Praca Inspektor Lesznowola, gm. Grójec, Mazowieckie

1-20 z 136 wyników

Ventus Asset Management S.A.  -  Warszawa
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za realizowanie zadań w zakresie: ujawniania i zapobiegania naruszania przez Dom Maklerski obowiązków wynikających z przepisów prawa regulujących prowadzenie działalności maklerskiej, w szczególności: ...
12 dni temu
Ministerstwo Zdrowia w Warszawie  -  Warszawa
Warunki pracypraca biurowa wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, praca pod presją czasu; urząd mieści się w budynku zabytkowym w Warszawie przy ul. Miodowej 15, posiada windę, pokój znajduje się na 1 piętrze; budynek jest częściowo...
4 dni temu
Komenda Rejonowa Policji Warszawa I  -  Warszawa
Warunki pracy- praca administracyjno-biurowa - naturalne i sztuczne oświetlenie - wymuszona pozycja ciała - praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy - budynek nie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo poruszających się...
4 dni temu
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie  -  Warszawa
Warunki pracyWarunki pracy dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań : - praca administracyjno - biurowa, - permanentna obsługa klientów zewnętrznych, - użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów...
7 dni temu
Okręgowy Urząd Miar w Warszawie  -  Warszawa
Warunki pracybudynek Urzędu i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, - warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac lecz nie są przystosowane do wszystkich potrzeb osób niepełnosprawnych: brak podjazdów, windy, drzwi o odpowiedniej...
7 dni temu
Główny Urząd Miar w Warszawie  -  Warszawa
Warunki pracyPermanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) oraz wysiłek fizyczny (przenoszenie paczek). Praca przy komputerze, administracyjno-biurowa. Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, przy...
18 dni temu
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Białobrzegach  -  Białobrzegi, Mazowieckie
Warunki pracyPraca w siedzibie inspektoratu oraz w terenie na obszarze powiatu, wyjazdy służbowe. Kontrole w terenie, praca przy komputerze, III piętro, budynek bez windy, toalety niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakres zadań Kontrole podmiotów nadzorowanych...
2 dni temu
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie  -  Warszawa
Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy Pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają...
22 dni temu
Komenda Rejonowa Policji Warszawa VII  -  Warszawa
Warunki pracy- praca na II piętrze; - praca przy oświetleniu mieszanym; - wymuszona pozycja ciała; - praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy; - podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem; - budynek nie...
16 dni temu
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie  -  Warszawa
Warunki pracy- praca biurowa, - praca w siedzibie urzędu, - wysiłek fizyczny, - permanentna obsługa klientów zewnętrznych, - praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych, - zagrożenie korupcją, - praca na parterze oraz w piwnicach (magazyny archiwalne...
5 dni temu
Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie  -  Warszawa
 ...podejmowanych przez operatorów lotniczych w przypadkach stwierdzenia niezgodności; Uczestniczenie w przygotowaniu i prowadzeniu szkoleń inspektorów ULC wykonujących inspekcje SAFA/SACA i SANA; Wymagania niezbędnewykształcenie: wyższe o kierunku lotniczym doświadczenie... 
21 dni temu
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie  -  Warszawa
Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca biurowa, praca w terenie, wyjazdy służbowe, - obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych, Miejsce i...
18 dni temu
Okręgowy Urząd Miar w Warszawie  -  Warszawa
Warunki pracy-stres związany z obsługą klienta zewnętrznego -wysiłek fizyczny -praca przy odczynnikach chemicznych -zagrożenie korupcją -praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych, - praca z wykorzystaniem specjalistycznych przyrządów kontrolno-pomiarowych...
22 dni temu
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie  -  Warszawa
Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca przemieszczania się pomiędzy pokojami i piętrami, obsługa urządzeń biurowych (komputer, ksero, fax, niszczarka...
4 dni temu
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie  -  Warszawa
Warunki pracyPraca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych. Realizacja zadań wiąże się z zagrożeniem korupcją, permanentną obsługą klientów zewnętrznych oraz krajowymi lub zagranicznymi...
6 dni temu
Okręgowy Urząd Miar w Warszawie  -  Warszawa
WARUNKI PRACY budynek Urzędu i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, - warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac lecz nie są przystosowane do wszystkich potrzeb osób niepełnosprawnych: brak podjazdów, windy, drzwi o odpowiedniej...
7 dni temu
Graniczny Inspektorat Weterynarii w Warszawie  -  Warszawa
Warunki pracyPraca w systemie zmianowym (równoważny system czasu pracy) do 12godz. Wyjazdy służbowe, praca w niskich temperaturach (chłodnie, mroźnie), pobieranie prób do badań laboratoryjnych. Miejsce i otoczenie stanowiska pracy: Praca przy komputerze, obsługa urządzeń...
5 dni temu
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie  -  Warszawa
Warunki pracy- praca biurowa, - praca w siedzibie urzędu/wydziału, - permanentna obsługa klientów zewnętrznych, - zagrożenie korupcją, - praca na czwartym piętrze, - praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, - brak oznaczeń dla osób niewidomych, - ...
8 dni temu
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie  -  Warszawa
Warunki pracy• praca biurowa, opracowywanie projektów dokumentów, decyzji, pism, • praca w siedzibie urzędu/wydziału; możliwa również praca poza siedzibą urzędu; wyjazdy służbowe celem oględzin obiektów, • stres związany z bezpośrednią i telefoniczną obsługą klienta...
27 dni temu
Biuro Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie  -  Warszawa
Warunki pracy- nietypowe godziny pracy (w tym dyżury - obsługa infolinii działającej w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta w godzinach 13.00-21.00.) - permanentna obsługa klientów zewnętrznych - stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym - podstawowe wyposażenie ...
25 dni temu

Wyświetliliśmy tą ofertę, ponieważ jej lokalizacja jest w granicach 40 kilometrów od miasta, pracę w którym wyszukiwałeś.