w renomowanym szpitalu Wykształcenie: ?rednie zawodowe 4-letnie Opiekun medyczny* Inne wymagania: DO?WIADCZENIE W PRACY Z PACJENTEM WYMAGANE NA STANOWISKU opiekuna medycznegom DYPLOM OPIEKUNA MEDYCZNEGO Zawód: Opiekun medyczny...

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAK?AD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL UNIWE...

Opolskie
1 dzień temu

Kierownik Placówki Wsparcia Dziennego

3400 - 3600 zł

 ...pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku którego program...  ...szkołą wychowawcami, pedagogiem szkolnym, psychologiem, kuratorem, pracownikiem socjalnym, rodzicami lub opiekunami dziecka - Informowanie... 

fundacja centrum aktywnego wsparcia

Brzeg, Opolskie
14 dni temu

Tester Automatyzujący

 ...przedszkoli oraz wyprawki do szkoły dla Twoich dzieci,, Dla naszych Pracowników i członków ich rodziny, którzy znaleźli się w trudnych...  ...biblioteka, brak dress code’u, kawa / herbata, dodatkowe świadczenia socjalne, bony żywieniowe, dofinansowanie biletów do kina, teatru,... 

Benefit Systems S.A.

Opolskie
15 dni temu