Według danych statystycznych wypełnienie pola "miasto" zwiększa szansę na znalezienie pożądanej oferty o 83.7%.

Praca Inspektor nadzoru inwestorskiego

1-20 z 7448 wyników

REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY  -  Pomorskie
 ...Wykonywanie obowiązków Inspektora branży sanitarnej na terenie województwa pomorskiego. Wykształcenie wyższe; Uprawnienia...  ...zawodowe – 5 lat; Doświadczenie na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego; Przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;... 
13 dni temu
Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Bydgoszczy  -  Łódzkie
 ...biegłej obsługi komputera – NORMA i pakiet MS OFFICE Co najmniej 5 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami lub wykonywaniu nadzoru inwestorskiego w danej branży Praktyczna znajomość przepisów związanych z procesem inwestycyjno – budowlanym, w tym miedzy innymi: dot.... 
12 dni temu
REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY  -  Szczecin
 ...Zakres obowiązków CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z USTAWĄ PRAWO BUDOWLANE ORAZ PRZEWIDZIANE DLA INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NA TERENIE KOSZALINA I W OBRĘBIE KOSZALINA;WYMAGANIA: WYKSZTAŁCENIE WYŻSZE LUB ŚREDNIE KIERUNKOWE, CZYTANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, KOSZTORYSOWANIE... 
10 dni temu
REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY  -  Pomorskie
 ...Wykonywanie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego branży budowlano-hydrotechnicznej. Wykształcenie wyższe; Uprawnienia budowlane w branży budowlano-hydrotechnicznej bez ograniczeń; Doświadczenie zawodowe – 5 lat; Doświadczenie na stanowisku inspektora... 
13 dni temu
Gdyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa  -  Gdynia
Zakres obowiązków Nadzór nad remontami. Inne wymagania Zdolność pracy na wysokościach. Pracodawca kieruje na badania wysokościowe, Doświadczenie w zawodzie.
5 dni temu
MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI W KALISZU  -  Kalisz
 ...Zakres obowiązków Pełnienie nadzoru nad robotami prowadzonymi na drogach miejskich, bieżace kontrolowanie stanu nawierzchni dróg i obiektów inżynierskich oraz sporządzanie protokołówz przeprowadzonych przeglądów, opracowywanie przedmiotów inwestorskich. Inne wymagania... 
4 dni temu
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A  -  Warszawa
 ...inwestycyjnych w celu ich zrealizowania zgodnie z wymogami Spółki. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: sprawowanie nadzoru inwestorskiego zgodnie z ustawą – Prawo budowlane, analizowanie i opiniowanie dokumentacji projektowej, harmonogramów robót oraz... 
5 dni temu
Urząd Pracy m.st. Warszawy  -  Warszawa
Wymagania niezbędne: min średnie wykształcenie, obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych Dz. U. nr 223, poz. 1458...
28 dni temu
Urząd m.st. Warszawy  -  Warszawa
Szczegółowe informacje dotyczące naboru kandydatów na ww. stanowisko znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Informacji udziela również Dział Kadr i Organizacji ZGN, nr tel. (22) 33-66- 180, (22) 33-66- 136.
18 godzin temu
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna  -  Żywiec, Śląskie
 ...Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żywcu Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor nadzoru budowlanego Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żywcu ul. Bracka 30, 34-300 Żywiec Zakres... 
5 dni temu
KOMUNALNY ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W KATOWICACH  -  Katowice
 ...Katowicach poszukuje kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: inspektora nadzoru w Dziale Dokumentacji i Inwestycji (1 pełny etat). - Do...  ...w szczególności będzie należało: prowadzenie nadzoru inwestorskiego w zakresie robót inwestycyjnych, remontowych, rozbiórkowych... 
4 dni temu
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna  -  Łódź
 ...Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w Łodzi Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor nadzoru budowlanego Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego... 
7 dni temu
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna  -  Dąbrowa górnicza
 ...Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Dąbrowie Górniczej Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor nadzoru budowlanego Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Dąbrowie Górniczej ul. Graniczna... 
7 dni temu
Poczta Polska Spółka Akcyjna  -  Łódź
 ...opracowywanie wycen inwestorskich robót budowlanych sprawowanie nadzoru inwestorskiego budowlanego zgodnie z posiadanymi uprawnieniami do...  ...zawodowego uprawniającego do wykonywania samodzielnej funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-... 
16 dni temu
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna  -  Opole
 ...Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor nadzoru budowlanego Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego ul. Ozimska 19 45-057 Opole Zakres... 
18 godzin temu
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta na Praw...  -  Koszalin
 ...budowlane (tekst jednolity Dz.U.2016.290 wraz z późniejszymi zmianami), Wykonywanie innych czynności zleconych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Wymagania niezbędnewykształcenie: wyższe o specjalności budowlanej uprawnienia budowlane bez ograniczeń,... 
4 dni temu
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu Lubelskim  -  Opole Lubelskie, Lubelskie
 ...budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych, prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, jako organu pierwszej instancji, przygotowywanie projektów pism, decyzji i postanowień, przygotowanie... 
3 dni temu
Katowice
Analiza, weryfikowanie i akceptacja wniosków materiałowych Sprawdzanie i weryfikacja rozliczeń składanych przez Wykonawców Doświadczenie w pracy związanej z prowadzonymi procesami budowlanymi, m.in. przygotowanie/weryfikacja rozliczeń z wykonawcami na podstawie kart...
7 dni temu
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu Lubelskim  -  Opole Lubelskie, Lubelskie
 ...budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego przygotowywanie projektów pism, decyzji i postanowień przygotowywanie sprawozdań przyjmowanie interesantów... 
5 dni temu
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie  -  Warszawa
 ...kontrolą budów konieczne wyjazdy w teren (dot. woj. mazowieckiego). Zakres zadań ~ załatwianie spraw dla których WINB jest organem nadzoru budowlanego I instancji, w tym prowadzenie postępowań administracyjnych. Wymagania niezbędnewykształcenie: wyższe wyższe... 
5 dni temu