Praca Inspektor bhp Świętokrzyskie

146 ofert

Specjalista ds. BHP

 ...nadzorowanie stanu bezpieczeństwa i dokonywanie oceny ryzyka zawodowego kontrola w zakresie BHP na budowie kontrolowanie i eliminowanie zagrożeń w trakcie realizacji robót prowadzenie szkoleń i instruktaży dla pracowników prowadzenie dokumentacji BHP... 
Świętokrzyskie
19 godzin temu

Koordynator ds. BHP - budowa tunelu

 ...oraz zasad bezpiecznej pracy przez Podwykonawców GW, Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP Sporządzanie i aktualizacja oceny ryzyka zawodowego oraz instrukcji bezpieczeństwa Udział w postępowaniu powypadkowym oraz... 
Świętokrzyskie
6 dni temu

Inspektor Dozoru Technicznego

Miejsce pracy: woj. lubelskie i sporadycznie świętokrzyskie Obowiązki po odbyciu szkolenia i uzyskaniu uprawnień: przeprowadzanie badań urządzeń technicznych zgodnie z posiadanymi uprawnieniami uzyskanymi po okresie szkolenia, wydawanie decyzji administracyjnych...
Świętokrzyskie
6 dni temu

Inspektor Dozoru Technicznego

. lubelskie i sporadycznie świętokrzyskie Oferujemy: niezbędne narzędzia pracy możliwość realizacji ambicji zawodowych i ciągłego podwyższania kwalifikacji; pakiet szkoleń i świadczeń pozapłacowych. Wymagane dokumenty: Osoby zainteresowane prosimy o ...
Świętokrzyskie
7 dni temu

Inżynier Budowy

 ...dokumentacji projektowej; nadzór nad przestrzeganiem zasad BHP; inne zadania powierzone przez Kierownika Projektu. miejsce...  ...się z nami skontaktować pod adresem ****@*****.*** lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: ****@*****.***... 
Świętokrzyskie
8 dni temu

SPECJALISTA DS. BHP

2800 zł

 ...analizowanie zgłaszanych zagrożeń, udział w tworzeniu i aktualizowaniu ocen ryzyka zawodowego, prowadzenie wstępnych i okresowych szkoleń BHP,udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków w pracy i w drodze do/z pracy orazsporządzanie dokumentacji powypadkowej,... 
Piekoszów, Świętokrzyskie
1 dzień temu

Młodszy Obchodowy Składowisk Ubocznych Produktów Spalania

 ...urządzeń i instalacji ~Monitorowanie stanu BHP, p.poż. i środowiskowego przynależnych...  ...). #Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować...  ...****@*****.*** lub pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych Enea Elektrownia Połaniec... 
Świętokrzyskie
miesiąc temu

Inspektor BHP

 ...które są zdecydowane na pozytywną zamianę i chcą kontynuować swoją karierę zawodową wraz z pracodawcą, którego reprezentujemy. Inspektor BHP Wymagania Od kandydatów oczekujemy: - wykształcenia wyższego kierunkowego, - znajomości przepisów BHP i kodeksu pracy,... 
Kielce
16 dni temu

INSPEKTOR NADZORU DS. BUDOWLANYCH

4100 zł

W/g zawodu. Inne wymagania Wymagania: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, obsługa pakietu MS Office, prawo jazdy kategorii B. Rodzaj zatrudnienia Umowa o pracę na okres próbny System wynagradzania ...
Kielce
1 dzień temu

INSPEKTOR NADZORU DS. SANITARNYCH

4100 zł

W/g zawodu. Inne wymagania Wymagania: uprawnienia do kierowania robotami w zakresie sieci zewnętrznych i instalacji wewnętrznych i urządzeń cieplnych, obsługa pakietu MS Office, prawo jazdy kategorii B. Rodzaj zatrudnienia Umowa o pracę na okres próbny System...
Kielce
1 dzień temu

Negocjator Terenowy

 ...GetBack S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. rtm. W. Pileckiego 63, 02 – 781, KRS 0000413997, NIP 8992733884, REGON 021829989; Z Inspektorem Ochrony Danych osobowych może się Pan/Pani skontaktować pod adresem: ****@*****.*** lub pisemnie pod wskazanymi powyżej adresami... 
Świętokrzyskie
8 dni temu

Przedstawiciel Handlowy

 ...Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,  ul. Boborwieckiej 8, 00-728 Warszawa (dalej Spółka). Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail:  ****@*****.*** we wszystkich sprawach dotyczących... 
Świętokrzyskie
15 dni temu

Handlowiec ds. Fotowoltaiki

 ...r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania moich danych osobowych skontaktuję się z Inspektorem Danych Osobowych pod adresem ****@*****.***.... 
Świętokrzyskie
13 dni temu

Specjalista ds. Kluczowych Klientów

 ...osobowych jest SARIA Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zawodzie 18, 02-981.2) SARIA Polska sp. z o.o. wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail ****@*****.*** w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana... 
Świętokrzyskie
1 dzień temu

Robotnik drogowy

 ...robót ziemnych i podbudów. Wykonywanie prac brukarskich. Kierowanie ruchem. Dbanie o narzędzia pracy. Przestrzeganie zasad BHP w miejscu pracy. Współpracę z kierownictwem kontraktu i obsługę bieżących potrzeb budowy. SZUKAMY WŁAŚNIE CIEBIE, JEŚLI... 
Świętokrzyskie
4 dni temu

Kierownik Robót (Hydrotechnika)

 ...(jeśli wyraził Pan/Pani zgodę). (art. 6 ust 1 lit. a, art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: ****@*****.*** . Odbiorcami danych osobowych mogą być dostawcy rozwiązań IT, podmioty z grupy Budimex/... 
Świętokrzyskie
2 dni temu

Kierownik budowy

 ...Inwestorem i jego przedstawicielami. Kontrola jakości i terminowości prowadzonych prac. Sprawowanie kontroli przestrzegania przepisów BHP podczas prowadzonych prac. Prowadzenie dokumentacji budowy. Rozliczanie prac podwykonawców. Udział w przygotowywaniu wycen.... 
Świętokrzyskie
21 godzin temu

Menedżer Spedycji Krajowej

 ...okres 24 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacyjnego. # Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych - lub innego organu uprawnionego w świetle przepisów prawa do nadzorowania przestrzegania przepisów z... 
Świętokrzyskie
5 dni temu

Specjalista ds. aplikacji biznesowych

 ...Pani danych osobowych jest Spółka Indykpol S.A. z siedzibą w Olsztynie (10-370) przy ul. Jesiennej 3. W Spółce został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych. Kontakt z... 
Świętokrzyskie
5 dni temu