Praca Inspektor Lubelskie

1-20 z 49 wyników

Okręgowy Urząd Miar w Warszawie  -  Lublin
Warunki pracy-praca w terenie -stres związany z obsługa klienta zewnętrznego -wysiłek fizyczny -zagrożenie korupcją -praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych, -praca z wykorzystaniem specjalistycznych przyrządów kontrolno-pomiarowych, -praca wykonywana...
8 dni temu
Komenda Powiatowa Policji w Hrubieszowie  -  Hrubieszów, Lubelskie
Warunki pracyObsługa spraw kadrowych, praca administracyjno – biurowa, wykonywana w siedzibie urzędu od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30, praca w terenie – strzelnica, hala sportowa, wymagana dyspozycyjność, krajowe wyjazdy służbowe – szkolenia. Stanowisko...
6 dni temu
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Janowie Lubelski...  -  Janów Lubelski, Lubelskie
Warunki pracy- narzędzia pracy: komputer, urządzenia pomiarowe - dalmierz, - praca poza siedzibą urzędu: wyjazdy służbowe, kontrole, inspekcje budów Zakres zadań wykonywanie czynności inspekcyjno - kontrolnych opracowywanie wniosków i zaleceń pokontrolnych oraz...
4 dni temu
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łukowie  -  Łuków, Lubelskie
Warunki pracy-praca przy komputerze, -wyjazdy służbowe w teren w celu przeprowadzania kontroli, -budynek dwukondygnacyjny bez windy. Zakres zadań -kontrola warunków utrzymania zwierząt i dobrostanu zwierząt, -kontrola działalności z akwakulturą -kontrola pasiek...
11 dni temu
Jeronimo Martins Polska S.A.  -  Lubartów, Lubelskie
INSPEKTOR DS. KONTROLI MAGAZYNU Miejsce pracy: Lubartów JMD14332 Opis zadań: Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania centrum dystrybucyjnego poprzez codzienną kontrolę terminów przydatności, inwentaryzacje cząstkowe i okresowe magazynu, weryfikację dokumentacji, tworzenie... 
1 dzień temu
THESAR-PRO Sp. z o.o.  -  Lublin
 ...Znajomość obsługi przyrządów pomiarowych z zakresu FTTH Umiejętność weryfikacji materiałów niezbędnych do budowy FTTH Uprawnienia inspektora nadzoru budowlanego z zakresu telekomunikacji (ważne!) Znajomość zasad kontroli zgodności robót z projektem oraz obowiązującymi... 
1 dzień temu
Komenda Powiatowa Policji w Hrubieszowie  -  Hrubieszów, Lubelskie
 ...składania dokumentów: Komenda Powiatowa Policji w Hrubieszowie ul. Narutowicza 20, 22-500 Hrubieszów z dopiskiem „oferta pracy-inspektor” INNE INFORMACJE: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie... 
6 dni temu
Komenda Powiatowa Policji w Kraśniku  -  Kraśnik, Lubelskie
 ...składać bezpośrednio w siedzibie KPP w Kraśniku - pok. 219, II piętro lub listownie z dopiskiem na kopercie „Konkurs – inspektor Wydziału Ruchu Drogowego ”. INNE INFORMACJE: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia... 
10 dni temu
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie  -  Chełm
 ...następnie dla osób które uzyskają minimum 60% punktów rozmowa kwalifikacyjna w ww. zakresie. Etap III: rozmowa z Lubelskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska. O terminie etapu II zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie. Oferty osób... 
22 dni temu
Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie  -  Lublin
WARUNKI PRACY Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: -   praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera z oprogramowaniem oraz urządzeń biurowych, -   praca w siedzibie urzędu, możliwe również wyjazdy służbowe (w trakcie...
23 dni temu
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie  -  Lublin
WARUNKI PRACY Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca na tym stanowisku wymaga dyspozycyjności oraz związana jest z odbywaniem wyjazdów służbowych na terenie działania Oddziału. Podczas pobytu w terenie i na realizowanych...
25 dni temu
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zamościu  -  Zamość
WARUNKI PRACY Praca przy komputerze, obsługa urządzeń biurowych / telefon, fax, ksero/, poruszanie się po budynku bez windy, pojazdów, drzwi odpowiedniej szerokości i odpowiednio dostosowanych toalet ZAKRES ZADAŃ Sprawowanie kontroli nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia...
23 dni temu
Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie  -  Lublin
WARUNKI PRACY Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: -   praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera z oprogramowaniem oraz urządzeń biurowych, -   praca w siedzibie urzędu/ możliwe również wyjazdy służbowe (w trakcie...
25 dni temu
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie  -  Lublin
 ...następnie dla osób które uzyskają minimum 60% punktów rozmowa kwalifikacyjna w ww. zakresie. Etap III: rozmowa z Lubelskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska. O terminie etapu II zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie. Oferty osób... 
miesiąc temu
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lublinie  -  Lublin
WARUNKI PRACY - praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych - praca w siedzibie urzędu, możliwe wyjazdy służbowe - stres związany z bezpośrednią oraz telefoniczną obsługą interesanta - stres związany z wykonywaniem zadań pod presją ...
miesiąc temu
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lubli...  -  Parczew, Lubelskie
 ...składać w zaklejonych kopertach. Na kopercie należy zamieścić imię, nazwisko i adres kandydata z dopiskiem „Nabór na stanowisko: Inspektor - Oddział w Parczewie, ogłoszenie nr 16427 ". Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Weryfikacja spełniania przez kandydatów... 
miesiąc temu
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Lublinie  -  Lublin
WARUNKI PRACY Praca w siedzibie urzędu i poza siedzibą (kontrole prowadzone w terenie). Praca z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych. Stres związany z prowadzeniem kontroli. Czas pracy, warunki zatrudnienia zgodnie z Ustawą o Służbie Cywilnej. Wojewódzki...
miesiąc temu
Komenda Powiatowa Policji w Radzyniu Podlaskim  -  Radzyń Podlaski, Lubelskie
WARUNKI PRACY Pracownik wykonuje większość czynności o charakterze statycznym, związanych głównie z pracą przy biurku i komputerze oraz dynamicznym związanych z poruszaniem się po terenie budynku. Czynności wykonywane są w większości w pozycji siedzącej i są związane z...
miesiąc temu
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna  -  Łuków, Lubelskie
 ...Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łukowie Powiatowy Inspektor Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny Powiatowy Inspektorat Weterynarii 21-400 Łuków, ul.Warszawska 16 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy... 
1 dzień temu
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie  -  Lublin
WARUNKI PRACY praca w administracji publicznej, wyjazdy w teren ZAKRES ZADAŃ przygotowywanie aktów adminstracyjnych, opinii i wytycznych dotyczących projektów związanych z ochroną krajobrazu kulturowego, zabytkowej zieleni, parków, ogrodów i cmentarzy kontrolowanie ...
25 dni temu
123