Średnia wypłata: zł6295 /miesięcznie

Więcej statystyk

Główny specjalista ds. zamówień publicznych

ZAKRES OBOWIĄZKÓW: Główne odpowiedzialności: nadzór i kontrola procesu udzielania zamówień publicznych, w tym opiniowanie,edukacja w zakresie przepisów o prawie zamówień publicznych; współpraca z jednostkami Urzędu i podmiotami zewnętrznymi w zakresie koordynacji... 
Zasugerowane
Umowa

URZĄD M.ST. WARSZAWY Dzielnica Ursynów Wydział Zamówień Publ...

Warszawa
2 dni temu

Główny specjalista do spraw legislacji

 ...Główny specjalista do spraw legislacji Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Główny specjalista do spraw legislacji w Wydziale Legislacjiw Departamencie Prawa Pracy Warunki... 
Zasugerowane
Praca na pełen etat
Praktyka/staż
Umowa
Praca przez internet
Ciekawy zawód
Praca na dyżurze

Służba Cywilna

Warszawa
3 dni temu

Główny specjalista ds. rachunkowości

Specjalistyczna Przychodnia Lekarska dla Pracowników Wojska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie poszukuje Głównego specjalisty ds. rachunkowości Wymagania niezbędne: - wykształcenie wyższe ekonomiczne oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie na... 
Zasugerowane
Własną działalnością
Umowa

Specjalistyczna Przychodnia Lekarska dla Pracowników Wojska ...

Warszawa
23 dni temu

Główny specjalista

Warunki pracy - budynek nieprzystosowany do osób z niepełnosprawnością fizyczną (brak wind i podjazdów); - praca w terenie, - praca biurowa przy monitorze ekranowym. Zakres zadań Wykonuje czynności wynikające z obowiązków inwestora i inspektora nadzoru...
Zasugerowane
Umowa
Praca fizyczna
Podróż służbowa

Komenda Wojewódzka Policji w Opolu

Opole
22 godziny temu

Główny specjalista

 ...zaawansowanym etapie realizacji Problemy z oprogramowaniem służącym do przekazywania danych organizacjom międzynarodowym Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS... 
Zasugerowane
Praca za granicą
Ciekawy zawód
Praca na dyżurze

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Warszawa
1 dzień temu

Główny specjalista

 ...administruje i monitoruje systemy teleinformatyczne wykorzystywane przez organy nadzoru budowlanego, w szczególności systemy budowane przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego wspiera zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych w sieciach teleinformatycznych organów nadzoru... 
Zasugerowane
Podróż służbowa
4 godziny dziennie

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Lublin
1 dzień temu

główny specjalista

 ...Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista do spraw instytucjonalnych aspektów funkcjonowania UE w Wydziale do Spraw Wymiaru Politycznego i Instytucjonalnego UE w Departamencie... 
Zasugerowane
Praca zdalna
Praca na dyżurze

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Warszawa
4 dni temu

główny specjalista

 ...składania dokumentów: Dokumenty należy złożyć do: 2023-10-01 Decyduje data:wpływu oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 3 02-362 Warszawa z dopiskiem: „239/BDG/BHP/2023” lub na... 
Zasugerowane
Praktyka/staż
Umowa o pracę

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Warszawa
6 dni temu

Główny specjalista

 ...organizacyjnotechniczne stanowiska pracy: obiekt przy ul. Towarowej 25a jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku, drzwi wewnętrznych, wind oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób... 
Zasugerowane
Praktyka/staż
Podróż służbowa

Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

Warszawa
19 godzin temu

główny specjalista

 ...Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista do spraw współpracy międzynarodowej w Zespole do spraw Międzynarodowych, Departament Ochrony Przyrody 00-922 Warszawa ul. Wawelska... 
Zasugerowane
Praca na pełen etat
Własną działalnością
Podróż służbowa

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Warszawa
19 godzin temu

główny specjalista

 ...administruje i monitoruje systemy teleinformatyczne wykorzystywane przez organy nadzoru budowlanego, w szczególności systemy budowane przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego wspiera zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych w sieciach teleinformatycznych organów nadzoru... 
Zasugerowane
Podróż służbowa
4 godziny dziennie

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Lublin
2 dni temu

główny specjalista

 ...Ministerstwo Zdrowia w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista do spraw obsługi płacowej pracowników realizujących program KPO w Wydziale Wynagrodzeń w Biurze Administracyjnym 00-952 Warszawa ul. Miodowa... 
Zasugerowane
Praca na pełen etat
Umowa
Praca siedząca
4 godziny dziennie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Warszawa
1 dzień temu

Główny specjalista

Warunki pracy - praca administracyjno-biurowa, - praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy, - zagrożenie korupcją, - permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa). Praca wykonywana w...
Zasugerowane

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

Białystok
6 dni temu

Główny specjalista

Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy oraz warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: budynek bez podjazdu dla wózków inwalidzkich, bardzo ograniczona możliwość poruszania się na wózkach ...
Zasugerowane
Umowa

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie

Warszawa
6 dni temu

główny specjalista

 ...Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista do spraw interoperacyjności systemu kolei w Wydziale Rynku Infrastruktury Kolejowej w Departamencie Techniki i Wyrobów 02-305 Warszawa... 
Zasugerowane
Praktyka/staż
Praca zdalna
Podróż służbowa

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Warszawa
6 dni temu

główny specjalista

 ...Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista do spraw postępowań administracyjnych w Wydziale Egzekucji Sądowej – Zespole do spraw komorników sądowych w Departamencie Prawa Gospodarczego... 
Praktyka/staż
4 godziny dziennie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Warszawa
3 dni temu

główny specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: - krajowe wyjazdy służbowe, - częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz Czynniki szkodliwe dla zdrowia: - praca przy...
Praca dodatkowa
Umowa
Podróż służbowa
Umowa na zastępstwo
4 godziny dziennie

Urząd Morski w Gdyni

Gdynia
5 dni temu

Główny specjalista

 ...organizacyjnotechniczne stanowiska pracy: obiekt przy ul. Towarowej 25a jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku, drzwi wewnętrznych, wind oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób... 
Praktyka/staż

Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

Warszawa
4 dni temu

Główny specjalista

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu, praca poza siedzibą urzędu/w terenie (w szczególności kontrole), wyjazdy służbowe (krajowe), reprezentowanie urzędu na zewnątrz, praca na III piętrze - Warszawa, na I piętrze - Płock, na II piętrze - Radom, parter...
Własną działalnością
Podróż służbowa

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Warszawa
4 dni temu

Główny specjalista

Warunki pracy Praca w siedzibie Urzędu polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych; Praca w terenie w ciężkich warunkach na obszarach wodno-błotnych o trudnym dojeździe, potrzebą dojścia pieszego, także w ...
Praktyka/staż
Podróż służbowa
4 godziny dziennie

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku

Gdańsk
8 dni temu

Główny specjalista

Warunki pracy Biuro Administracyjne mieści się Warszawie przy ul. Miodowej 15; winda znajduje się w budynku „B”; budynek jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; w budynku „B” i „C” jest toaleta przystosowana...
Umowa
Praca siedząca
4 godziny dziennie

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Warszawa
1 dzień temu

główny specjalista

 ...Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Praca przy komputerze. Zagrożenie korupcją. Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających... 

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Warszawa
2 dni temu

główny specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie; krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe (w związku z udziałem w spotkaniach zespołów realizujących...
Podróż służbowa
4 godziny dziennie

Ministerstwo Finansów w Warszawie

Warszawa
6 godzin temuNowa

główny specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe – raz na kwartał - udział w spotkaniach z przedstawicielami organów UE, a także w konferencjach zagranicznych z obszaru polityki...
Praca na pełen etat
Podróż służbowa

Ministerstwo Rozwoju i Technologii w Warszawie

Warszawa
8 dni temu

główny specjalista

 ...Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista do spraw remontów w Wydziale Zarządzania Infrastrukturą w Biurze Dyrektora Generalnego 00-071 Warszawa Ul. Krakowskie... 
Praca na pełen etat
Praktyka/staż
Umowa

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Warszawa
6 dni temu

główny specjalista

 ...Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista w Wydziale Kontroli, Departament Kontroli 00-928 Warszawa Chałubińskiego 4/6 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Dokonuje... 
Praca fizyczna
Podróż służbowa

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Warszawa
6 dni temu

główny specjalista

Warunki pracy Bariery architektoniczne: brak wind i pojazdów. Szerokość ciągów komunikacyjnych nie zawsze umożliwiająca poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie ksiąg rachunkowych „plan finansowy...
Umowa na zastępstwo

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Kielcach

Kielce
1 dzień temu

Główny specjalista

 ...Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Praca przy komputerze. Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody... 

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Warszawa
4 dni temu

Główny specjalista

 ...Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Praca przy komputerze. Zagrożenie korupcją. Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających... 

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Warszawa
1 dzień temu

Główny specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca przy komputerze Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy  - budynek urzędu niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających ...

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Warszawa
5 dni temu