Praca Inspektor prawny Gostyń, Wielkopolskie

71 ofert pracy

Wyniki wyszukiwania:

inspektor weterynaryjny

 ...Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lesznie Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt w zespole do spraw zdrowia i ochrony zwierząt 64-100 Leszno ul. Święciechowska 150... 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lesznie

Leszno
19 godzin temu

inspektor ochrony zabytków

 ...Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor ochrony zabytków do spraw zabytków nieruchomych delegatura w...  ...budownictwa, układów urbanistycznych w celu rozpoznania stanów prawno – własnościowych obiektów w ich historycznych granicach oraz... 

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu

Leszno
2 dni temu

Inspektor

 ...Zakres obowiązków: Szczeg�?owe informacje dotycz?ce oferty pracy na stanowisko Inspektora do Plac�wki Terenowej KRUS w Lesznie s? dost?pne na stronie internetowej: w zak?adce: Praca w KRUS.Oferta r�wnie? skierowana dla os�b z orzeczeniem o niepe?nosprawno?ci Wykształcenie... 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego Oddzia? Regionalny...

Leszno
1 dzień temu

inspektor

 ...Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor do spraw obsługi sekretarsko-kancelaryjnej Delegatura Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lesznie 61-834 Poznań ul. Gołębia... 

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu

Leszno
2 dni temu

POMOC ADMINISTRACYJNA

1489 zł

zapoznanie się z regulaminami, zasadami oraz aktami prawnymi regulującymi działalność jednostki, obsługa urządzeń biurowych, praca związana z obsługą klienta, przygotowanie projektów pism, poznanie programu służącego do obsługi mieszkańców-uczestników, prace kancelaryjne... 
Leszno
9 godzin temu

Referent ds. administracyjno-prawnych

 ...Obecnie poszukujemy osób na stanowisko: Referent ds. administracyjno-prawnych Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za: Przygotowywanie i weryfikowanie dokumentów prawnych, sporządzanie informacji i opinii prawnych we wszelkich sprawach... 

Dino Polska S.A.

Krotoszyn, Wielkopolskie
17 dni temu

SPECJALISTA OCHRONY ŚRODOWISKA

1489 zł

kompletowanie, aktualizowanie aktów prawnych dotyczących ochrony środowiska, sporządzanie dokumentacji wynikającej z przepisów ochrony środowiska tj. kart ewidencji odpadów, sprawozdań wynikających z przepisów ochrony środowiska, przygotowywanie dokumentacji na potrzeby... 
Leszno
9 godzin temu

inspektor

Warunki pracy Praca przed monitorem ekranowym, na wysokim parterze budynku,  praca z klientem urzędu, związana ze stałym dopływem informacji i gotowością do odpowiedzi Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przyjmowanie i wysyłanie korespondencji przychodzącej...

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu

Leszno
3 dni temu

Asystentka / Sekretarka [online - praca zdalna]

korespondencja biurowa Prace administracyjno-biurowe administracja biurowa praca biurowa i administracyjna Administracja biurowa - Wprowadzanie / Przetwarzanie danych Praca biurowa Nasz klient:  AssistantLine.com to platforma internetowa - marketplace gdzie...

Recruit Europe Sp.z o.o.

Leszno
3 dni temu

SPECJALISTA DS. BHP

5000 zł

-znajomości aktualnych wymogów prawnych i ich praktycznego zastosowania w zakresie BHP,-umiejętności organizacji pracy, samodzielności własnej inicjatywy w działaniu,-dobrej znajomości MS Office w zakresie przygotowywania procedur, prezentacji, analiz i raportów,-umiejętności... 

Zakład Przemysłu Mięsnego Biernacki Sp. z o.o.

Jarocin, Wielkopolskie
9 godzin temu

GŁÓWNA KSIĘGOWA

2000 - 2200 zł

 ...Preferowana osoba posiadająca doświadczenie w księgowości budżetowej, znajomość programu finansowo - księgowego VULCAN, znajomość regulacji prawnych w zakresie: przepisów ustawy o rachunkowości, finansach publicznych, prawa pracy, przepisów ordynacji podatkowej, ustawy o podatku... 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Siemowie

Gostyń, Wielkopolskie
9 godzin temu

Pozostali pracownicy obs?ugi biurowej

Zakres obowiązków: obs?uga klienta, obs?uga poczty elektronicznej, zamawianie materia?�w biurowych, wystawianie faktur, przygotowywanie pism i korespondencji firmowych, odbieranie i wykonywanie telefon�w, prowadzenie dokumentacji firmowej, wsp�?praca z dostawcami towaru...

Powiatowy Urząd Pracy Lesznie

Leszno
1 dzień temu

Pomoc administracyjna

 ...Zakres obowiązków: zapoznanie si? z regulaminami, zasadami oraz aktami prawnymi reguluj?cymi dzia?alno?? jednostki, obs?uga urz?dze? biurowych, praca zwi?zana z obs?ug? klienta, przygotowanie projekt�w pism, poznanie programu s?u??cego do obs?ugi mieszka?c�w-uczestnik... 

Powiatowy Urząd Pracy Lesznie

Leszno
2 dni temu

Kancelaria Radcy Prawnego

Aktualnie poszukujemy do biura w Kościanie pracownika na stanowisko: Aplikant radcowski Od kandydatów na powyższe stanowisko oczekujemy: •posiadania statusu aplikanta radcowskiego i wpisu na listę aplikantów radcowskich, •znajomości prawa zobowiązań, w tym...

Marcin Kortus

Kościan, Wielkopolskie
1 dzień temu

Pracownik Produkcji

4000 zł

 ...Service S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Gwiaździsta 66, 53-413. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można skontaktować używając adresu:...  ...przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: art. 22¹ § 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c.... 

Work Service S.A.

Gostyń, Wielkopolskie
19 dni temu

KASJER - KSIĘGOWY

4000 zł

 ...o działalności leczniczej, prowadzenie oraz dokonywanie stosownych zmian w ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia, wystawianie i dekretowanie faktur sprzedażowych, wycenianie dokumentów przychodu i rozchodu w obrocie magazynowym... 

WIELKOPOLSKIE CENTRUM NEUROPSYCHIATRYCZNE IM. OSKARA BIELAWS...

Kościan, Wielkopolskie
9 godzin temu

PEDAGOG SZKOLNY

4046 zł

 ...której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się; współdziała z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), pielęgniarką szkolną, organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi. Inne wymagania uprawnienia pedagogiczne Rodzaj zatrudnienia... 

Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Starej Przysiece D...

Śmigiel, Wielkopolskie
9 godzin temu

inspektor weterynaryjny

 ...składania dokumentów: Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Święciechowska 150 64-100 Leszno z dopiskiem " oferta zatrudnienia - inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt" Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia... 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lesznie

Leszno
1 dzień temu

Inspektor Nadzoru Branży Sanitarnej

 ...Obecnie poszukujemy osób na stanowisko: Inspektor Nadzoru Branży Sanitarnej Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za: Koordynację zespołów realizujących projekty inwestycyjne  w celu wyegzekwowania właściwej jakości wykonywanych robót... 

Dino Polska S.A.

Krotoszyn, Wielkopolskie
9 dni temu