Praca Ewidencja Pomorskie

268 ofert pracy

Wyniki wyszukiwania:

Pracownik biurowy

 ...Zakres obowiązków: Wprowadzanie faktur do systemu, ewidencja korespondencji, porz?dkowanie dokument�w. Praca od poniedzia?ku do pi?tku, zgodnie z grafikiem ustalonym z pracodawc?. Wykształcenie: ?rednie og�lnokszta?c?ce Inne wymagania: bardzo dobra znajomo??... 

BSU SP.Z O.O. SP.K GUP w Gda?sku

Pomorskie
6 dni temu

Referent

 ...niebezpieczne / szkodliwe warunki pracy. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzi i utrzymuje w stałej aktualności ewidencję zasobów rezerw osobowych; przygotowuje dane do analiz; sporządza zaświadczenia oraz inne dokumenty na podstawie złożonych... 

Służba Cywilna

Gdynia
13 dni temu

Referent

 ...zobowiązanych Koordynuje oceny i analizuje ryzyko dotyczące braku wykonania zobowiązań podatkowych w wyniku ich przedawnienia Prowadzi ewidencje wpisów hipotek przymusowych do ksiąg wieczystych Podejmuje inne działania służące zabezpieczaniu i wykonaniu zobowiązań... 
Chojnice, Pomorskie
1 dzień temu

Referent

 ...podjazdów wewnątrz i na zewnątrz budynków. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Planowanie zakupów oraz prowadzenie ewidencji materiałów promocyjnych, zapotrzebowanie, gromadzenie, rozdział materiałów promocyjnych. sprawowanie nadzoru nad akcją... 

Służba Cywilna

Gdańsk
6 dni temu

Pracownik administracyjny

 ...osobowe, szkolenia BHP, badania lekarskie etc.). Rozliczanie podróży służbowych (krajowych i zagranicznych). Tworzenie list obecności i ewidencji czasu pracy. Koordynacja firm współpracujących pod kątem prac porządkowych, serwisów urządzeń biurowych etc. Organizacja zamówień... 

Fundacja Pro Caritate Gedanensis

Sopot, Pomorskie
1 dzień temu

Intendent

 ...Zakres obowiązków: - przygotowanie jad?ospis�w - zamawianie towaru u kontrahenta- prowadzenie ewidencji magazynowej- rozliczanie ilo?ci wydanych posi?k�w- sporz?dzanie miesi?cznej dokumentacji Wykształcenie: ?rednie og�lnokszta?c?ce Inne wymagania: Wymagania... 

ZESP�? SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 5

Gdynia
1 dzień temu

PRACOWNIK DZIA?U LOGISTYKI

Zakres obowiązków: bardzo precyzyjne wprowadzanie danych ewidencyjnych pojazd�w do systemu komputerowego obowi?zuj?cego w firmieoraz do ewidencji prowadzonej w exelu Wykształcenie: ?rednie og�lnokszta?c?ce Inne wymagania: znajomo?? exela

Powiatowy Urząd Pracy Pucku

Wejherowo, Pomorskie
2 dni temu

Diagnosta

 ...Zakres obowiązków: Okre?lenie rzeczywistego stanu technicznego pojazd�w, badanie diagnostyczne pojazd�w, prowadzenie ewidencji wszystkich pojazd�w poddanych badaniom diagnostycznym, sprawdzanie jako?ci wykonanych prac obs?ugowo-naprawczych. Wykształcenie: ?rednie... 

18 WOJSKOWY ODDZIA? GOSPODARCZY

Gdynia
7 dni temu

Młodszy Księgowy / Księgowa

 ...poszukujemy osoby na stanowisko: Młodszy Księgowy/ Księgowa – Gdańsk Zakres zadań: księgowanie dokumentów, uzgadnianie ewidencji z kontami księgi głównej, sprawdzanie poprawności rachunkowej przygotowanych deklaracji i sprawozdań, przygotowywanie... 
Gdańsk
2 dni temu

starszy inspektor

 ...zakresie z Kierownikiem Projektu, Sprawdza i przygotowuje Kierownikowi Projektu dokumenty finansowe do płatności oraz prowadzi ewidencję postępu prac i rozliczeń finansowych, bierze udział w weryfikacji kwalifikowalności wydatków w oparciu o obowiązujące wytyczne dla... 

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Pomorskie
1 dzień temu

Młodszy księgowy

 ...ze środków pochodzących z budżetu UE oraz budżetu środków europejskich dotyczących funkcjonowania jednostki budżetowej Prowadzi ewidencję księgową środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Odpowiada za właściwe... 
Gdańsk
2 dni temu

Referent

 ...pieniężnych Prowadzi sprawy dotyczące zastawów skarbowych Składa wnioski o dokonanie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym Prowadzi ewidencję wpisów hipotek przymusowych do ksiąg wieczystych Przekazuje dane do Rejestru Należności Publicznoprawnych Koordynuje ocenę i... 
Pruszcz Gdański, Pomorskie
1 dzień temu

Specjalista ds. Obsługi Magazynowej

 ...usługę produkcyjną Przygotowywanie i drukowanie etykiet do znakowania materiałów Wprowadzanie atestów do systemu Prowadzenie ewidencji - kartoteki odzieży ochronnej, środków czystości i ochrony osobistej, Obsługa drukarki fiskalnej Wymagania: wykształcenia... 

Moltton

Gdańsk
11 dni temu

Inspektor

 ...bierze udział w okresowych przeglądach obiektów budowlanych wykonywanych przez inspektora z Komendy MOSG – raz w roku. Prowadzi ewidencję opału, książek pracy kotłowni w KdSG, sprawozdawczość w tym zakresie – na bieżąco. Bierze udział w komisyjnym rozliczaniu sezonu... 

Służba Cywilna

Gdańsk
6 dni temu

Administrator IT

 ...biurowym., Administracja wdrożonymi w firmie systemami informatycznymi., Przygotowywanie i utrzymywanie dokumentacji technicznej IT oraz ewidencji sprzętu IT., Wsparcie pracowników w obsłudze informatycznej oraz rozwiązywanie bieżących problemów., Usprawnianie i automatyzacja... 

XPLUS S.A.

Gdańsk
9 dni temu

referent

 ...pieniężnych Prowadzi sprawy dotyczące zastawów skarbowych Składa wnioski o dokonanie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym Prowadzi ewidencję wpisów hipotek przymusowych do ksiąg wieczystych Przekazuje dane do Rejestru Należności Publicznoprawnych Koordynuje ocenę i... 

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

Pruszcz Gdański, Pomorskie
1 dzień temu

Inspektor

 ...Wykonuje czynności kancelaryjne w systemie informatycznym SIDAS Archiwizuje dokumentację Wydziału, jest odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji oraz brakowanie dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami Prowadzi ewidencję urlopów, zwolnień lekarskich i innych... 

Służba Cywilna

Gdańsk
6 dni temu

Księgowa / Księgowy

Zadania: Dekretowanie i księgowanie dokumentów; Prowadzenie ewidencji księgowych i uzgadnianie ich z kontami; Bieżące współpraca z instytucjami finansowymi (bankami); Przygotowywanie rozliczeń, deklaracji podatkowych, raportów na potrzeby instytucji zewnętrznych... 

SYLVA

Wiele, gm. Karsin, Pomorskie
3 dni temu