Praca Dyrektor Zachodniopomorskie

1-20 z 572 wyników

LSJ HR Group  -  Szczecin
 ...skuteczną opiekę nad kandydatem podczas całego procesu. Dla naszego Klienta, firmy produkcyjnej z zachodnim kapitałem poszukujemy: DYREKTOR FINANSOWY LOKALIZACJA: SZCZECIN Zakres obowiązków: * Odpowiedzialność za całość strategii finansowej spółki zlokalizowanej... 
3 dni temu
Globetek Sp. z o.o.  -  Zachodniopomorskie
 ...budownictwa i produkcji przemysłowej. Dla naszego Klienta, firmy z sektora chemicznego, poszukuje aktualnie osoby na stanowisko: DYREKTOR HANDLOWY Miejsce pracy: woj. zachodniopomorskie Obowiązki: * Aktywny udział w realizacji projektu * Realizacja części... 
3 dni temu
LSJ HR Group  -  Szczecin
 ...całego procesu. Dla naszego Klienta, jednego z europejskich liderów produkcji spożywczej, poszukujemy osoby na stanowisko: DYREKTOR DS. KOORDYNACJI SPRZEDAŻY LOKALIZACJA: SZCZECIN Zakres obowiązków: * Koordynacja działań zespołu sprzedażowego *... 
4 dni temu
Dories Aria  -  Zachodniopomorskie
 ...Dla naszego Klienta z branży retail poszukujemy kandydatów na stanowisko: DYREKTOR MARKETU (miejsce pracy: Śląsk, Zachodniopomorskie, Wielkopolska, Podkarpacie, Polska Centralna) OSOBA ZATRUDNIONA BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA: zarządzanie i nadzór nad działalnością... 
10 dni temu
LSJ HR Group  -  Szczecin
Dla naszego Klienta, firmy produkcyjnej z zachodnim kapitałem poszukujemy: Dyrektora finansowego. Wykształcenie wyższe kierunkowe Kilkuletnie doświadczenie zawodowe w obszarze finansowo-księgowym Bardzo dobra znajomość regulacji prawnych i zasad rachunkowości Zaawansowana... 
miesiąc temu
Master HR  -  Goleniów, Zachodniopomorskie
 ...o określonych kompetencjach i predyspozycjach zawodowych. Aktualnie dla naszego Klienta, poszukujemy Kandydatów na stanowisko: Dyrektor produkcji Miejsce pracy:  Goleniów Nr ref.: 2017/05/DP/Szczecin Zadania:         •Zarządzanie produkcją oraz współtworzenie i... 
Jooble aplikowanie 2 miesięcy temu
BNP PARIBAS  -  Kołobrzeg, Zachodniopomorskie
Description Działamy w pierwszej dziesiątce największych banków w Polsce. Naszym klientom dostarczamy rozwiązania z zakresu finansowania działalności na rynku krajowym i międzynarodowym, oraz szereg produktów oszczędnościowo-inwestycyjnych i kredytowych. Dzięki różnorodności...
25 dni temu
Bysewo  -  Zachodniopomorskie
Wybrana osoba będzie odpowiedzialna za: Realizowanie planów sprzedaży w markecie Zapewnienie wysokiej jakości sprzedaży oraz obsługi klienta, Budowanie portfela klientów, Zapewnienie aktualności wiedzy w zakresie produktów, procesów oraz narzędzi ...
Jooble aplikowanie 2 miesięcy temu
HM Serwis Group Sp. z o.o.  -  Szczecin
Poszukujemy kandydatów do pracy na stanowisku: Asystenta dyrektora marketingu do firmy zajmującej się projektowaniem i wykonywaniem urządzeń sportowych, zabawowych oraz komunalnych. Miejsce pracy: Szczecin Nr ref: asy/szc/2018 Zadania: tworzenie ofert handlowych, działania... 
27 dni temu
107 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zak...  -  Wałcz, Zachodniopomorskie
 ...Wałcz, dnia 02.02.2018r Dyrektor  107  Szpitala  Wojskowego  z  Przychodnią  -  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz ogłasza nabór na stanowisko pracy:  Sekretarka Dyrektora 1. Wymagania wobec kandydata... 
Jooble aplikowanie miesiąc temu
Grupa ZPR Media  -  Zachodniopomorskie
 ...szkoleń. Spółka TIME S.A. wchodząca w skład Grupy ZPR MEDIA, właściciel stacji zatrudni osobę na stanowisku: Regionalny Dyrektor Sprzedaży Miejsce pracy: Szczecin, Gorzów Wlkp., Koszalin, Szczecinek, Piła Zakres obowiązków: •    Współtworzenie,... 
16 dni temu
DP System Sp. z o.o.  -  Zachodniopomorskie
Miejsce pracy – Łódź Zadania na danym stanowisku: Zarządzanie pracą działu automatyki przemysłowej Kreowanie strategii rozwoju działu Nadzór, kontrola i weryfikacja ofert z branży automatyki przemysłowej Odpowiedzialność za rozwój, kompetencje i wydajność...
2 dni temu
Szczecin
Niepubliczne Przedszkole poszukuje osoby na stanowisko nauczyciela jednocześnie pełniącego funkcję ASYSTENTA DYREKTORA. Opis stanowiska: • Pomoc w organizacji koordynacji działań Dyrekcji (planowanie i dokumentowanie procesu edukacyjnego zgodnie z przepisami prawa... 
10 dni temu
Rekrutacja ukryta  -  Zachodniopomorskie
Miejsce pracy: Region Północny - Poznań, Szczecin, Bydgoszcz, Trójmiasto Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie: zarządzanie zespołem kierowników placówek w regionie, zapewnienie wysokich standardów usług, efektywne monitorowanie...
miesiąc temu
Nauczycielska Agencja Ubezpieczeniowa SA  -  Szczecin
Nauczycielska Agencja Ubezpieczeniowa S.A. poszukuje osoby na stanowisko: Regionalny Dyrektor ds. Rozwoju Sprzedaży Agencyjnej Miejsce pracy: woj. zachodniopomorskie/lubuskie Opis stanowiska: pozyskiwanie OFWCA, motywowanie, szkolenie, obsługa współpracujących Multiagencji... 
19 dni temu
Regionalny Szpital  -  Kołobrzeg, Zachodniopomorskie
Praca jed­no­zmia­no­wa Wy­ma­ga­nia: • prawo wy­ko­ny­wa­nia za­wo­du pie­lę­gniar­ki, • kurs kwa­li­fi­ka­cyj­ny z za­kre­su epi­de­mio­lo­gii lub spe­cja­li­za­cja w dzie­dzi­nie pie­lę­gniar­stwa epi­de­mio­lo­gicz­ne­go, • dobra ob­słu­ga kom­pu­te­ra (pa­kiet ...
miesiąc temu
Regionalny Szpital  -  Kołobrzeg, Zachodniopomorskie
Opis sta­no­wi­ska: ~Kon­tro­la i dba­łość o obiekt i urzą­dze­nia elek­trycz­ne, ~Spraw­ne usu­wa­nie ewen­tu­al­nych uste­rek i awa­rii elek­trycz­nych, ~Utrzy­ma­nie cią­gło­ści pracy urzą­dzeń i in­sta­la­cji elek­trycz­nej, ~Wy­ko­ny­wa­nie drob­nych prac mon­ta...
miesiąc temu
Regionalny Szpital  -  Kołobrzeg, Zachodniopomorskie
Dy­rek­tor Re­gio­nal­ne­go Szpi­ta­la w Ko­ło­brze­gu za­trud­ni od zaraz le­ka­rzy  spe­cja­li­stów – la­ryn­go­lo­gii, gi­ne­ko­lo­gii i po­łoż­nic­twa, psy­chia­trii, cho­rób we­wnętrz­nych, neu­ro­lo­gii. ~forma za­trud­nie­nia do uzgod­nie­nia ~praca w od­dzia­...
miesiąc temu
Regionalny Szpital  -  Kołobrzeg, Zachodniopomorskie
Wy­ma­ga­nia: – le­karz me­dy­cy­ny z pra­wem wy­ko­ny­wa­nia za­wo­du – le­karz pe­dia­tra (I sto­pień spe­cja­li­za­cji, II sto­pień spe­cja­li­za­cji lub tytuł spe­cja­li­sty) lub bę­dą­cy w trak­cie ta­kiej spe­cja­li­za­cji (po ukoń­cze­niu dwóch lat od roz­po­czę...
miesiąc temu
Regionalny Szpital  -  Kołobrzeg, Zachodniopomorskie
Wy­ma­ga­nia: – wy­kształ­ce­nie wyż­sze far­ma­ceu­tycz­ne z pra­wem wy­ko­ny­wa­nia za­wo­du – wie­dza w za­kre­sie stan­dar­dów, pro­ce­dur, ja­ko­ści spe­cy­ficz­nych dla sek­to­ra far­ma­cji – umie­jęt­ność pracy w ze­spo­le – za­an­ga­żo­wa­nie – od­po­wie­dzial...
miesiąc temu