Praca Inspektor Kraków

1-20 z 34 wyników

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna  -  Kraków
 ...Komenda Miejska Policji w Krakowie Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Komenda Miejska Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24 31-137 Kraków Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie... 
2 dni temu
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna  -  Kraków
 ...Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor wojewódzki ul. Basztowa 22 Kraków Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie... 
2 dni temu
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna  -  Kraków
 ...Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor wojewódzki Kraków, ul. Basztowa 22 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Dokonywanie analiz oraz sporządzanie raportów, materiałów... 
1 dzień temu
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna  -  Kraków
 ...Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor wojewódzki Kraków ul. Basztowa 22 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Sprawdzanie pod kątem zgodności z prawem trybu i zasad sporządzania... 
2 dni temu
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna  -  Kraków
 ...Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor ochrony zabytków Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie 31-002 Kraków, ul. Kanonicza 24 Zakres zadań wykonywanych na... 
1 dzień temu
THESAR-PRO Sp. z o.o.  -  Kraków
 ...Znajomość obsługi przyrządów pomiarowych z zakresu FTTH Umiejętność weryfikacji materiałów niezbędnych do budowy FTTH Uprawnienia inspektora nadzoru budowlanego z zakresu telekomunikacji (ważne!) Znajomość zasad kontroli zgodności robót z projektem oraz obowiązującymi... 
1 dzień temu
Komenda Miejska Policji w Krakowie  -  Kraków
Warunki pracyProwadzenie dokumentacji związanej z dowodami rzeczowymi. Praca administracyjno-biurowa. - obsługa urządzeń biurowych: komputer, drukarka, kserokopiarka, telefon - praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy, - wymuszona pozycja...
2 dni temu
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie  -  Kraków
Warunki pracyPraca biurowa z dokumentami w siedzibie Inspektoratu z wykorzystaniem urządzeń biurowych oraz komputera powyżej 4 godzin dziennie. Kontakty z klientem zewnętrznym. W czasie pracy istnieje konieczność przemieszczania się w celach służbowych miedzy pokojami ...
5 dni temu
Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie  -  Kraków
Warunki pracyNarzędzia i materiały pracy: komputer, telefon, drukarka, skaner. Budynek Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Praca w terenie (kontrole). Krajowe lub zagraniczne wyjazdy ...
8 dni temu
Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie  -  Kraków
Warunki pracyzagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach W przypadku pracy biurowej w siedzibie Urzędu pracodawca zapewnia racjonalne, niezbędne ...
1 dzień temu
Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie  -  Kraków
Warunki pracyZagrożenie korupcją W przypadku pracy biurowej w siedzibie Urzędu pracodawca zapewnia racjonalne, niezbędne usprawnienia w środowisku pracy w przypadku zatrudnienia osoby niepełnosprawnej. Usprawnienia polegają na dostosowaniu stanowiska pracy do indywidualnych...
5 dni temu
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie  -  Kraków
Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - obciążenie mięśniowo–szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego, - liczne kontakty z urzędami, instytucjami...
4 dni temu
Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie  -  Kraków
Warunki pracyzagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach W przypadku pracy biurowej w siedzibie Urzędu pracodawca zapewnia racjonalne, niezbędne ...
8 dni temu
Komenda Miejska Policji w Krakowie  -  Kraków
Warunki pracyProwadzenie i koordynacja funkcjonowania sekretariatów Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie i Zastępców Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie. Obsługa kancelaryjno - biurowa Komendantów celem sprawnego obiegu dokumentacji służbowej. Praca administracyjno...
10 dni temu
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powia...  -  Kraków
Warunki pracy- praca biurowa z dokumentami w siedzibie z wykorzystaniem urządzeń biurowych oraz komputera powyżej 4 godzin, - przeprowadzanie kontroli i oględzin na terenie miasta Krakowa – samochód na wyposażeniu inspektoratu, - telefoniczny kontakt z klientami na...
4 dni temu
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie  -  Kraków
Warunki pracyPraca biurowa z dokumentami w siedzibie Inspektoratu z wykorzystaniem urządzeń biurowych oraz komputera powyżej 4 godzin dziennie. Telefoniczne kontakty z klientem zewnętrznym. Przeprowadzanie kontroli i inspekcji na terenie województwa małopolskiego. Praca...
3 dni temu
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie  -  Kraków
Warunki pracyPomieszczenie pracy o charakterze biurowym jest w pełni ergonomiczne. Wyposażone w monitor ekranowy, stanowiący narzędzie pracy powyżej 4 godzin w ciągu dnia pracy. Siedziba inspektoratu nie jest w pełni dostosowana dla osób niepełnosprawnych (brak przystosowanych...
9 dni temu
Bieńczyce, Kraków
 ...Rolnictwa (ARiMR), z którą współpracujemy od początku naszej działalności. OPIS STANOWISKA Poszukujemy pracowników na stanowisko inspektora terenowego do realizacji projektu kontroli obszarowych metodą FOTO i Inspekcji Terenowej na obszarze województwa podkarpackiego,... 
8 dni temu
Kraków
 ...Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bieńczyce” w Krakowie poszukuje kandydata nastanowisko: Inspektor nadzoru. Profil pracy: nadzorowanie i odbiory robót remontowych i inwestycyjnych, kosztorysowanie robót, wykonywanie przeglądów wynikających z Prawa Budowlanego... 
10 dni temu
Kraków
Firma zatrudni pilnie inspektora nadzoru d/s ogólnobudowlanych z uprawnieniami. tel 12/6441062 sekretariat@adrem.krakow.pl
4 dni temu
12