Praca Fabryka zakres gm. Biskupice, Małopolskie

31 ofert pracy

Wyniki wyszukiwania:

Operator Jako?ci

 ...Zakres obowiązków: - Weryfikowanie jako?ci komponent�w na produkcji - kontrola wizualna i pomiarowa.- Raportowanie wynik�w przeprowadzonych...  ...system premii,- Czynny udzia? w projekcie greenfield - jedyna fabryka w Europie produkuj?ca baterie litowo-jonowe na skal? masow?.-... 

LG Energy Solution Wroc?aw Sp. z o.o.

gm. Biskupice, Małopolskie
15 godzin temu

Praca na linii produkcyjnej

19,7 zł / stawka godzinowa

 ...Zakres obowiązków: Praca przy produkcji plastikowych element�w, kontrola jako?ci produkowanych element�w, pakowanie gotowychelement�w, dba?o?? o porz?dek.Miejsce pracy: ul. Wsp�?pracy 3, 55-040 Biskupice Podg�rneForma umowy: zlecenie w ramach pracy tymczasowej okolo... 

BICRO SP�?KA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

gm. Biskupice, Małopolskie
3 dni temu

Pracownik ds. administracji

 ...Zakres obowiązków: - bie??ce zakupy i kontrola posiadanych stan�w magazynowych, - nadz�r i wsp�?praca z firmami zewn?trznymi, - nadz�r nad flot aut s?u?bowych,- wsp�?praca z jednostkami samorz?dowymi i urz?dami, - wsparcie pracownik�w z Korei, - przygotowywanie... 

DSC POLAND SP�?KA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNO?CI?

gm. Biskupice, Małopolskie
15 godzin temu

Proste czynno?ci robotnicze na linii produkcyjnej w przemy?le

20 zł / stawka godzinowa

 ...Zakres obowiązków: Proste czynno?ci produkcyjne, robotnicze i porz?dkowe w obszarach zwi?zanych z produkcj?. Przenoszenie gotowych cz??ci i produkt�w z linii produkcyjno - monta?owej. Wykonywanie prostych rutynowych czynno?ci zwi?zanych z produkcj? (wykonywanie zada... 

SELLPRO SP. Z O. O.

gm. Biskupice, Małopolskie
7 dni temu

Operator Produkcji

 ...Zakres obowiązków: - Nadz�r nad prac? maszyn.- Obs?uga komputera i paneli dotykowych.- Transport i za?adunek materia?�w produkcyjnych.- Kontrola i w razie potrzeby zmiana parametr�w produkcyjnych.Oferujemy:- Stabilne zatrudnienie umowa o prac? bezpo?rednio z LG... 

LG Energy Solution Wroc?aw Sp. z o.o.

gm. Biskupice, Małopolskie
15 godzin temu

CZYNNO?CI PRODUKCYJNE, MONTERSKIE, LOGISTYCZNE, KONFEKCYJNE

19,7 zł / stawka godzinowa

 ...Zakres obowiązków: WYKONYWANIE PROSTYCH CZYNNO?CI PRODUKCYJNYCH PRZY PRODUKCJI BATERII ORAZ AKUMULATOR�W SAMOCHODOWYCH, MONTOWANIE ELEMENT�W PRZY LINII PRODUKCYJNEJ, KONTROLA ILO?CIOWA KOMPONENT�W I UZUPE?NIANIE KOMPONENT�W DO LINII PRODUKCYJNEJ, PAKOWANIE ELEMENT�... 

HUMAN CAPITAL SERVICES SP�?KA Z OGRANICZON? ODPOWIEDZIALNO?C...

gm. Biskupice, Małopolskie
2 dni temu

Operator

19,7 zł / stawka godzinowa

 ...Zakres obowiązków: Zasyp r?czny odpowiedniej ilo?ci materia?u, oraz zasyp za pomoc? suwnicy r?cznej, obs?uga panelu dotykowego, kontrola parametr�w, czynno?ci pomocnicze przy produkcji.Co najmniej 50 godzin tygodniowo, dyspozycyjno?? ca?odobowa (7:00-7:00). Przewdywany... 

EWL OUTSOURCING SP�?KA Z OGRANICZON? ODPOWIEDZIALNO?CI?

gm. Biskupice, Małopolskie
11 dni temu

CZYNNO?CI PRODUKCYJNE, MONTERSKIE, LOGISTYCZNE, KONFEKCYJNE

19,7 zł / stawka godzinowa

 ...Zakres obowiązków: WYKONYWANIE PROSTYCH CZYNNO?CI PRODUKCYJNYCH PRZY PRODUKCJI BATERII ORAZ AKUMULATOR�W SAMOCHODOWYCH, MONTOWANIE ELEMENT�W PRZY LINII PRODUKCYJNEJ, KONTROLA ILO?CIOWA KOMPONENT�W I UZUPE?NIANIE KOMPONENT�W DO LINII PRODUKCYJNEJ, PAKOWANIE ELEMENT�... 

UKRAINIAN SERVICES SP�?KA Z OGRANICZON? ODPOWIEDZIALNO?CI?

gm. Biskupice, Małopolskie
15 godzin temu

Pracownik biurowy

 ...Zakres obowiązków: Katalogowanie i archiwizacja dokument�w firmowych, obs?uga sprz?t�w biurowych uzupe?nianie baz danych, przygotowywanie um�w oraz innych dokument�w firmowych, kontakt z pracownikami firmy.Praca na czas okre?lony: 2 lataGodziny pracy 8:00 - 16:00... 

Gigastaff sp. z o.o

gm. Biskupice, Małopolskie
15 godzin temu

Operator - Centrum Szkoleniowe LG Energy Solution Wroc?aw

 ...Zakres obowiązków: W zwi?zku z ci?g?ym rozwojem otwieramy zupe?nie nowe Centrum Szkoleniowe LG. Nie musisz mie? do?wiadczenia na...  ...dziale jako?ci,- Czynny udzia? w projekcie greenfield - jedyna fabryka w Europie produkuj?ca baterie litowo-jonowe na skal? masow?, -... 

LG Energy Solution Wroc?aw Sp. z o.o.

gm. Biskupice, Małopolskie
1 dzień temu

Technik ds. produkcji

 ...Zakres obowiązków: planowanie, organizowanie i wdra?anie nowych rozwi?za? technologicznych z uwzgl?dnieniem za?o?onych plan�w produkcyjnych, opracowywanie strategii rozwoju technologicznego w j?zyku korea?skim, raportowanie w j?zyku korea?skim.Miejsce pracy: ul. LG... 

LG Energy Solution Wroc?aw Sp. z o.o.

gm. Biskupice, Małopolskie
4 dni temu

Elektryk - technik utrzymania budynku

 ...Zakres obowiązków: - Obs?uga i prowadzenie ruchu urz?dze? elektroenergetycznych.- Prowadzenie dokumentacji urz?dze?.- Przeprowadzanie...  ...relokacyjny.- Czynny udzia? w projekcie greenfield - jedyna fabryka w Europie produkuj?ca baterie litowo-jonowena skal? masow?.-... 

LG Energy Solution Wroc?aw Sp. z o.o.

gm. Biskupice, Małopolskie
10 dni temu

Pracownik gospodarczy

 ...Zakres obowiązków: Dbanie o nale?yty stan techniczny budynku; prace naprawcze; drobne prace porz?dkowe na terenie obiektu i terenie przynale??cym. Praca w godz.: 7:00-15:00, pn-pt. Oferta dost?pna w sali B. Kontakt z pracodawc? - e-mail: ****@*****.***... 

Dongshin Motech Poland Sp. z o.o.

gm. Biskupice, Małopolskie
miesiąc temu

Pracownik Produkcyjny

 ...Pracownik Produkcyjny Miejsce pracy: Bodzanów (pow. wielicki) Twój zakres obowiązków praca w nowo wybudowanej hali w strefie ekonomicznej w Bodzanowie k. Wieliczki. wytwarzanie środków czyszczących na różnych etapach produkcji zgodnie z instrukcją, konfekcjonowanie... 

Eco Shine S.C.

Bodzanów, gm. Biskupice, Małopolskie
2 dni temu

Manager ds. administracyjnych oraz rozwoju

 ...Zakres obowiązków: Kompleksowe zarz?dzanie biurem pracodawcy w celu zapewnienia jego prawid?owego funkcjonowania, kontakt z cz?onkami zarz?du kontrahent�w,b?d?cymi obywatelami Korei P?d., kontakt ze wsp�lnikami pracodawcy b?d?cymi obywatelami Korei P?d.Praca na czas... 

Yoo-Jin IMS Poland Sp. z o.o.

gm. Biskupice, Małopolskie
2 dni temu

specjalista ds. zarz?dzania projektem

7 zł / stawka godzinowa

 ...Zakres obowiązków: PLANOWANIE DZIA?A? PROWADZ?CYCH DO ZREALIZOWANIA PROJEKTU, PLANOWANIE I OPRACOWYWANIE HARMONOGRAMU ORAZ KOSZTORYSU PROJEKT�W, NEGOCJOWANIECEN I WARUNK�W DOSTAW, RAPORTOWANIE O POST?PACH W REALIZACJI PLAN�W W J?ZYKU KOREA?SKIM.Praca na czas okre... 

LG Energy Solution Wroc?aw Sp. z o.o.

gm. Biskupice, Małopolskie
4 dni temu

Specjalista do spraw rozwoju i zakup�w

 ...Zakres obowiązków: Koordynacja oraz kontrola doboru dostawc�w, prowadzenie negocjacji handlowych, utrzymywanie dobrych relacji z kluczowymi dostawcami oraz analiza warunk�w handlowych i rozwoju rynku dostawc�w, zakup materia?�w niezb?dnych do funkcjonowania firmy,... 

Yoo-Jin IMS Poland Sp. z o.o.

gm. Biskupice, Małopolskie
2 dni temu

Pracownik produkcji

Oferta: Praca w systemie 2 lub 3 zmian Praca w stabilnej firmie Umowa o pracę Miła atmosfera pracy Dostęp do bogatego pakietu benefitów Manpower Premium: prywatna opieka medyczna (Medicover), karta MultiSport, ubezpieczenie grupowe PZU oraz atrakcyjne...

ManpowerGroup Sp. z o.o.

Osiek, gm. Osiek, Małopolskie
9 dni temu

Kierownik do spraw zakup�w

6 zł / stawka godzinowa

 ...Zakres obowiązków: TWORZENIE STANDARD�W I PROCEDUR ZWI?ZANYCH Z ZAKUPAMI, ROZPOZNANIE RYNKU DOSTAWC�W PRODUKT�W I US?UG, NAWI?ZYWANIE KONTAKT�W Z DOSTAWCAMI, NEGOCJACJE I ZAWIERANIE UM�W, OCENA DOSTAWC�W, ANALIZY I RAPORTOWANIE, A TAK?E ADMINISTROWANIE, WSP�?PRACA... 

Dongshin Motech Poland Sp. z o.o.

gm. Biskupice, Małopolskie
3 dni temu

Operator podest�w ruchomych

 ...Zakres obowiązków: obs?uga podest�w ruchomych w tym mycie elewacji i maszyn na wysoko?ci, praca na wysoko?ci pow. 3m, wymagane uprawnienia UDT, praca w godz. 7:00-15:00Kontakt z pracodawc?: ****@*****.*** lub (***) ***-**** Wykształcenie: brak lub niepe?ne... 

Clar System S.A.

gm. Biskupice, Małopolskie
7 dni temu